Nicholas Veniamin diskuterar med Michelle Fielding: Kontrollerar Vita hattarna allt?

16 juni 2021

Michelle Fielding har varit en andlig tränare och författare i över 15 år. Arbetar enskilt eller i små grupper både lokalt och internationellt. Du kan följa Michelles arbete i en mängd sociala medier inklusive Instagram, Facebook, bloggar och nu nyligen här på You Tube. 
https://www.youtube.com/user/Angelgeo…

Nicholas Veniamin, juriststudent | blivande advokat | entreprenör med egen kanal
https://www.youtube.com/c/nicholasveniamin

Detta är ungefär hälften av intervjun som är fritt översatt.

Fortsättningen, eller Del 2 hittar du här: https://bakomkulisserna.biz/2021/06/25/nicholas-veniamin-diskuterar-med-michelle-fielding-kontrollerar-vita-hattarna-allt-del-2/


Lämnar här bort alla hälsningsfraser etc. och gå direkt in på intervjun:

Nicholas: Jag har följt Michelle länge och hon har haft till 99 % rätt i sina förutsägelser bortsett från tidslinjerna. Varför jag säger, tidslinjerna, är för att tiden inte existerar och allt handlar om vårt medvetande. Ju snabbare vi stiger i vårt medvetande desto snabbare sker händelserna. Innan installationen sade Michelle, någonting kommer att hända och Trump träder tillbaka, och när vi alla ville att Trump skulle vinna och bli president, då hade Michelle rätt igen och Trump trädde tillbaka. Detta måste ske för att saker skulle exponeras och folket verkligen skulle se vad Biden gick för. Eftersom folket vaknar och ångrar att de röstade på Biden och går över till att rösta på Trump, då ser man vad det hela rör sig om. 

Tack för att du går med mig och låt oss börja med din kanalisering och vi börjar med sprutorna. Folk pratar om magneter, vad handlar det om? 

Michelle: Ja, vi kan börja med sprutorna. Jag ställde en hel del frågor till dem (Vita hattarna) för några dagar sedan. Min första fråga var varför fastnar dessa magneter på dessa människor även om de är ovaccinerade? En av mina vänner skickade mig en video på honom och hans vänner och de är inte vaccinerade, men de har magneter som fastnar på deras ansikten och halsar. Det skrämde dem en hel del och jag frågade dem (Vita hattarna) vad det hela handlade om. Hur kan människor ha magneter som fastnar på dem utan att de har tagit vaccinet? 

Svaret jag fick var att det är ett naturligt förekommande fenomen hos vissa människor. När jag pratade med Alexander Quinn om detta, som känner mer till om detta än jag vad gäller magnetism, så svarade han att specifika blodtyper kan ha någon form av magnetism i sina kroppar. Jag vet inte om detta är svaret på frågan, men det kan vara varför det sker med en del ovaccinerade. Sedan frågade jag om den här personen kunde ha plockat upp något från sin omgivning och att det hade gått in i kroppen och förorsakat den här magnetismen. Jag frågade också om nanomaterial hade lagts till i luften eller i maten eller i vattnet, för jag har hört från andra källor att de har tillsatt dessa nanomaterial i kött.

Men svaret jag fick var, inte ännu. Svaret var något förvirrande. Inte ännu? Det har inte ännu varit nödvändigt att tillsätta nanoteknik i luften, vatten eller mat. Jag blev väldigt förvirrad, och frågade – nödvändigt? De svarade, att detta har varit en möjlig plan för Vita hattarna eller militären, skulle Tesla-healing bli tillgängligt i framtiden på grund av en ny andra biovapen attack. Så när vi ser på idén om att den här nanoteknologin kommer att användas för skändligt ändamål, såsom agendan för den nya världsordningen. Jag tror, att de Vita hattarna har tagit över planen och nu använder de den i motsatt riktning med magnetism. Så istället för att använda sig av 5G, vet inte om jag ska nämna här det ordet, men istället för att använda sig av den gamla teknologin för internet, kommer de möjligen att dra nytta av nanoteknologin och använda den på ett sätt som kan vara välgörande, med andra ord förorsakar helande. 

Dessutom nämnde de: Varför skulle de Vita hattarna och militären behöva lägga till denna nanoteknologi i mat, vatten eller luften? Och de svarade, därför att vid en eventuell andra attack, jag påstår inte att det kommer en ny attack eller nytt biovapen, men ifall att ett sådant skulle inträffa, då är detta den snabbaste metoden för att distribuera den till oss i en nödsituation. För självklart när man gör sådana sprutor och liknande, så tar det en lång tid att organisera och utveckla. Nu kunde detta vara ett snabbare sätt att få ut denna teknologi till oss om det behövdes. Om det kan hjälpa oss. Vita hattarna sade till oss, att land, vatten och luft redan har använts för att sprida och avlägsna Covid-19 från atmosfären.

Då frågade jag dem, vad de har sprayat. Var det Hydroxychlorokin, för jag har hört att det har skett tidigare. Jag tror att Gene Decode har nämnt detta. De svarade, att det är något liknande den kemiska föreningen i Hydroxychlorokin och de nämnde också att man har sprayat träkol i vätskeform. Nu är jag inte någon kemist eller biolog, så jag vet inte hur det fungerar i verkligheten. Detta innan någon börjar gnälla om detta. Har du nån aning om det, kan du skriva här i kommentarerna. Jag säger bara, vad man har undervisat mig om. 

Sedan frågade jag dem, på vilket sätt kan detta träkol användas och varför har det använts? De förklarade, att träkolet absorberar gifter och det har redan satts i vatten eller i luften av militären, så det är ju intressant eller hur? Sedan frågade jag om de Vita hattarna eller militären har någon avsikt att neutralisera skadan från sprutan eller virus i framtiden? De svarade, ja, de har en hel del, inklusive teknologi (magnetik). De nämnde ljud- och ljusresonans, och luft, land och vatten använder sig av kemikalier som vi nyss har beskrivit. 

Nicholas: Jag vill informera lyssnarna (läsarna) här om att vi på inget sätt förordar sprutor. Detta är endast information som Michelle förmedlar. Detta kan vara en viktig information om varför de Vita hattarna innehar kontrollen, och ingenting annat. Detta är endast information. Vi förordar inga sprutor, eller liknande.

Michelle: Vi säger inte, ta inte sprutan, utan jag försöker utreda vad detta fenomen handlar om vad gäller magnetism. Av vad jag har fått veta, är det att de Vita hattarna har det under kontroll. Så om det låter vettigt för mig, att det är någonting som händer människorna, så har de Vita hattarna det under kontroll. När jag ställer dessa frågor, försöker jag förstå vad det är som sker och varför. Det betyder inte att jag stöder det. Jag lyssnar till alla aspekter av händelsen, och det är bara ytterligare en synvinkel. Ta in det och lyssna till ditt eget inre och gör din egen efterforskning. 

Nicholas: Ja, det är en annan synvinkel på en politisk ståndpunkt för att förstå vad som pågår. 

Michelle: Ja, och när jag började få den här informationen för fyra månader sedan, och de började undervisa mig i det då för fyra månader sedan. De säger, att den här teknologin, som jag pratar om, har ännu inte använts. Det kan informeras om nu, men det kan även hållas tillbaka för framtida användning. Jag ger er den här informationen endast som en möjlighet, och behåll all den här informationen för dig själv och ha den i åtanke. 

Nicholas: Tror du att den här teknologin kan sammankopplas med Starlink och teknologin där, som Elon Musk arbetar med. 

Michelle: Abslolut. De berättade för mig tidigare att Tesla healing, kommer att tala med Starlink och då kan Tesla healing tala med nanoteknologin, med den goda nanotekniken. Sedan frågade jag dem, kan magnetismen från den här (visar på armen) skadar människor. De svarade, att magnetismen inte kommer härifrån (armen) utan det är från teknologin som finns inne i den (armen) och de sade, att det är hydrogelet, som de kallar för ”plasma”, för vid den tiden förstod jag inte vad hydrogel var för något. Så när vi använder ordet plasma, menar de hydrogel. Det är hydrogelet här (i armen) som förorsakar anslutningen. Den kopplar in nanotekniken, så när du får hydrogelet och nanotekniken, skapar den en krets. Och det är denna krets som pratar med Tesla. Det finns nån teknik där ute som kan växa under vissa förhållanden och den förorsakar nån form av anslutning, och det är den som sedan pratar med Tesla healing. 

Sedan frågade jag, vem gör dessa komponenter som förorsakar magnetismen här (i armen). Är det militären? De svarade, nej. Är det jordbrukarna, Big Pharma? De svarade, ja. Jag frågade, vem ger instruktionerna. De svarade, Vita hattarna och Trump. Då frågade jag, är de vacciner som nu distribueras, befinner de sig under de Vita hattarnas eller Svarta hattarnas kontroll? De svarade: Vita hattarnas! De Svarta hattarna har ingen kontroll över operationen. Det upprepade de för mig, de Svarta hattarna har ingen kontroll över operationen. 

Sedan har jag hört Dr. Cahill som sade, för att kunna erhålla magnetism måste man se på ingredienserna vad de innehåller. Hon hade gjort det, och hon kunde inte finna något som var magnetiskt, såvida de inte utelämnar något ur listan. Så jag frågade samma fråga. Hur kan magnetism uppstå, ifall att ingredienslistan inte innehåller något magnetiskt? De svarade, att något annat måste ha tillsatts och de kallade det gel. Jag frågade, gel? De svarade: hydrogel. Så här använde de det ordet igen, vilket kan förorsaka elektriskt eller magnetiskt kretsomlopp. Då frågade jag om detta utgör en del av Tesla nano-rör. Om du går till youtube och söker på Tesla Phoresis, och här visas hur denna nanoteknik inom en specifik omgivning kan utveckla dessa tuber som sedan sammankopplas till olika delar i hjärnan eller vad det nu är som är satt i dem. Jag frågade, utgör detta en del av Telsa foresis? Nej, det är något annat. Jag bad dem förklara.

De sade att detta hydrogel regerar med magnetiska vågor. Jag frågade, utgör denna magnetism en fara? och de svarade, inte sammankopplat med Tesla. Jag frågade, vem känner till dessa magnetiska material eller geler? De svarade: militären, Trump och jordbrukarna känner till detta magnetiska gel. Jag frågade: har dessa ingredienser släppts in i vaccinet och de svarade: ja. Det kunde vara varför Dr. Cahill inte kunde finna dem inne i dessa sprutor. Magnetismen kunde ha förorsakats inne i platsen de har förts in i. Varför det finns där, men senare även förekom på andra ställen, verkar som om det rör på sig. Om man lyssnar till deras teori, som de har gett mig, ser det ut som att detta gel kan röra på sig och kopplas samman. Jag är ju ingen biolog eller vetenskapsman, så jag kan beskriva det för er på ett enkelt sätt.

Jag frågade dem. Om man föreställer sig att det är detta hydrogel som i verkligheten är nanoteknik som de har släppt in på denna lista, in i lådan. Någonstans i denna lista finns det förmodligen någon koppling till detta gel, men de har inte erkänt det faktum att det förekommer i denna form av nanoteknik i detta gel. Då frågade jag om detta gel är nanotekniskt magnetiskt. De svarade, på egen hand är det inte det, men om man sätter det i samband med ljusfrekvenser och detta hydrogel, då blir det ett magnetiserat hydrogel. 

Då frågade jag om vissa personer är naturligt magnetiska, för jag ville förvissa mig om detta. De förklarade att visst blod innehåller högre koncentrationer av järn inom deras blodgrupp och det kan inverka på magnetism, men det utgör inte orsaken till varför magneter håller sig fast vid kroppar. Då frågade jag om det är lipider, för Dr. Cahill, kallade dem lipider och då menar hon gelet. Är det dessa lipider som förorsakar magnetismen, och de svarade – ja. Det är hydrogelet. De bekräftar vad Dr. Cahill kallar för lipider, detta hydrogel, och när man sammankopplar det med nanoteknik som kopplar upp sig till Tesla som sedan kopplar upp sig till Starlink. 

Nicholas: Det låter vettigt. Jag förstår, att människorna som tittar på det här, de frågar sig varför dör människor av dessa sprutor. Varför gör Vita hattarna det så, vad vet du om det? Det finns människor som får biverkningar av dessa sprutor, de får missfall, de måste föras till sjukhus, de blir sjuka, de får symptom, de blir sjukare än de någonsin varit tidigare, varför sker detta? Har Vita hattarna verkligen kontrollen?

Michelle: Jag har några personliga teorier om detta. På samma sätt som vi har sett på statistiken gällande Covid-19 när allting gick ner. Dödsantalen gick ner. Och nu 15-18 månader senare, säger de att det berodde på certifikaten. Jag tror, att vi har samma problem med statistiken. Att några av reaktionerna, och det vi hört talas om, nu påstår jag inte att de inte sker, men kan vi vara säkra på att dessa reaktioner är en del av, låt oss säga, hydrogelet. På samma sätt som människor är allergiska mot ägg eller nötter eller annat. Vi vet ju att varje år när folk får influensavaccin i armen så dör folk. Så hur kan vi veta, om de inte gjorde samma saker med statistiken innan när vi inte hade en klar bild. Jag förnekar inte att det sker saker, men det kan finnas andra orsaker. Folk får missfall av alla möjliga orsaker, och i några fall kan det vara av en tillfällighet, men jag förminskar det inte, att det sker för vem som helst. Det kan ha skett genom pappersarbetet och orsaken till den vet vi inte ännu. Efter ytterligare 18 månader kan det komma ut att den här kvinnan skulle ändå ha fått ett missfall. 

 Nicholas: Du sade tidigare i dag när vi pratade med varann, att det kan förekomma nån utländsk inblandning. Jag försöker vara mycket försiktig med mina ord här.

Michelle: Det här kommer i mitt nästa avsnitt där jag kan besvara sin fråga. Sedan frågade jag, varför får folk Covid-19 om de har fått ett stick i armen. Sedan blir de sjuka och man tror att det är Covid-19. Det här är nu så kontroversiellt. Först säger de att vaccinet är godartat och att där inte finns något ämne däri som bekämpar Covid-19. Vad är det för ämnen som finns i dem? För mig betyder ”godartat” att någon inte kan vara allergisk för dem. Men betydelsen här är, att de inte är designade för denna specifika sjukdom som man har berättat för oss att de är avsedda och tillverkade för. 

När jag frågade vilket material de innehåller svarade de att det är salin (salt), och de kallade det organiskt zink och vitamin C. Jag frågade om alla dessa injektioner innehåller detta vilka erbjuds, och de svarade – inte i alla, men i de flesta. Dessa som är under de Vita hattarnas kontroll är godartade. Jag frågade, befinner de sig alla under de Vita hattarnas kontroll? Då svarade de, att de inte är det. Jag bad dem förklara det, och de svarade att majoriteten av injektionerna har övervakats genom hela distributionskedjan av militären över hela världen, men 1 % av dem som gick igenom systemet har ändrats. Jag frågade, vem har ändrat dem? Först ville de inte berätta det för mig, de backade undan, de kan berätta historien bara till en viss grad för det finns inte tid att berätta hela historien ännu. Men sedan berättade de att ett kinesiska dotterbolag hade ändrat dem, men mer kunde de inte berätta. 

Låt oss nu gå tillbaka till Vita hattarna som kontrollerar militären. Någon inom militären berättade för mig, att deras son befinner sig inom militären i USA, och deras hattar har tilldelats att följa distributionskedjan för de säkra injektionerna och det har även bekräftats för mig. Så om du kommer ihåg, började jag med att nämna detta för fyra månader sedan, och vi blev alla ”wow”, det kan inte stämma. Därefter har någon trätt fram och berättat att deras son är inblandad i detta program i USA, och nu när det här nya med magnetism kommer fram, kopplar de det samman med det där vi befann oss för fyra månader sedan när de först kallade det infusion, att det kunde vara plasma, därefter var det hydrogel och de kallade det ”ett bra mRNA”, om du minns. De sade att mRNA betyder magnetisk resonans. Så nu när vi börja lägga ihop bitarna börjar vi få en tydligare bild. Vi förstår inte allt fullt ut ännu, men vi får en större bild av det hela. Jag tror och känner, att allt de påstår är sant. 

Nicholas: Varför är det nödvändigt för de Vita hattarna att sätta in nano-teknik i dessa sprutor utan allmänhetens medgivande? Kränker inte detta deras fria vilja? 

Michelle: Eftersom de gör detta, tror jag att de använder sig av den mörka agendans berättelse och de försöker att omvandla den till något gott och denna nanoteknik är inte aktiv. Om de måste aktivera den kommer det att ske, av vad jag förstår, endast i nödfall. För om vi går tillbaka till vad jag sade här tidigare, är den en åtgärd för att hålla dig i säkerhet ifall att det sker en framtida händelse. Det finns inte där för att spåra dig eller övervaka dig med dåliga avsikter, det handlar inte om den nya världsordningen, det har med Tesla att göra och inte de andra tornen. De frekvenser som Tesla använder är en helande magnetisk frekvens, så ingenting kommer att skada dig. Om de gör det här, med avsikten att i framtiden hjälpa oss, tror jag att vi kunde förmodligen förmildra det.

Nicholas: När man säger att den här teknologin kan skydda dem från ytterligare en nödsituation, hur kan den skydda dem från ytterligare en nödsituation, och varför måste den finnas där i deras kropp för att vara skyddad?

Michelle: Vad jag kan förstå, kan det komma ytterligare en biovapenattack som inträffar.

Nicholas: Beskriv lite tydligare, Michelle, jag förstår att det är svårt.

Michelle: Jag tror att hela berättelse kring den här är att hjälpa människor att vakna och förstå vad som pågår. Det är en möjlighet. Om vi gör det på det här sättet, så är det bra. Om man ser på det ur en god synvinkel, ur Vita hattarnas synvinkel, när man försöker väcka upp folk. Folk är rädda, de vill ha något som för dem tillbaka till hur det var förut, så dessa injektioner utvecklades så snabbt. För mig verkar det som om du är en god människa, en Vit hatt, kan man ta tillfället i akt och medan det pågår och kommer på plats, även om man aldrig kommer att behöva det, men den här magnetismen visar sig mer och mer hos människor. Det är en möjligt att de redan har börjat införa det de kallar ”nytt mRNA”.

Nicholas: Vad har dina ledare berättat för dig om spikproteiner? 

Michelle: Jag har inte frågat dem om det så jag har ingen information att ge dig om det idag. Det finns ingen orsak till varför jag inte kunde fråga dem om det, vid ett senare tillfälle. 

Nicholas: Vad har du frågat dem om gällande dem som är fullt vakna, sådana som du och jag, och vi som är så emot och stöder inte dessa injektioner, och vi vill inte ta dessa sprutor. Hur skyddas vi oss från en ny nödsituation? 

Michelle: Vi är skyddade för att vi vibrerar på ett annat sätt. Vårt medvetande, om du tänker dig en fiende, såsom en insekt. En insekt vibrerar på en lägre densitet, och vi vibrerar här uppe, vi befinner oss på olika nivåer. 

Nicholas: Säger du att den nya nödsituationen kan möjligen vara en psykologisk krigshandling. Kanske. 

Michelle: Den kunde vara något liknande som vi har gått igenom precis nu, jag vet inte exakt vad de menar med det. Jag tror inte att de egentligen kan berätta det för mig.

Nicholas: Vad betyder det att man vibrerar högt, att vi inte kan få influensa. Jag fick influensa för tre år sedan och jag vet, att många som följer mig och dig, av dem som är vakna känner jag inte till en enda som har sagt att jag vill gå tillbaka för att sova, jag tror på allt som MSM-media berättar, ingen av dem kommer att fortsätta att sova. Folk har vaknat, men kommer aldrig att fortsätta att sova, vilket betyder att när du en gång har vaknat, vibrerar du på ett högre medvetande så att du är skyddad. 

Michelle: Det andra är naturligtvis, och vad de sade tidigare om luften, gällande sammansättningen av vad de beskrev som liknande hydroxychlokine och det som de kallade för träkol – glöm nu inte att de försöker lära mig, jag är inte biolog, och dessa ord betyder kanske inte exakt detsamma som för en biolog som får ett nervsammanbrott när jag använder dessa ord, jag använder dem i vidare betydelse medan de använder dem i grundläggande termer. 

Men om de har haft möjligheten att spruta någon form av kemikalier, men jag vet inte ordet för det, vad det heter, men de använder ett ord så att jag förstår vad det rör sig om. Det kan vara ytterligare en orsak till varför människor som du inte har blivit sjuka ändå, för de har kanske rensat det från atmosfären.

Nicholas: Ja, jag förstår. Har du något annat du vill säga innan vi går vidare till nästa punkt.

Michelle: Man har hört att folk har talat om en klimat nödsituation, men det kan vara frågan om ytterligare en distraktion. Den används för att väcka människor. Jag frågade, hur kan en klimat nödsituation väcka upp människor? De svarade, att alla händelser är utformade för att hjälpa människor att se vad som är viktigt, gå in i det och uppskatta det liv de lever. Det får människor som ännu inte vibrerar på den nivå som vi befinner oss på, att varje gång de ser något farofyllt, så går de in i sig själva och funderar över sina liv och vad de kan uppskatta. När de gör det, hjälper det dem att höja sitt medvetande, för då börjar de se på saker som de kan vara lyckliga över. Kanske har de ignorerat saker tidigare. Så dessa fungerar som distraktioner, eller hur? De svarade, både ja och nej. Människors dispositioner och tidigare inprogrammering av MSM-media påverkar hur snabbt och djupt de vaknar upp. Då frågade jag, vad är resultatet av det? De svarade, vi behöver mera tid och vi behöver olika händelser och galenskaper. De berättade också att de Vita hattarna tar fördelar av vad som ursprungligen var mörk agenda. De försöker nå dem som fortfarande är omedvetna, genom att använda sig av liknande händelser som den mörka agendan försöker använda sig av. De försöker alltså använda sig av samma berättelse även om den inte är verklig, för att avleda människor så att de börjar söka sig svaren inombords.

Nicholas: Och förmodligen för att visa dem verkligheten med den mörka agendan, så att de också kan börja vakna upp.

Michelle: Ja. Sedan frågade jag om dessa tidslinjer har saktat ner, allt vad det gäller Mr. T(rump), QFS och nedstängningar. De svarade, att alla tidslinjer har saktat in. Där vi förmodar att allt började i januari 2021, härifrån har allt saktat ner under 12 månader framåt, och vi kan förmodligen inte börja se några större förändringar förrän under slutet av det här året. Möjligen under år 2022. Det kommer inte att betyda att vi inte kommer att se någonting alls. Vi kommer fortfarande att se saker som sker på TV och sanningar som kommer ut, som nu kommer att avslöjas. Men det betyder, att alla dessa stora saker vad gäller Mr. T, QFS, nedstängningar kommer att ta längre tid. De kommer inte att bli snabbt utredda såsom vi hade hoppats. 

De sade mig att dessa tidslinjer har blivit justerade, beroende på den kollektiva varseblivningen, och där människor är redo för att stå för deras makt och suveränitet, då börjar dessa tidslinjer gå snabbare. När den kollektiva medvetenheten fortfarande verkar ha fastnat, handlar det inte om uppvaknande, då saktar också tidslinjen ner. Utgången kan inte manifestera för mänsklighetens godhet innan vår kollektiva medvetenhet har uppnått 60 %. Det betyder att 60 % av hela jordens befolkning måste vara vakna. Det betyder att om jag som är 100 % och är upplyst, men min granne är bara till 5 %, då lägger man allt ljus tillsammans, och om du vore en galaktiker och tittar ner, då lägger de in allt ljus tillsammans i ett kärl. Om kärlet då är till 60 % fullt, då kan tidslinjen fortsätta framåt för då har vi tillräckligt med medvetenhet för ta emot den nya världen som finns framför oss. Vi måste invänta dem som inte har kommit så långt, för vi kan inte överräcka den nya världen såsom MedBeds och hur de fungerar, utan att människor har vaknat upp och är medvetna om hur de fungerar. Det är därför som planen saktar ner. Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Rymden, Uncategorized, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , , , ,

4 svar

 1. http://blueshift.nu/har-globalisterna-i-storbritannien-en-hemliga-plan-pa-evig-lockdown/
  – text som sägs häröra från en e-post från Storbritanniens vaxx-Tsar Neil Fergusson, knuten till Imperial College i London.
  Enligt texten är följande några planerade kommande milstolpar i den globalistiska Covid-statskuppen:
  Storbritannien går in i full lockdown den 15 juli 2021. Skälet anges vara en ny “nepalesisk” variant på Coronaviruset.
  Vattenbrist 2022-2023
  Matbrist 2023-2024
  Världsomfattande inflation 2024-2025
  Massiv folkförflyttning från muslimska länder till Europa 2025

  Gilla

 2. https://carlnorberg.se/2021/06/22/a-o-wallenbergs-affarsmoral/
  https://bladet.se/nyheter/wallenberg-lurade-byggherren-bakom-byggandet-av-hotel-saltsjobaden/?fbclid=IwAR1ra3AEykrauDC4056GqNOCzDKltFjhPn5SWNc13k3WRJCMpNWuAqmhB20
  W- skapade förmögenhet på bedrägeri, rån, mord (Ivar Kreuger största men inte enda) – korrumperade hela landet, skapade valfusk, rättsröta och utbildar i false ledarskap, false jurister och öht förvanskade hela systemet… – kapten Wallenberg satt sin genetisk avskum som LEDER SVERIGE NU!!!!!!

  Gilla

  • dessutom under andra världs kriget sysslade de redan med massmord (rånade många människor och länder) och nu avlivar de hela Sverige med maskopi med global maffia av likasinnade avskum kannibaler- med falsk gift-spruta som de kallar ”vaccin” och kvitterar stora pengar på detta- de beräknade även inkomster från avlivning av gamlingar (deras pensioner går till ökning av W förmögenhet…. då statsledning som de själva tillsätter kvitterar de skattepengar och annat till deras korruptions förstörda degraderade företag)

   Gilla

%d bloggare gillar detta: