Förklaringen till dagens gen-teknik

CRISPR Gene Editing Prompts Chaos in DNA of Human Embryos | The Scientist Magazine®
CRISPR
2021-02-23
Anonym skribent
Du kanske skulle kolla upp en sak som de flesta idag missar. Jag vet inte hur mycket du förstått om att vaccinet enbart handlar om att omstrukturera mänskligt DNA, men jag tycker i a f att någon behöver gå in i detta och just se till vad som faktiskt går att se idag i denna teknik med genforskningen.
För att förstå hur eliten ska lyckas genomföra övergången från människa till AI (AI = Artificiell Intelligens), vilket är målet, genom M-Rna vaccin, behöver man kika in i forskningen kring CRISPR. När folket säger att det inte är möjligt att strukturera om människan till AI genom ett vaccin, visa dem CRISPR.
Genom CRISPR kan man klippa och klistra lika lätt i våra gener och DNA som när vi  trycker på Delete på våra tangentbord. Är en gen icke-önskvärd så kan man ta Delete, och ersätta  den med en ny gen som gör att du t ex, från att kunna tänka kritiskt, får en gen som gör att du inte kan det.
All gen- och DNA forskning under de senaste åren har lett fram till att de vet exakt vilka gener som skapar det som kan vara ett hot mot makten. Det allt handlar om är, att radera allt detta och skapa en mänsklig AI-hybrid som är en mönsterslav. Kanske låter det som en konspiration, men teknokrater som Elon Musk säger öppet att människor som inte integrerar sig med AI nu, ska inte få leva och ha en framtid, och samma ser vi hos Bezos, Gates, och Klaus Schwab, vilka ständigt uttalar sig identiskt.
Digital Angel Radio Communications Ltd • Kenwood CommsVi såg redan i slutet av 90-talet då forskarna bakom microchip-tekniken på företaget Digital Angel gick ut med att säga helt officiellt, om att chippningen faktiskt hade med att ta bort den mänskliga själen att göra, och ersätta denna med en ny intelligens.
Detta säger de rätt ut, och nu innehåller vaccinet detta, bl a enzymet Luciferase. Folk måste börja se dessa satanister för vad de är. Faktum är att alla dessa teknokrater och världsledare är judiska sionister, vilket inte heller någon har tagit upp då alla är rädda för att få antisemit eller naziststämpeln på sig, vilket är patetiskt.
Att Rotchshild, Rockefeller, Soroz,  Page, Ellison, Besoz, Gates, Musk, Zuckenberg, Schwaub, och andra svin såsom Epstein, Weinstein osv inom de satanistiska pedofilnätverken alla är judiska, detta är inte en tillfällighet.. t om deras egna judiska skrifter säger att judarna är ett ”stiff-necked”, styvnackat folk. Detta förstår inte någon vad det betyder eftersom någon inte har studerat arisk visdomstradition. Inom ariska och shamanska kulturer har man läran om kroppens chakran (”ljushjul”) vilka är mottagare av andens energier och krafter i kroppen.
Dessa vill de onda krafterna blockera. Kroppen har 7 stycken av dessa hjul vilka cirkulerar livsenergin. När man beskriver att de är ”styvnackade” betyder det helt enkelt att de har ”andlig blockering” i hjärtats chakra eftersom de inte har energier till halschakrat/nackchakrat. De är alltså ”hjärtlösa” och ”andelösa”, eftersom de är vad man kan kalla Mr SMiths -då de är ett program. Att är de judar, vilket egentligen är helt oviktigt, om det inte vore så att deras religion fungerar som ett program och att just deras ras verkar kopplat till att vara framskapad för att programmeras. De så kallade programmerade rasisterna, kan behandla oss andra människor såsom deras boskap. De anser sig vara av kungligt blod, och har ansett sig ha funnits i tusentals år, eftersom de står närmare programmet (deras gud) än andra folk.
Så de anser sig vara Guds utvalda folk. Inom Talmud är den som inte är en jude ett djur, och inte värd mer än en insekt. Man kallar icke judar för gojjer/goyim som betyder ”boskap” och detta är synen man har på den övriga befolkningen. Detta är också anledningen till varför de kan behandla alla andra folk just som om vi vore parasiter, och deras boskap och grisar, vilket är fel, och det kommer de alltid göra. Att vi har en jord som ser ut som den gör, om programmet får fortsätta..
De behandlar alla folk på detta sätt och har utrotat alla olika folks ursprungs-befolkningar världen över, då alla dessa shamanfolk världen över kände till kampen mellan den materiella illusionen mot anden…. De har behandlat oss vita européer värst, men på ett psykologiskt sätt, för att bryta ner oss då de ser oss som sitt värsta hot. Arierna ( som egentligen bara betyder ”örnkrigarna”) i de gamla forna legenderna världen över, ansågs komma till Jorden som väktare för att skydda Jorden och Jordens alla folk till att skapa harmoni.
Den första skriften | Popularhistoria.se
Sumeriska skrifter
Det finns skrifter, b la världens äldsta skrifter från Sumererna som beskriver en strid mellan de ariska folken och de judiska folken allt sedan urtider, vilket man inte får lära sig om i skolan. Elon Musk har tagit namnet från en judisk gud som betyder ”strålning”, ”Skinande”  ur ”El” vilket idag förvandlas till dess sekundära betydelse ”Gud”. För judarnas inre kärna Strålning = GUD, och det är därför de vill koppla upp människan såsom ELon Musk säger- ett AI cloud, genom hans projekt Neurolink, som enligt honom kommer att göra, att människan kommer att bli ”ett med gud”.
Dessa psykopater ser sitt program såsom gud, eftersom det är den judiska guden. I världens äldsta skriftspråk kallade man den judiska Guden för bla Ai, vilket betyder ”Gud” på mesopotamiskt språk. De döper alltså denna nya teknik efter dess gamla gud, eftersom det är deras guds-teknik. Denna Gud kallades även för Ilu (”Den skinande”, Gud”, ”Strålande”) och detta är ordroten till ordet ”illusion”. Denna Ilu skulle sedan förvandlas till bibliska ”El”  som bibelöversättarna översatt med dess senare sekundära betydelse ”Gud” och som egentligen betyder ”Skinande”, och ”Strålande”.
Ordet El är alltså också ordrot till El-ektricitet. De är alltså teknikdyrkare, då deras Gud är ett program. Gnostikerna som blev avrättade för att de avslöjade, att den judiska guden egentligen var Djävulen och inte Gud, fick sina skrifter brända och de fick leva i förtryck tills de utrotades helt.
De beskrev redan för 2 000 år sedan hur den judiska guden-Yaldaboath-Jahveh-Demiurgen skapar någon gång i framtiden en illusion och ett hologram och en materiell värld som vi alla nu upplever såsom sann, eftersom de fängslat vårt medvetande i en illusion och ett andligt fängelse, då deras program och djävul levde på människans ande likt ett batteri.
Detta är exakt kärnan i filosofin i Matrix trilogin där de judiska transvestit-satanist bröderna Wachowski uppmålade den innersta judiska kärnan för elitens mål. Detta är exakt det Musk, Gates osv strävar efter. På nyhetsmorgonen för ett år sedan, var Dr Mouna där och berättade, förbryllad över att forskningen tyder på att inom en 10-15 år period kommer människan leva i kokonger eller bås och uppleva och leva sina liv virtuellt, istället för så som vi gör nu, och vi kommer inte att märka någon skillnad.
Så långt fram var vi, sade hon, och man är eniga inom den tekniska forskningen att detta är människans framtid. Detta tyckte man var ”häftigt”. El-on Musk som tagit namnet efter den judiska strålande guden, vilket är passande, sade i en intervju nyligen, att hur kan ni veta om det ni upplever är sant eller inte. Inom TV-spel världen har vi spelet Sims och vi börjar komma till den grad, där människor får svårt att separera virtuell verklighet från verkligheten.
Hur vet ni att ni inte lever redan i en Sims värld skapad av någon någon gång, där ni nu egentligen bara är uppkopplade till en virtuell illusion. Vi vet att vi själva snart kommer kunna göra detta, så vad är sannolikheten för att det inte redan har skett?
Varför tror ni att 5G är så viktigt att rulla ut under pandemin, samtidigt som man trycker i människor ett vaccinvirus som kommer att göra, att människan blir AI- mottaglig. Människans medvetande kommer helt att styras av dessa frekvenser, och allt de upplever kommer att tolkas och filtreras genom det program och cloud som dessa programmerare har skapat.
Gnostikerna liknade denna judiska gud med en programmerare som fängslat människan, så vad är nutid/dåtid och framtid, och vad har redan hänt och inte hänt? Det som sker nu är striden mellan ande och materia för all framtid. Vi ser också hur B-ill Gates har tagit sitt namn från den judiska guden. Inget av detta är slumpmässigt. Antingen anser de sig själva vara den judiska guden, som skapat denna illusion eller så är de arkoner såsom gnostikerna beskrev det, vilka likt Matrix Mr Smiths skyddar programmet och hologrammet från virus – oss..
Får en människa in Cas9/CRISPR i kroppen kan man sen styra denna människa hur man vill. Så vad tror ni dessa M-Rna vaccin egentligen är…Genom detta vaccin skapar man den nya mänskligheten, vilken kommer att aktiveras och förändras via en antändnings-Enter. Tycker att ni borde ta upp vissa av dessa aspekter, vilket är det viktigaste av allt just nu, och även om det låter helt galet så är allt vi ser bara ytan för en strid som dessa för, på helt annan nivå.
Satan - WikipediaDe dyrkar dessa stålande krafter och vi ser att även ursprunget till den gamla illuminati-orden fått sitt namn genom denna skinande gud ”ilu” då deras mål också var en illusion genom strålning och skinande ljus. De kallade även deras Gud för Lucifer ”Ljusbringaren” vilket handlar om detta.
Dessa sjuka införlivar alltså bara sin religion och dess profetior, och handlar helt efter programmets manualer. Allt de gör nu handlar om deras program och religion, och att göra allt för att skapa den värld som deras gud vill, och inget annat. Vi ser hur de införde sin dyrkan av detta redan världen över för länge sedan…
När judarna tog över Grekland kallade de sin Gud för Zeus som också betyder ”Himmelskt Skinande”. Denna var densamma som Jupiter som den judeo-romerska makten döpte guden till ..  Denna Jupiters riktiga romerska namn var egentligen Love och Lovus-Pitar, vilket var detsamma som Zeus Pitar, och den indiska Dyaus Pitar. Alla har samma betydelse -”Den himmelskt skinande fadern”.
De tog alltså även över Indien och tog med sin gud. Så här var det överallt. I Norden tog man över och började kalla sin Gud för Tyr-Teiwaz vilket betyder ”Himmelskt Skinande”, och denna gud kallades också Mithotyn (”Det falska medvetandet”), och Loki (”Ljusksken”, Himmelskt Sken”)…  Loki är ursprunget till Lucifer.
Våra förfäder i Norden visste om detta spel och illlusion. De kallade Lokis skapelse för Hel, ursprunget till ordet Hol-ogram. Hel på fornnordiska betyder ”Dödens plats”. Gnostikerna skulle ta över denna tro och de skulle kalla den materiella illusionen för Hal, vilket på forngrekiska betydde ”Materia”, ur ordet Hyle ”Materia”, vilket egentligen stammade ur ordroten Hel på fornnordiska för Dödens Plats.
Det våra förfäder visste var alltså, att den illusion och hologram vi lever i och ser, var ett fängelse, en ”dödens plats”; en ”materians plats”…. Målet för dessa var att bryta sig ur denna falska verklighet som den onda guden Loki skapat. De skulle därför kriga mot programmet vilket var enda sättet att bryta sig ut ur dödens plats, och istället komma till Asgård (”Ande trädgården”)…
Bröt du dig inte fri genom dina ärofyllda handlingar gav du upp din ande till programmet och återföddes i Hal utan själ, så programmet levde på den genom att du genom fri vilja gett programmet själen.. Endast ett medvetet liv i handling utan rädsla skulle rädda dig. Striden mellan Asar och Jättar-Demoner i fornnordiska läran var uppstrukturerad för att förstå denna strid.
Asar/Aesir beyder ”Ande”, ”Andekrigare”, ”Andeörn”, ”Gud”, medan Jätte egentligen inte är en stor jätte utan betyde Etunaz/Jotunn (”De hungriga”, ”Den som hungrar”, ”Den som vill ha mer”) eftersom de representerade den AI-djurisk-robotaktiga och egoistiska naturen. Striden står mellan ande vs materia, vilket allt handlar om, och våra förfäder beskrev allt för länge sedan och levde hela sina liv för denna strid.
Historikerna har felaktigt målat upp den fornnordiska traditionen och inte någon kan idag förstå den om man inte lär sig själv hur de fungerade och lär sig själv läsa språket och de forna skrifterna. Det finns en anledning till att man systematiskt utrotade alla ariskt besläktade kulturer världen över som spred denna lära som kom från Doggerland, vilket jag upptäckt är den sanna platsen för var ”Atlantis” låg………
Allt är ett spel, och de bygger nu upp det spel som ska fängsla människans ande för all framtid. Om människan visste om detta, skulle de inte vara så rädda för att offra livet för förändring, då allt vi kommer få, är värre än döden. För den som lever rätt är döden en befrielse.


Kategorier:Hälsa, Naturen, naturförstöring, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

2 svar

 1. Tack för de intressanta historiska detaljerna i inlägget. Citat;”Endast ett medvetet liv i handling utan rädsla skulle rädda dig.” Allt detta har skett förr, men genom att förändra människans DNA så förändras också den planet vi är del av, vi är ett med planeten och i samma fält. När allt sprack sist i linjär tid ca 13000 år sedan så fanns den oenighet som var skapad och allt spräcktes lokalt i detta universella hologram. Det man kallar tidslinjer är olika frekvenser i hologrammet, frekvenser som vi själva kan styra. De som nu vill ”rena” planeten via en holocaust har bara åter tagit sej vatten över huvudet. Det förra försöket är nu i öppen dager liksom det nuvarande. Planetens biologiska system är mycket starkare än de teknologiska ”under” som skapats de senaste 120 åren genom förfalskad sk vetenskap aka klerikal scientism. Elon Musk & al blir till slut ett lagom pajasgäng i denna och nästa generations historieböcker. Men det är upp till oss givetvis.
  @istayfree,sant att etymologi förändras genom alla generationer, men andemeningen står alltid kvar likadant för alla att förstå.

  Gilla

 2. Intressant. Dock torde en del etymologiska förklaringar vara tvivelaktiga, en del andra kan stämma. Bara ett exempel: ”Hologram” har knappast någonting med ”hel”(-vete) att göra utan kommer från grekiskans ”holos” som betyder ”hel, allt, det hela”. Ett hologram är så att säga någonting som innefattar allt (alla). (Holocaust = ‘förbränning’ av allt och alla.)
  Beträffande ondska, se: http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/2475-om-ondska-krig-och-vald.html

  Gilla

%d bloggare gillar detta: