Media

Jag kan tänka själv-rörelsen

Publicerat av Stefan Whilde2021-09-02https://stefanwhilde.se/2021/09/02/jag-kan-tanka-sjalv-rorelsen/ Övertron på auktoriteter – läkare, professorer, statens och industrins egna ”experter”, myndighetspersonal och politiker men också journalister – har på senare år gått helt överstyr i vårt kära land och blivit till något av en folksjukdom…. Läs mer ›

De 6 monolitiska företagen som kontrollerar nästan allt vi tittar på, hör och läser

Även om dessa är amerikanska företag, är mediavärlden global. Det mesta som förekommer i svensk television är amerikanskt. Därav gäller samma förhållanden där som här. Då gäller det såväl nyhetsrapportering som underhållning. Alexander LightBy Michael Snyder,August 1, 2019 https://humansarefree.com/2019/08/the-6-monolithic-corporations-that-control-almost-everything-we-watch-hear-and-read.html Tillbaka… Läs mer ›