GLOBALA BEDRÄGERIET! Bevisen på att all information är 100 % falsk

2021-03-02https://www.stopworldcontrol.com/fraud/?fbclid=IwAR12QI9dR9cvRkw0Z6_vT0qkEbS8L0tNqFeD8Kf9QKveSNmeMkpW8PvWqM0 EXPONERAR GLOBALT BEDRÄGERI Det är svårt att tro att ett sådant globalt bedrägeri kan inträffa, ändå finns bevisen här. Tusentals läkare, sjuksköterskor och patienter runt om i världen vittnar om helt falska covid-registreringar. Begravningsentreprenörer bekräftar otaliga falska dödsattester. Kontrollera… Läs mer ›

Senaste inläggen