Fängelsedomar har utdömts mot regeringens ministrar inklusive statsminister Stefan Löfven

Detta brev har nu tilldelats Regeringen och Stefan Löfvén. På länkarna nedan kan ni följa hela rättegången (3 timmar).


Tribunal Förhållningsorder stoppar COVID-vacciner
-5G som folkmord;
Bill Gates & George Soros livstidsfängelse I – 2:55:46
International Tribunal: Nödförbud som stoppar COVID-vacciner, 5G över hela världen som folkmord;
Avkunnar dom över Pandemiska förövare Bill Gates & George Soros till livstids fängelse

Stefan Löfvén 10 år i fängelse för utrullning av 5G+ samt 25 år för skötseln av Covid


På 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/

samt

kan Regeringen (statsminister Stefan Löfven, övriga ministrar i Regeringen samt tjänstemän på regeringskansliet) ta del av domen och de vittnesmål, den bevisning och de vittnesintyg som har legat till grund för domstolens dom och beslut om att omgående förbjuda:

– alla former av sociala kontrollmetoder som baseras på coronaviruset
– samtliga existerande vacciner
– aspartam
– 5G
De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för inköp/distribution av coronavirusvacciner har dömts till 10 års fängelse för detta.
 
De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för införandet av sociala kontrollmetoder baserat på coronaviruset har för detta dömts till 10 års fängelse.
 
De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för ett påskyndande av implementeringen av 5G (till exempel statsminister Stefan Löfvens 5G-initiativ i maj 2018) har dömts till 10 års fängelse för detta.
 
Tribunalens dom är redan offentliggjord. Detta e-postmeddelande har tillställts massmedia samt svenska myndigheter.
 
Tribunalens domare är till antalet omkring 30 stycken. Tribunalen har sitt säte i Vancouver i Kanada. Tribunalen baserar sina domar på Romstadgan, Universal Law, Natural Law, Common Law och Social Law. Sverige är ett av de 118 länder som har ratificerat Romstadgan.
 
Michael Zazzio som är bosatt i Sverige är en av tribunalens domare. Han är tribunalens företrädare i de nordiska länderna samt i det övriga Europa förutom i Storbritannien och på Irland.
Hovmantorp den 22 december 2020
Michael Zazzio,
domare i tribunalen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice
Telefon: 0478 – 417 37


Kategorier:Hälsa, Media, Svensk politik, Världspolitik, Video

2 svar

  1. Planetens huvud ”doktor” Bill- organiserade Genetik förstörande ”vaccin” som skall förvandla dig till ”grönsak” efter andra dosen försvinner talförmågan om du inte dör tidigare…

    KILL BILL… Bill Gates admits he has COVID19 (symptoms included talking).
    BILL GATES SAID FIRST SYMPTOMS OF COVID ARE SINGING LAUGHING & TALKING!

    Gilla

  2. Nästa steg är att hitta de domstolar som följer tribunalens beslut. I en multipolär värld är detta nu fullt möjligt. Så fort en av de dömda beger sej utanför Sveriges gräns kan de bli gripna och rannsakade för dessa brott. De måste också bli delgivna om risken att bege sej utanför landet.

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: