Benjamin Fulford

”Regelbaserad världsordning” slutar med att Rothschilds försöker erbjuda biljoner dollar i utbyte mot amnesti

2022-12-26 Benjamin Fulford, Veckobrev https://benjaminfulford.net/ KS = Khazariska maffianDS = Deep state https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement Det ser ut som att 2022 kommer att bli känt som det sista året som den khazariska maffians ”regelbaserade världsordning” faktiskt kontrollerade någon del av världen. Som ett… Läs mer ›

Kina befriat samtidigt som en miljon man stark kristen armé leder Västeuropa medan inkafolket gör revolt

2022-12-19 Benjamin Fulford, Veckobrevhttps://benjaminfulford.net/ KM = Khazariska maffianDS = Deep state Som rubriken antyder har den planetariska befrielsealliansen påbörjat en massiv, samtidig världsomspännande offensiv mot den satanistiska khazariska maffian. Kina har lett vägen genom att bokstavligen ”följa vetenskapen” och avslöja… Läs mer ›