WHO som en ”Proxy World Government”? Avskaffande av nationalstaten? Säg NEJ till ”Globalt tyranni”


Av Dr Rudolf Hänsel och Peter Koenig
Global Research, 8 maj 2022

Först publicerad på Global Research den 7 mars 2022
https://www.globalresearch.ca/world-health-organisation-world-government/5773138

***

I skuggan av Ukrainakriget förbereder WHO – obemärkt av allmänheten – ett ”internationellt avtal om förebyggande och kontroll av pandemier” som är bindande enligt internationell rätt.

Förhandlingarna i Genève har redan börjat. Ursprungligen var ”maktöverföringen” planerad till den 1 maj 2022, det vill säga att alla WHO:s 194 medlemsländer då skulle tvingas genomföra de åtgärder som WHO beslutat om, såsom lockdowns eller allmän obligatorisk vaccination.

En ny promemoria från Concilium Europa, daterad 3 mars 2022, har dock försenat processen avsevärt.

Samtidigt planeras ett arbetsutkast till detta nya WHO ”World Government Agreement” att vara klart för ytterligare interna förhandlingar den 1 augusti 2022. Se detta här https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

Rådet ger grönt ljus för att inleda förhandlingar om ett internationellt pandemifördrag

Den 3 mars 2022 antog rådet ett beslut om att godkänna inledandet av förhandlingar om ett internationellt avtal om förebyggande av pandemi, beredskap och insatser.

Det mellanstatliga förhandlingsorganet, som har till uppgift att utarbeta och förhandla om detta internationella instrument, kommer att hålla sitt nästa möte senast den 1 augusti 2022 för att diskutera framstegen med ett arbetsutkast. Den kommer sedan att leverera en lägesrapport till den 76:e världshälsoförsamlingen 2023, med målet att anta instrumentet senast 2024.

Enligt ”Council of the European Union” är den officiella motiveringen för detta åtagande, som WHO anser nödvändigt, förevändningen att det internationella samfundet måste vara ännu bättre förberedda för eventuella framtida pandemier och deras samordnade kontroll (2). Enligt ”Epochtimes” den 5 mars verkar EU och privata aktörer som Rockefeller Foundation och Bill Gates vara idékällan (3). Med tanke på de senaste två årens pandemierfarenheter är detta en indikation på vad världen kan förvänta sig.

Grunden för avtalet är artikel 19 i WHO:s stadgar. Där står det att WHO:s generalförsamling kan anta avtal som är bindande för alla medlemsländer med två tredjedels majoritet. Nationalstaterna kan då inte längre självständigt bestämma vilka pandemibekämpningsåtgärder de vill införa.

Avskaffandet av nationalstaten innebär samtidigt förlusten av grundläggande och medborgerliga rättigheter.

Den berömda tysk-brittiske sociologen, publicisten och politikern Ralf Dahrendorf varnade för detta för många år sedan:

”Den som överger nationalstaten förlorar därmed den enda effektiva garantin för dess grundläggande rättigheter hittills. Den som i dag anser att nationalstaten är oumbärlig, förklarar därmed – hur oavsiktligt som helst – medborgerliga rättigheter som oumbärliga.” (4)

I en så långtgående fråga måste dock folket ha sista ordet: Alla medborgare i ett röstberättigat land ska ges rätt och möjlighet att uttrycka sin åsikt i en folkomröstning.

Förslag från en expert till alla delstatsregeringar

Dr Stuckelberger, som har arbetat för WHO i över 20 år, kom med följande förslag, enligt ”greatreject.org”:

  • Varje land bör skicka ett offentligt protestbrev till WHO.
  • ‘Regeringarna’ borde skriva ett brev om att folket inte accepterar att hälsoministerns underskrift kan avgöra miljontals människors öde utan folkomröstning. Det är mycket viktigt att skicka detta brev från alla länder till WHO i Genève.
  • WHO ber alla länder att genomföra åtgärderna senast i maj 2022 [detta krav har skjutits ut till 2024 under tiden, se detta ].
  • Hittills hade bara ryssarna skickat ett sådant avslagsbrev (5).

Folkrätten tillåter inte en FN-förordning som står över enskilda länders grundlag.

Detta gäller även för WHO – en FN-organisation.


Klippt från Återställd republik 2022-05-13

  • 22 maj WHO och World Economic Forum träffas för att ändra hälsofördraget och för att ta bort vår suveränitet. Biden har redan godkänt.
  • Brådskande: Till män och kvinnor i WHO (World Health Organization), alla berörda parter som rör innehållet i det föreslagna avtalet om pandemiberedskap. En klausul måste inkluderas som säger: Under inga omständigheter ska WHO eller någon National Health Security Agency ha befogenhet att införa några som helst hälsoåtgärder som bryter mot de internationella lagar om mänskliga rättigheter som fastställts av Nürnburg-koden. Alla oförytterliga rättigheter i naturlagstiftningen måste skyddas på betryggande sätt att ett brott mot detta påbud kommer att göra hela WHO:s pandemifördrag ogiltigt. Då anses innehållet vara sant utan motbevisning: https://worldcouncilforhealth.org/campaigns/stop-the-who/2022/05/24-hours-left-comment-at-the-stakeholder-listening-session-for-75th -world-health-assembly/74090/vilka stater vänligen maila din OSA direkt till OGA.RSVP@hhs.gov

Dr Rudolf Hänsel är pensionerad rektor, pedagog och utbildad psykolog. Han är en regelbunden bidragsgivare till Global Research.

Peter Koenig  är en geopolitisk analytiker och tidigare seniorekonom vid Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO), där han har arbetat i över 30 år med vatten och miljö runt om i världen. Han föreläser vid universitet i USA, Europa och Sydamerika. Han skriver regelbundet för onlinetidskrifter och är författare till  Implosion – An Economic Thriller om krig, miljöförstöring och företagsgirighet; och  medförfattare till Cynthia McKinneys bok ”When China Neezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – 1 november 2020)

Han är forskningsassistent vid Centrum för forskning om globalisering (CRG). Han är också icke-bosatt Senior Fellow vid Chongyang Institute of Renmin University, Peking.

Anteckningar

(1) [Uppdaterad engelsk version]

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

(2) https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

(3) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/globaler-pandemievertrag-der-who-kann-nationale-verfassungen-aushebeln-a3744145.html

(4) https://weltwoche.ch/daily/im-schatten-des-uktaine-krieges-werkelt…ns-sollen-zum-neuen-instrument-der-internationalen-politik-werden/

(5) https://greatreject.org/who-is-world-government-power-grab/Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: