Blir man verkligen vårdad på Gävle sjukhus?

2022-07-01
Olle Ljungbeck

Den frågan ställde sig Olle tidigare på Prickiga husets blogg:

Blir man verkligen vårdad på Gävle sjukhus?

För kännedom

Till IVO (Thomas Carnell alt annan ansv)
För kännedom: Stefan Löfberg, polisen Gävle,

Ang. Anna-Gretha Ljungbeck

Jag har nu gått igenom min hustrus Anna-Gretha Ljungbecks patientjournal. Av denna framgår det på flera ställen att hon ”ramlat” ur sängen. Att så kunnat ske är givetvis personal på Strokeenheten ansvariga för inkl chefer. Det framgår tydligt att min hustru avlidit till följd av att hon ”ramlat” ur sängen. Någon Lex Maria anmälan har trots detta inte gjorts vilket är en skyldighet i sådan här fall. Jag finner det därför mycket förvånande att IVO inte agerat. Jag kräver därför att detta sker omgående. Efter mitt samtal med Thomas Carnell har jag förstått att så kommer ske.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Anmälan av strokeenheten, Gävle Sjukhus

Händelseförlopp: Den 13 maj fick min hustru Anna-Gretha Ljungbeck född
1937-10-31- xxxx, en mindre stroke.

Jag tillkallade ambulans för att föra henne till sjukhuset i Gävle. Hon gick själv med rollator ut till ambulansen och kunde tala med viss svårighet. För att inte störa behandlingen väntade jag till den 15 innan jag ringde och bad om att få hälsa på henne.
Jag får då beskedet att det har varit en ”fallolycka” men inte mer. Jag sätter mig i bilen och far omgående  in till lasarettet. Jag har sålunda inte blivit underrättad om detta av sjukhuset.

Där finner jag min hustru liggande medvetslös med blåmärken från pannan ned till bröstet. Man har fått sy ett ögonbryn som spräckts. Dessutom upplyses jag om att hon fått en propp i hjärna och blödningar. Jag blir givetvis chockad och begär att få veta hur ”olyckan” inträffat.  Det enda svar jag får är att det varit en fallolycka. När och var och hur olyckan skett får jag inte minsta  förklaring till.

En sköterska förklarar emellertid att sjukhuset varit vållande. Det är allt. Trots att jag begär flera gånger att ansvarig läkare skall ge mig en redovisning får jag till svar att det kan ta flera veckor innan jag får en sådan. Från den 13 till den 25 maj ligger hon medvetslös med slangar och katetrar i näsa mun etc. Den 25 maj avlider hon utan att jag fått någon annan förklaring än att det varit en  fallolycka.

Självklart är jag förkrossad. Det minsta jag kunnat begära är att ansvarig satt sig ner med mig och  förklarat händelseförloppet.

Jag gjorde därför en anmälan till polisen i Gävle. När de såg färgbilderna som ett barnbarn tagit vid besök beslöt de omgående att hon skulle sändas till Uppsala rättsmedicinska för obduktion. Där befinner hon sig nu och jag vänta på deras utredningsresultat. Fortfarande har jag inte fått något  annan besked från Gävle sjukhus, strokeklinik än att man utreder och att jag kan vänta svar tidigast om  två tre veckor och att man inte kommer att höra av sig mer innan dess.

Nu har det gått över en månad sedan hon avled (25/5) och fortfarande har jag och mina barn inte fått någon information när det hände, hur det hände och var det hände. En fruktansvärt chockerad och förtvivlad make som aldrig trott han skulle mötas av denna cynism och  bemötande vid kanske den värsta händelse han upplevt någonsin.

Olle Ljungbeck


Tilläggsanmälan rörande Anna – Gretha  Ljungbecks död.
Gävle sjukhus

Undertecknad make till ovanstående anmäler härmed ånyo Strokeenhetens ansvarige/a till min hustrus död efter genomgång av hennes ”patientjournal”. Av denna framgår det på ett flertal sidor i journalen att hon ”ramlat” ur sängen natten till den 14 maj. Varför hon ramlade ur har inte angetts men måste bero på att fallskydd inte anbringats på sängen alternativt annan orsak. Hur länge hon legat på golvet
har inte heller angetts. Däremot anges att hon fått bland annat svåra huvudskador men också skador på övriga delar av kroppen som bland  annat har behövt sys.

Ansvarig chef har endast använt ordet ”fallskada” i de samtal jag fört med honom och inte närmare velat redogöra för händelseförloppet och hur och varför hon ramlat! Sammantaget kan jag inte förstå den ofullständiga och fragmentariska förklaringen till min hustrus skador och slutliga död än som ett sätt att komma ifrån ansvar för hennes skador och slutliga död.

Därför kräver jag tydliga förhör av personer i kretsen för de som hade ansvar för hennes vård. Om så krävs under edgång. Vid besök betonade en av vårdarna
att enheten varit vållande.

Jag är djupt skakad och bestört över vägran från ansvarig chef att tydligt redovisa händelseförlopp etc.

Olle LjungbeckKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: