Den verklige presidenten – Och planen för att återställa din ekonomi 2023…

Ny dokumentär av The Man Barron’s vid namn ”Residenten” avslöjar:

https://thetwomen.com/behind-biden-b?_ef_transaction_id=3bd7baafcffd4a128223b91ad1cf17e2

Det kan vara av intresse att läsa vad som planerats för oss av eliten. Detta kommer dock inte att ske, eftersom BlackRock redan befinner sig i konkurs och kommer att falla helt när det nya guldbaserade betalsystemet helt implementeras.


Porter Stansberry
2023-03-25

Belysningen är påslagen men ingen är hemma. Varje gång som någon drar ut presidenten ur Vita huset ser han än värre ut för varje gång. Både fysiskt och psykiskt. Han faller till synes isär inför allmänhetens ögon. Han gormar grundlöst om Karine Jean-Pierre 2021.jpgextremister, farliga för demokratin. Han tror förmodligen också på en stark ekonomi och att det inte finns någon inflation. Hans pressekreterare Karine Jean-Pierre (bilden) har som heltidssysselsättning att bokstavligen gå bakom och tillrättalägga vad den stackars pladdrande galningen säger. Så det råder inget tvivel om att miljontals amerikaner har undrat: Vem är det egentligen som har kontrollen över USA? Vem är det som sätter agendan och politiken för USA? för presidenten är inte ansvarig.

Eftersom det är en icke officiellt vald som styr landet kräver den en fråga: Är Amerika fortfarande en demokrati? Det är frågan som jag ska försöka besvara idag. Även om det inte ger mig någon glädje att behöva säga, att när du kommer underfund med vem som egentligen styr landet så tror jag att du kommer att bli förskräckt. Inte specifikt över framtiden för vårt land utan för din egen frihet, ditt eget levnadssätt, vår frihet, vårt sätt att leva, vårt välstånd. 

Här i denna video ska jag berätta för dig vem som egentligen styr. Jag ska visa vem som egentligen formar Amerikas politiska kultur och ekonomiska agenda. Jag ska detaljera Amerikas yttersta vänster som ingår i en komplott för att återställa USAs finansiella system. 

Det är en plan som har planerats minutiöst av två av världens mest inflytelserika män under mer än 20 års tid. Dessa två, icke valda miljardärer, befinner sig utanför boxen till Washington DC. Men de utövar mer makt än någon politiker eller något politiskt parti. 

Dessa två män har du förmodligen aldrig hört talas om, men de är den verkliga makten bakom tronen i Washington DC. De har spelat på marionettsträngarna genom demokratiska och republikanska presidenter, men det de har planerat kommer att chockera dig. 

Det kunde innebära att 10-tals miljoner amerikaner skulle sveps bort ekonomiskt över en natt och det skulle bli ännu mer förödande än det som skedde år 2000, det skulle också bli än mer förödande än det som skedde under den globala krisen 2008 och det skulle också bli ännu mer förödande än det som hände under senaste covid-kraschen. 

Vårt finanssystem, ekonomi, demokrati, även den amerikanska själen har avsiktligen förstörts av två män. Jag vet att det låter paranoidt och löjeväckande men låt mig förklara. 

När du ser dessa två miljardärer från New York City, så tro mig att de gör vad som är nödvändigt för att rädda landet. Men som alla fanatiker, tror de att deras korståg är motiverat trots förödelsen som kommer att drabba 10-tals miljoner oskyldiga amerikaner. Jag tror, att de befinner sig bara på ett uppdrag för att demontera och återställa landet, ekonomin och även konstitutionen, för att implementera en fullständigt ny progressiv maktstruktur under sig och deras kumpaner under dem för att kontrollera allt. 

Även om det här kan vara svårt att acceptera till en början, djupt där nere, antar du redan att någonting mycket ovanligt pågår i landet. Rättvis varning nu. Du har ingen aning om hur långt de har kommit och hur nära de är för att förstöra det amerikanska levernet. Nedstängningar och kontrollen över ditt privata hälsoval? Det här är bara början. Snart kommer vår ekonomi att falla sönder som i en flugsmälla. Men det handlar om mer än bara ekonomiska risker. Alla dessa förskräckliga och bisarra trender som du ser breda ut sig med kulturell besatthet i form av transgenderism och strukturell rasism, ekonomisk ojämlikhet och klimatalarmism…

Allt det här är understött, godkänt, och finansierat av dessa två män. Allt ingår i planen. De vill bränna ner Amerika för att se vad de kan återuppbygga från grunden, men enligt deras egen önskedröm. På bara några få månader, kan miljontals hårt arbetande människor, oberoende av om de är fattiga eller rika, kan de få uppleva det som för dem är otänkbart. Jag förutsäger den springande inflationen som kommer att krossa deras besparingar och deras levnadsstandard. Med en kollapsande aktiemarknad som kommer att strimla deras pensionsplaner, deras aktier, aktieportföljer, kryptovalutor och deras kontanter och obligationer. Allt håller på att svepas bort. Men det här är inte det största problemet. Det största problemet kommer att bli de chockvågor som river landet  ytterligare isär, vilket leder till ett chockerat plötsligt ökande av oroligheter, protester och ekonomiskt sönderfall. 

De flesta människor tror att det här är bara av en tillfällighet, att alla kommande katastrofer är bara av en tillfällighet. Media kommer ut med att det var oundvikligt, ett ödets nyck. De kommer att säga att ingen kunde ha förutsett detta. Att ingen kände till i hur stor fara Amerika befann sig i, eller hur allt kunde förändras så snabbt. Men du vet bättre. Bevisen finns här framför oss. 

 

Amerika befinner sig under attack inifrån och ut

Jag inser att det här låter märkligt. Hur kan två män förändra ett land så fullständigt?

Tja, en av dem är en av världens största investerare. Han förfogar över mer än 10 triljoner dollar i tillgångar. Det är en hel del i form av kapital, närmast hälften av landet BNP. Inte en endaste människa har någonsin kontrollerat så mycket av vår nations välfärd tidigare. Han gör sig helt enkelt till chef för de viktigaste vicecheferna  i landet. Och det tillåter honom att diktera politiken inom Fortune 500.

Utan tvekan finns det ingen mer mäktig person i USA, inte ens presidenten. Det finns inte heller någon annan som är mer ansvarig för att ha pushat på för ett mer radikalt synsett på amerikanska företag.

Den andra mannen är en av hans närmaste kolleger, och han äger det största privata finansmediaföretaget i världen. Hans nyhetskanal kontrollerar det som världens media basunerar ut varje dag. I hans företag, ramar in berättelsen som är de drivande makterna inom dagens ekonomi. Tillsammans kontrollerar dessa två män till en chockerande grad det som de flesta andra amerikaner hör, ser och investerar i. Det ingår i deras vision att forma landets agenda. Under de senaste 20 åren har de forcerat och fått oss att tro på deras radikala synsätt. Det de vill göra i Amerika är skrämmande. För att gå rakt på sak: de hatar en fri marknad. De tror att kapitalismen är av ondo och den måste utrotas. De vill ersätta den med ett nytt progressivt och ”mycket ärligare” ekonomiskt system. De kallar den intressentkapitalism. 

De sammankopplar radikalt miljötänk med en fascistisk form av inkomstomfördelning. Det förespråkar radikal rikedom genom intressentkapitalism för att bekämpa inkomstklyftor och för att försäkra sig om rasistisk jämställdhet. De kräver att privata företag använder sina resurser till att hjälpa till med att uppnå politiska mål. Och de kombinerar allt genom att förgifta Amerika inifrån. 

Allt färre amerikaner tror på saker som gör Amerika stort igen. De flesta amerikaner tror inte längre på att privat industri är effektivare än regeringen. Men mer än hälften av alla amerikaner som vill ha än mer ingripanden från Washington DC. Ett chockerande antal människor tror inte längre på friheten att uttrycka sig eller på biologiskt kön eller rättigheten till att bära vapen. Det mest skrämmande av dem alla  är att de har blivit övertygade om att anamma tyranniska och auktoritära lösningar för var och en som antar radikala idéer. Alla dessa förändringar har allvarlig kulturell inverkan. Men det här är inte det värsta. 

De förändrar vår finansmarknad radikalt och permanent och på ett sätt som jag tror är djupt negativt för vår ekonomi, din personliga förmögenhet och framtiden för landet. Därför är det absolut av vikt att du förstår vad som ligger under i dessa lögner. Lögnen om att kapitalismen har misslyckats, lögnen om att Amerika är en djävul, lögnen om att frihet inte fungerar. Jag tror, att det enda sätter för dig för att få ditt välstånd att blomstra under månader och år framöver, för du kommer att se att det ekonomiska landskapet har för alltid förändrats. 

