Advokater vill granska vaccinationsbevis juridiskt”Inte förenlig med gällande lagar”

Advokaten Fatemeh Pakyari och ett svenskt nätverk av jurister och advokater anser att användningen av vaccinationsbevisen strider mot grundlagen


Regeringen är beredd att utöka användningen av vaccinationsbevisen i samhället. Samtidigt vill ett nätverk av jurister vidta rättsliga åtgärder för att försöka stoppa en utveckling som de menar saknar lagligt stöd.

Fatemeh Pakyari är advokat och en del av Bio-Medico Legala Nätverket, ett svenskt nätverk med 77 jurister, läkare och forskare som tagit ställning mot hur vaccinationsbevis används i syfte att stoppa smittspridningen av covid-19. De anser att det finns juridiska brister med pandemilagen och användningen av vaccinationsbevisen.

I flera länder pågår rättsliga processer mot hur covidbevisen används. Fatemeh Pakyari har kontakt med en bosnisk advokat som har stoppat användningen av covidbevisen i sitt land. Nu ser hon vad i hans tillvägagångssätt som kan tillämpas i det svenska rättssystemet.

– Vi ska ta det steg för steg för att se hur vi kan stoppa utvecklingen, säger hon till Epoch Times.

Hon är orolig för att regeringen ska gå vidare med åtgärder som alltmer inskränker de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna.

– Någon måste gå den juridiska vägen för att se om vi kan stoppa det här.

Fatemeh Pakyari ser det som ett hedersuppdrag och förklarar att många känner hopp genom att nätverket vill ta den rättsliga vägen mot vaccinationsbevisen.

– Det är jättemånga som är rädda och när jag kliver fram och säger att vi ska försöka ta den här fighten så känner de lättnad.

Inte förenlig med gällande lagar

I sitt remissvar på regeringens författningsförslag om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd drar nätverket slutsatsen att användningen av vaccinationsbevis inte står i proportion till sjukdomens allvarlighet, åtgärdernas risker och möjligheten till andra behandlingar.

Enligt deras bedömning är regeringens användning av vaccinationsbevis inte förenlig med gällande lagar.

Bland annat menar de att pandemilagen strider mot grundlagen och att lagstiftning om vaccinationsbevis och liknande handlingar strider mot patientlagens regler eftersom patientens självbestämmande och integritet inte respekteras. Istället anser nätverket att det används som ett påtryckningsmedel för att människor ska vaccinera sig.

I Sverige gäller enbart intyg om fullvaccinering, medan till exempel Danmarks covidbevis även omfattar testning och status för tidigare genomgången covid-19. Enligt forskning kan smittade ovaccinerade och vaccinerade sprida smittan vidare i lika hög grad. Nätverket anser därför att ett säkrare sätt att förhindra smittspridning vid större evenemang vore att testa alla deltagare.

Mejl-aktion

Under vecka 50 deltog tusentals svenskar i en mejlaktion mot riksdagspartierna, Folkhälsomyndigheten, ministrar och utvalda politiker. Syftet var att visa att de inte stödjer användningen av vaccinationsbevisen. Fatemeh Pakyari var en av initiativtagarna till aktionen som spreds via Facebook-grupper. Hon menar att alla kan visa politikerna att de kan välja var de ska lägga sin röst i valet.

– De ska veta att det här också är en viktig fråga och att de kan förlora röster om de inte tar den på allvar.

En ny Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av SVT visade att 14 procent av drygt tusen personer i åldern 18–79 år var emot krav på vaccinationsbevis. Det kan motsvara ungefär en miljon röstberättigade svenskar.

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets hälsopolitiska talesperson i riksdagen, har fått omkring 30 000 mejl, varav många är spam-mejl. Hon säger till Epoch Times att de inte var helt oförberedda.

– Några mejl kommer naturligtvis från enskilda människor som är oroliga, men den stora mängden spam-mejl stärker vår bild av att det här också handlar om en världsomspännande rörelse.

Riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V) är hälsopolitisk talesperson

Rågsjö säger att de som skrivit rimliga och respektfulla mail får svar, men att de inte svarar på hat och hot eller spam-mejl.

Vänsterpartiet är positiva till vaccinationsbevis vid tillställningar och andra evenemang med fler än 100 deltagare, men för att utvidga användningen behövs mer argument och fakta, menar hon.

– I dagsläget är vi alltså negativa till införandet av vaccinationsbevis i kollektivtrafik och på andra ställen.

Karin Rågsjö säger att Vänsterpartiet lyssnar på smittskyddsexperterna och tar hänsyn till hälsoläget.

– Vi tycker också att det behövs mer information från Folkhälsomyndigheten för att lugna människor.


FAKTA

COVIDBEVIS OCH VACCINATIONSBEVIS

Covidbevis finns i tre typer: vaccinationsbevis, testbevis – bevis på negativt test, och tillfrisknandebevis – bevis på genomgången covid-19. För resa gäller att man har något av dessa covidbevis.

Vaccinationsbevis får den som är fullvaccinerad. Just nu gäller två vaccindoser, men enligt Folkhälsomyndigheten kan det höjas till tre framöver. Endast vaccinationsbeviset gäller för platser i samhället där intyg används som smittskyddsåtgärd.

E-hälsomyndigheten utfärdar covidbevis, antingen digitalt eller på papper.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: