Överklagan till EU om farorna med 5G och första svaret därifrån (pdf)

2023-04-26

En 3:e studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

En ny svensk fallstudie visar att en 5G-basstation orsakade mycket hög strålning i en bostad på 60 meters avstånd och symptom typiska för mikrovågssyndromet. Tidigare har två studier som publicerats under 2023 också visat att 5G på kort tid orsakar mikrovågssyndromet.

Den nya studien publicerades den 10 april 2023 i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical and Medical Case Reports med titeln “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment”.

Det är cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö- och Cancer och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som genomfört denna tredje fallstudie, liksom de två tidigare, gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G-strålning.

Ingen tidigare forskning om hälsoeffekter av 5G

5G har byggts ut sedan tre år utan att någon forskning tidigare undersökt eventuella hälsoeffekter av vanligt förekommande exponering för 5G, eller så kallade ”worst case scenarios”, det vill säga för de fall där människor kan utsättas för nivåer nära de som tillåts av myndigheternas referensvärden. I synnerhet finns det inte några undersökningar som visat att 5G inte är skadligt för människors hälsa eller miljön.

Emellertid har många forskare och läkare tidigt varnat för allvarliga hälsokonsekvenser av utbyggnaden av 5G, bland annat uttryckt i 5G Appeal, idag undertecknad av 430 vetenskapsmän och läkare.

Denna totala avsaknad av tillgängliga undersökningar av hälsoeffekter har varit en drivande faktor bakom studierna som nu genomförts i Sverige. Häpnadsväckande nog verkar vara de första i världen på hälsoeffekter av exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för 5G

Den nya studien

I den nya studien undersöktes strålningen från en 5G basstation placerad på 60 meters avstånd från en lägenhet där en 52-årig kvinna och en hund bor. Basstationen är placerad på taket till en 3-våningsfastighet och antennerna är riktade mot kvinnans bostad som är på 2:a våningen med tillhörande balkong.

Mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning från 5G-antennerna uppmättes på balkongen, över 2 5000 000 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) i maxvärde, vilket är lika med det maxvärde som den använda mätaren kan mäta. Därmed är nivåerna på balkongen 60 meter från 5G-antennerna sannolikt i verkligheten ännu högre.

Inne i bostaden uppmättes drygt 758 000 μW/m2 som mest nära fönstret mot 5G-basstationen. I vardagsrumssoffan uppmättes som mest 222 000 μW/m2.

Symptom på mikrovågssyndromet

5G-utrustningen installerades den 25 november 2022. Tidigare fanns utrustning för 4G och 3G på samma plats men det var först efter byte till 5G som kvinnan i lägenheten 60 meter bort upplevde svåra hälsoproblem typiska för exponering för förhöjd mikrovågsstrålning. Kvinnan hade emellertid endast bott knappt två månader i lägenheten.

Efter den 25 november började kvinnan lida av bland annat följande symptom: huvudvärk, yrsel, balans- och koncentrationsproblem, illamående, minnesbortfall, förvirring, trötthet, oro/ångest, tryck över bröstet, hosta, näsblödningar, hudbesvär, lungproblem, hög och oregelbunden puls, ledvärk och sömnsvårigheter.

Under ett par veckor under jul och nyår 2022/23 bodde kvinnan och hunden i en annan bostad med betydligt lägre strålning och utan 5G inom synhåll. I stort sett samtliga symptom försvann men de återkom då hon återvände till sin egen lägenhet.

Tidigare fallstudier

I januari 2023 publicerades den första fallstudien och i februari den andra fallstudien från Lennart Hardell och Mona Nilsson. Till skillnad från den nya studien studerade de båda första fall där basstationer för 5G placerats rakt ovanför bostäder eller kontor.

I det första fallet uppmättes en stor ökning av mikrovågsstrålningen i sovrummet rakt under 5G-antennerna, jämfört förhållandet före 5G då utrustning för 3G/4G fanns på samma plats.

I båda fallen var strålningen efter installation av 5G extremt hög rakt under 5G-antennerna, drygt 2 500 000 μW/m2 respektive 1 180  000 miljoner μW/m2 i det andra fallet.

Den extrema ökningen av mikrovågsstrålningen orsakade svåra symptom på mikrovågssyndromet inom ett par dagar i det första fallet och tydliga symptom på mikrovågssyndromet efterhand i det andra fallet. I båda fallen hade de fyra studerade personerna inga hälsobesvär före installationen av 5G på taket rakt ovanför dem.

I båda fallen var taket täckt av papp, vilket sannolikt bidrog till den höga strålningen.

Efter flytt från de båda fastigheterna till bostäder/kontor med betydligt lägre strålning och utan 5G erfor samtliga studerade personer att symptomen försvann snabbt eller inom ett par veckor.

5G kan leda till allvarliga hälsoproblem

Studierna visar att 5G kan leda till allvarliga hälsoproblem hos tidigare friska personer. Det är anmärkningsvärt att hälsan påverkas kraftigt hos personer som tidigare tolererat 3G och 4G. Våra resultat tyder på att de höga repetitiva pulserna av 5G strålning är särskilt biologiskt aktiva.

Det är orimligt att personer som drabbas av ohälsa efter att basstationer för 5G installerats i närheten av deras hem tvingas flytta. Påtvingad skadlig strålning är inte förenlig med ett demokratiskt samhälle.

Fortsatt utbyggnad av 5G måste stoppas, redan installerade basstationer för 5G monteras ner och studier av hälsorisker måste snarast genomföras”, säger Lennart Hardell i en kommentar.

Läs mer om studien och få länkar till de publicerade fallstudierna: (länk)

För frågor till Lennart Hardell maila: lennart.hardell@environmentandcancer.comKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:

2 svar

  1. I en mailkonversation som jag själv hade med den s.k. Strålsäkerhetsmyndigheten (diarienummer SSM2021-4672-1) så säger de följande: ”Gällande 5G-teknik i högre frekvensområden måste en framtida bedömning göras. Idag finns inte tillräckligt med forskning för en sådan bedömning.”. Man behöver inte vara speciellt smart för att förstå att myten om ett virus var nödvändigt, vid sjösättandet av denna nya teknik eftersom det annars blivit för uppenbart vad människor blivit sjuka av.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: