Rättsstat

Sveriges Radios resa i Xinjiang: ”Omöjligt att intervjua någon på plats”. Därför!

Publicerat 16 april 2021 av mychina Kwang https://mychinaway.blog.se/sveriges-radios-resa-i-xinjiang-omojligt-att-intervjua-nagon-pa-plats-darfor/ Till min förvåning fick jag reda på denna resa av Sveriges Radio och SVT på nätverken, eller som svenskarna säger, Sociala Media, innan den tog plats och jag blev ganska snopen över reaktionen. Ryktet låg… Läs mer ›

Förintelsen — knep & knåp + tävling

2021-04-14T. Larsson Socialdemokraternas justitieminister Morgan Johansson vill göra det straffbart att ifrågasätta den officiella versionen av Förintelsen. Därmed kommer Sverige till slut ikapp den långa raden dystra länder där ’förintelseförnekelse’ redan är förbjudet, med oproportionerligt groteska straff. När tro och… Läs mer ›

Skyddet för visselblåsare stärks – ny lag i december

Eva Nordmark 2021-04-15 SARA JOHANSSON https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skyddet-for-visselblasare-starks-ny-lag-i-december/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210415 Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.  I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag… Läs mer ›