Ukraina

Hur var det med det där att Putin kidnappar ukrainska barn?

2023-03-22 Våra medier har gått ut med att ukrainska barn kidnappas och förs till Ryssland. Men hur förhåller det sig med dessa uppgifter från MSM-media? Vi gör ett djupdyk i ämnet… https://www.globalresearch.ca/i-c-c-arrest-warrant-for-vladimir-putin-for-kidnapping-ukrainian-children-borders-on-ridicule/5812752 Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har utfärdat  arresteringsorder på president  Vladimir Putin och hans… Läs mer ›