Elof Eriksson 1937: Jag anklagar!

Marcus Wallenberg (1864–1943) – Wikipedia  Karl Otto Bonnier – Wikipedia  Marcus Ehrenpreis – Wikipedia
Marcus Wallenberg           Karl Otto Bonnier              Marcus Ehrenpreis, överrabbi 

JAG ANKLAGAR!
KRAV PÅ HÄVANDE AV
FÖRSÄLJNINGSFÖRBUDET
MOT TIDNINGEN
NATIONEN

FÖREDRAG AV REDAKTÖR ELOF ERIKSSON
(HÅLLET I STOCKHOLM DEN 14 APRIL 1937)

Det är bra att lära sig av sin egen historia, för att förstå omvärlden. Den här gamla skriften är väl värd att läsas igen år 2021 som en påminnelse om hurudant Sverige såg ut för inte så länge sedan. Här ett utklipp:

Sedan länge lever Sveriges folk under ett hemligt judiskt välde. Varje folkrepresentant vet detta och finner sig tillrätta däri, och svenska statsmakten låter sig villigt brukas såsom redskap i den främmande maktusurpatorns tjänst. Sveriges folk ledes i dag i hemlighet och med ohygglig konsekvens inrikes som utrikes efter judiska linjer mot judiska mål. Vår samhörighet med blod och arv, med historia, fäderneärvd nordisk kultur och tradition har lossats och den svenska anden hämtar ej längre sin näring ur de friska källsprång, som skänkte föregående generationer hälsa och dådkraft. Man har avklippt våra förbindelser med vårt förflutna, underordnat oss en väsensskild främmande ande, judeanden, vilkens osunda dunster vi dagligen och stundligen inandas genom de förjudade kulturinstrumenten, pressen, litteraturen, radion etc. Vi avnationaliseras, förvandlas till ”konstgjorda judar”, till ”själlösa” arbetare i den judiska tempelgården.

Sverige – en judisk frimurarprovins

Sverige styres i dag såsom en judisk frimurarprovins, i vilken konungen regerar i
egenskap av Salomos Vikarie, lydande den internationella judiska överhetens lagar. Nedom tronen stöder sig Juda i maktutövningen främst på den judiska Finansinternationalens under världsfinanshuset Rothschilds överkontroll å svensk grund inrättade central Stockholms Enskilda Bank, vilken leder folkutplundringen och tributindrivningen till de judiska skattkamrarna.

….Kategorier:Böcker, Media, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: