Ulf Bittner

Vårt naturliga immunförsvar och D3 VITAMIN är i fokus, kunskap är makt över vår HÄLSA

https://swebbtube.se/w/cacc5a78-f71e-476f-b352-48a3d9306db2?fbclid=IwAR3V0eEWS78FrKjKIZqlwIFWI_qUPVV7J1JVIdpBV5QFWa3Jt1UUU8fEhcM SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, grundaren av Holistic Bertil Wosk och ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld. Du kan se och läsa mer av/om SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner härhttps://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ Du kan läsa mer om/av… Läs mer ›

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Socialdepartementet 2022 10 27

2022-10-27Ulf Bittner Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till voulf56@gmail.com   Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad… Läs mer ›