Rothschild

Männen bakom ridån

Trilaterala kommissionen RYAN DELARME 27 DEC 2022 Vilka är de ökända männen bakom ridån? Det är obestridligt att det finns en härskande klass i den här världen som utövar ett otillbörligt inflytande över nyhetsmedia och världens regeringar genom multinationella företag,… Läs mer ›