 

Den första mannen som förstör Amerika

MARIONETTMÄSTAREN

BlackRocks vd Larry Fink säger att inom de kommande 5 åren alla investerare ...

Du har förmodligen aldrig hört talas om Larry Fink, (bilden) men han är utan tvekan den kraftfullaste mannen i USA. Han har makten att bokstavligt talat besluta om vilka företag som ska frodas och vilka som ska dö. 

Hur?

Fink är viceVD för det största kapitalförvaltningsbolaget i världen: BlackRock. BlackRock innehar 10 triljoner dollar i tillgångar.

Det är det största, rikaste och mäktigaste bolaget vad gäller all kapitalism. För att sätta detta i en annan kontext, så finns det många som är oroade över kontrollen, sådana som George Soros, utöver Demokratiska partiet, våra företag och våra politiker. Men Soros äger bara 28 miljarder dollar. Det är mindre än 3 % av BlackRocks innehav. Och Larry Fink drar i marknadstrådarna i mycket större skala än någon annan. Sedan 2012, har han skrivit till alla CEOs i varje offentligt företag som han kontrollerar för att be dem fördöma aktieinnehavskapitalism för att istället omfamna intressentkapitalism. Därigenom tror man att företagen inte skulle bli ansvariga inför endast sina aktieägare utan också inför miljön. 

  1. Miljö
  2. En progressiv social agenda
  3. En ny form av företagsstyrning

Denna sk. ”ESG” rörelse tar bort makten från de VERKLIGA ägarna, för att istället ge den till olika konsulter och politiska intressen. Intressentkapitalism, kort sagt, är socialism. Det är enkelt uttryckt ett nytt sätt för eliten att ta över kontrollen över varje enskilt företag i Amerika. Och Larry Finck skulle vara instrumentet för denna ekonomiska coup d’etat. Han har adjungerat en stor del av Amerikas pensionsfonder, och använt dem för att pusha på mot en ny socialistisk agenda i USA. Och praktiskt taget ingen har sammanfogat punkterna med det han har sysslat med. Men han är marionettmästaren bakom nästan alla bisarra företagsbeslut du ser om på nyheterna idag. 

  • ExxonMobil annonserar att de strävar efter att flytta sig bort från fossilbränsle… och ger 25 % av sina styrelseplatser till radikala miljöaktivister. 
  • Gillette släpper en reklamkampanj för att bekämpa ”giftig manlighet”…
  • NASDAQ Inc. pushar på en plan för att tvinga företag till att sätta ett minimimål bestående av åtminstone två ”mångfaldiga” styrelsemedlemmar. 

Det kanske mest illustrativa exemplet på vad Fincks inflytande över företagsamerika gäller sammanbrottet inom Disney.

 

SÄG INTE GAY

Den 28 mars 2022 signerade Floridas guvernör Ron DeSantis en lag som förbjöd att man undervisnade om homosexualitet innan tredje ring. Nu bryr jag mig inte alls om någons sexuella läggning, men de flesta förnuftiga människor skulle hålla med, tror jag, om sexualundervisning i de första klasserna och i kindergartners. Gay-aktivism och en handfull av Disneys anställda motsatte sig häftigt ”Do Not Say Gay”-lagen med många former av lobbyverksamheter och offentliga relationer. Och otroligt nog, 

”Vårt företag står för att den här lagen upphävs av den lagstiftande församlingen, eller fastnar i rätten, förblir fast besluten att stödja de nationella och statliga organisationer som arbetar för att uppnå detta”

The Walt Disney Company

Och helt otroligt nog, ställde sig Disney på sidan med dessa få radikala aktivister som önskar indoktrinera varje litet barn sexuellt. Berätta för mig, varför ska ett företag som främst betjänar barn motsätta sig en lag som klart och tydligt finns för att skydda barn från varje olämpligt sexuellt innehåll i skolan? Varför skulle de riskera att fjärma sig från sin kärnpublik, föräldrarna till barnen? Normalt sett, skulle Disney inte göra det. Men Larry Fincks företag BlackRock som äger mer än 6 % av aktierna, gör det till de näststörsta aktieägarna. Och Fincks brev till dessa CEOs i år talade specifikt om vikten av att behandla de anställda som intressenter oberoende av om de var aktieägare eller inte. 

Dessutom, behandlade Larry Fick dessa CEOs som inte anammade denna radikala ESG-filosofi genom att varna dem i ett brev nyligen:

”Företag som inte inrättar sig i denna nya verklighet och reagerar på de anställdas gör det på egen risk”

Larry Finck

Trots detta bakslag och de uppenbara ekonomiska konsekvenserna och argsinta breven från föräldrar och aktieägare böjde sig Disney för Fincks önskemål. Inte förvånande, har Disney aktierna krossats och värdet på aktierna har fallit ner till 94 dollar. 

Det är ett fall med över 50 % från sitt senaste högsta. För varje vanlig amerikan som innehar Disney aktier utgör detta en katastrofal förlust med verkliga finansiella konsekvenser. För dessa ESG-eldsjälar, utgör detta ändå en vinst. Inom intressentkapitalism är priset per aktie inte så viktig som efterlevnaden till en korrekt politisk agenda. Det är anti-kapitalism, det är anti-amerikanskt. Det är helgalet. 

Och det kommer till tusentals företag. Många av dessa kommer att möta liknande katalysmiska krascher i sina aktiepriser. Här är bara några exempel…

Det här är vad dessa korsfarare inom ESG och woke-kapitalism vill ha. Och det kommer inte att sluta med bara några företag. Det drabbar kapitalismen i sig självt. 

SLUTET PÅ KAPITALISMEN?

Hur kommer de att anfalla själva kapitalismen? Genom att inställa inte bara enskilda individer, utan varje företag som inte omfamnar deras progressiva politiska mål. Som du kanske känner till, spelar Amerikas kreditvärdighetsföretag en kritisk roll genom att bestämma vilka företag som kan erhålla krediter och till vilket pris. De tilldelar betyg på varje såld obligation som säljs i USA. Obligationsmarknaden är mycket, mycket större än aktiemarknaden. Om en företag ämnar låna pengar för att finansiera deras operationer eller utvidgningar. Men utan tillgång till denna obligationsmarknad, är det praktiskt taget omöjligt för varje stort företag att växa eller att hållas vid liv. Därför är det som sker på obligationsmarknaden mycket viktigare för kapitalismen än vad någon kan inse. Utan denna obligationsmarknad dör ekonomin. Det är därför som dessa kreditinstitut är så viktiga. De formligen kontrollerar tillträdet till kapitalmarknaderna. Kreditvärdena bestämmer i stort sätt om och under vilka omständigheter som ett företag, ett land, en stat, eller en kommun kan låna pengar i USA. Och de tre ledande kreditvärderingsföretagen har alla helt nyligen lagt till ett nytt sätt att värdera sina synsätt på krediter. Det är en ESG- värdering. 

Det betyder i praktiken att varje företag i världen måste inställa sig i ledet och understödja detta progressiva synsätt på miljön, social utveckling och woke styrning. Detta betyder att amerikanska företag kan bli nekade ifall de inte stöder att man undervisar i homosexualitet till barnen i förskolan, eller om de inte tillåter sina anställda att beteckna sitt eget kön eller att använda vilken toalett de föredrar. Det betyder också att företag som tillverkar produkter eller tjänar marknaden som står utanför det politiska sättet också kan bli nekade. Vapen eller ammunitionstillverkare kan t ex eller ännu viktigare, företag som producerar koldioxid, eller ännu viktigare, företag som producerar kolväten. Det finns ingen möjlighet att fly sanningen. En marknad som styrs av ESG utgör slutet för USA. 

  • Det dödar äganderättigheter för människor som inte är ägare
  • Det gör företagsstyrelser ansvariga för politiska överherrar istället för sina egna berättigade aktieägare
  • Och genom att genomföra det, avlägsnar det aktieägarnas rättigheter

Det som är mest bekymmersamt, är bara ett av sätten som dessa två män systematiskt förstör Amerika och rättstjänare och driver dem in i en utopisk socialistisk dröm. 

Den andra mannen som förstör den amerikanska drömmen

PROPAGANDISTEN

Michael Bloomberg den största välgörenhetsgivaren i New York |  Sida sex

Michael Bloomberg, (bilden) liksom Larry Finck, är en av de mäktigaste i världen. Och som Larry, har han en mission om att förstöra Amerikas fria marknadssystem så att det kan återuppbyggas till hans yttersta vänsterfantasi. 

Medan Larry arbetar för att manipulera c-suite chefer och företagsstyrelser, manipulerar Michael Bloomberg, dig, allmänheten. Om du förmodligen känner till Michael Bloomberg till namnet, så känner du förmodligen inte till hur mäktig han är eller hur radikal han är. Han äger 89 % av Bloomberg LP, vilket utgör en enormt antal finans mediebolag med 176 kontor

runt omkring i världen. Bloombergs terminaler, som kostar 22 500 dollar per användare och år, sitter bokstavligen på varje disk till Wall Street och sammanfogar varje finansmarknad i världen. Sedan många år tillbaka, har Bloombergs medieföretag världens insider medieföretag. Det är vad ledande företagsledare följer och varifrån de flesta företagsmedier får sina nyheter i USA. Men för tio år sedan, när Bloombergs New York borgmästarperiod tog slut och hans presidentambitioner fick dragkraft utvidgades hans mediaföretag enormt till att bli ett MSM.

Google Dan Doctoroff Sidewalk Labs bygger en stad från grunden ...

Under en ny CEO, Dan Doctorff, (bilden) hyrde Bloomberg LP in 2300 journalister och placerade ut den i 72 länder runtomkring i världen. Doctoroff köpte också in Businessweek, som hade gått i konkurs beroende på ett vikande intresse för tidskrifter. 

Varför investerade Bloomberg så mycket i nyhetsverksamhet när nyhetsmarknaden sviktade? Varför skulle han köpa upp ett bankrutt företag? Även årtionden efter att Bloomberg News bildats, erhöll Bloomberg LP det mesta av sin inkomst från sina dyra terminaler. Ur ett ekonomiskt perspektiv, gör Bloomberg News inget vettigt, ifall du inte känner till dess verkliga syften, vilka Doctoroff berättade om i American Journalism Review. 

Hans mål var att skapa 

”den mest inflytelserika nyhetsorganisationen i världen”. 

Och hur använde han sig av sin makt?

Enligt mig, mer än någon annan mänsklig varelse på jorden. Michael Bloomberg är ansvarig för en löjlig uppfattning om att klimatet står på ruinens brant. Att vi måste sluta med fossila bränslen fullständigt för att rädda mänskligheten. Jag förtydligar mig här nu, jag är inte en klimatförnekare, men jag förnekar klimatalarmism. 

och profetior om att jorden kommer att gå under om 12 år. Bloomberg har propagerat för denna myt på ett mycket djävulskt sätt. Han gjorde det genom att underminera underliggande vetenskap med klimatförändringar. År 2013, när han slog han sig samman med två andra radikala miljöpartister:

Henry Paulsons officiella finansfoto, 2006.jpg

Hank Paulson, den fd skattesekreteraren och chefen för Goldman Sachs,  och

Tom Steyer februari 2019.jpg

Tom Steyer, hedgefond miljardär, och misslyckad presidentkandidat. De satte ihop tillsammans en 100 miljoners fond för att skapa en politisk kampanj med specialintressen, vid namn Risky Business. Deras mål?

”Att göra klimathotet trovärdigt, omedelbart och potentiellt förödande för affärsvärlden”

Och för att uppnå detta, hade Risky Business manipulerat den underliggande vetenskapen bortom allt igenkännande. Rapporterna som Risky Business började distribuera 2014 blandade ihop och jämförde fullständigt olika modeller för att åstadkomma ett intryck av det mest katastrofala potentiella utfallet (kallat RCP 8.5 i vetenskapliga tidskrifter) var oundvikligt utan att man minskade utsläppet av växthusgater till 0. 

Såsom Roger Pielke, professor vid Universitet i Colorado, som är specialist på sambandet mellan vetenskap och regering, har uttryckt sig: 

”Undvikande vetenskap publicerat av påverkansgrupper är vanligtvis inte ovanliga och vanligtvis är det inte av intresse”.

Men det geniala med Risky Business projektet var att det inte slutade med flashiga rapporter med syfte till den dagliga nyhetscykeln. 

Den antog sig som en mycket mer sofistikerad kampanj fokuserad på att introducera sina metoder för MSM:s vetenskapliga litteratur, där de kunde ta ett liv på egen hand.

Roger Pielke
Professor vid Universitet i Colorado

Med andra ord, det mesta av alla MSM-medias idéer om klimatförändringar och den omedelbara faran den utgör kan direkt sammanlänkas med Michael Bloomberg. Genom att sprida denna propaganda  för allmän spridning var bara början. Nyligen befallde Michael Bloomberg rättssystemet till att attackera fossila bränsleföretag direkt. 

År 2017 bekostade, Bloomberg Philanthropies, ett centrum för miljötvister vid namn State Energy and Environmental Impact Center. Enligt Competitive Enteprise Institute, erbjuder denna enhet åklagare till Attorney General’s Office för pro bono arbete, för att åtala energiföretag för global uppvärmning. Deras dröm är, att bilda en tobaks-liknande branschuppgörelse som erbjuder miljontals dollar till politiker, genom att ge dem än mer makt över sin ekonomi. 

Såsom Competitive Enteprise Institute skrev:

”En utvidgning av denna miljard-dollar per år i klimatindustrin till en privat fond AG skapar undersökningarna ett farligt prejudikat!

Det representerar privata intressen genom att kommandera till statliga poliser makten att angripa motståndare för deras politisk agenda och för att kapa rättsväsendet på ett sätt för att omstörta den demokratiska processens förkastande av en politisk agenda.

Competitive Enteprise Institute

Och Bloombergs agenda fungerar. Inte bara amerikaner tror på att denna klimatförändring är ett exentiellt hot, utan han lyckades även med att stänga ner mer än 60 % av USAs kolgruvor sedan 2011, och mer än hälften av Europas gruvor sedan 2016. 

Naturligtvis, tar inte sådan elit som Bloomberg eller Finck en paus, för att inse att kolbaserad kraft har lyft miljarder från fattigdom under de senaste 50 åren, eller att 

fossila bränslen fortfarande förser mer än 80 % av världens energiförnödenhet. Enligt Ronald Stein, en Pulitzer Prize-nominerad författare:

”Genom att försöka leva utan fossila bränslen kunde det resultera i att miljarder, inte miljoner, dödsfall vid katastrofer från sjukdomar, undernäring, och dödsfall förorsakade av väder”.

Ronald Stein, 
Pulitzer-nominerad författare

Enligt Bloomberg och  hans illasinnade, var utgångstiden för fossila bränslen redan igår, och konsekvenserna måste fördömas. På samma sätt måste kreditvärdighetsinstituten som försöker begränsa företagens tillgång till kapital med mindre än att de anammar intressentkapitalismen. 

Dessa i kombination, med erbjudanden som sträcker sig över årtionden från Larry Finck, och Michael Bloomberg, har redan fått allvarliga ekonomiska och finansiella konsekvenser. Inflationen krossar verkliga konsumenters inkomster, och förvärras av högre lånekostnader, och trycker fler och fler amerikaner ut ur medelklassen. 

Sedan 2002, har fördelningen av rikedom bland medelklassen fallit ner från 36 % till

28 %, samtidigt som toppen bestående av 1 % av amerikanerna har ökat sina med mer än någonsin. Denna alarmerande trend ser inte ut att minska. Låt oss ta en titt på kollapsen i reallöner, som faller till den lägsta på 40 år. 

Detta är en katastrof.

Men min forskning bekräftar att det blir ännu värre, och det kan vara svårt för dig att förstå att dessa ESG-krigare inte kommer att sluta innan de har nått sitt mål. De kommer att fortsätta med att korrumpera vår kultur, vårt rättssystem, vårt finanssystem, och även själva kapitalismen. Allt beroende på att de är rädda för att förlora kontrollen över världen från toppen och ner, men den kommer att gå neråt i en spiral och sluta i en katastrof. Och detta, mina vänner, är det mest skrämmande. 

Du ser dessa två män. De är inte onda. De tror bara helt enkelt på att det de gör är bra. Och de tror, att ändamålen helgar medlen. De kommer inte att sluta innan de han uppnått deras socialistiska dröm med intressentkapitalism och ESG-ekonomi. Kategorier:klimatet, Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: