Eftersom Trump beställer en fullständig avklassificering av alla ”Ryssland hoax” -dokument, här är en lista på FÖRRÄDARE som ska arresteras och åtalas för LANDSFÖRRÄDERI!

As Trump orders the complete declassification of all “Russia Hoax” documents, here’s a list of TRAITORS who should be arrested and tried for TREASON

10/07/2020 / By Mike Adams

https://www.newstarget.com/2020-10-07-trump-orders-complete-declassification-of-russia-hoax-documents-traitors-treason.html

I den senaste bombnyheten som hotar att avslöja djupa statens förrädare över hela Amerika, har president Trump beordrat en ”total avklassificering” av ”alla dokument” relaterade till Rysslands bluffen samt Hillary Clintons e-postskandal.

Trump twittrade:

”Jag har godkänt fullt ut den totala avklassificeringen av alla dokument som rör det enskilt största politiska brottet i amerikansk historia, Rysslands hoax. Detsamma gäller Hillary Clinton e-postskandalen. Ingen redigering! ”

Just nu har Djupa statens förrädiska aktörer – inklusive FBI-direktören Christopher Wray och chefen för CIA Gina Haspel – vägrat att avklassificera dessa dokument för att skydda deras korrupta, kriminella organ. Men Trump har fått nog, och han kräver att de ska släppas i sin helhet.

När de väl släppts kommer dessa dokument att tillhandahålla bevis från en rykande pistol, som bevisar att Hillary Clinton, Barack Obama, James Comey, John Brennan och andra djupa statens förrädare aktivt engagerat sig i en kriminell konspiration för att störta en vederbörligen vald president i Amerikas Förenta Stater.

Det säger sig självklart, när dessa fakta är bevisade, bör varje förrädare som deltog i denna operation arresteras, anklagas för förräderi, åtalas och avrättas om den funnits skyldig.

Här är vem som annars måste arresteras, anklagas för förräderi och lagföras i lagens fulla utsträckning

Medan president Trump släpper ut militärpolisen för att arrestera förrädare och Djupa staqtens brottslingar, bör han utöka ansträngningen till att inkludera alla de andra förrädiska aktörerna i hela Amerika, som alla förtjänar att anklagas för förräderi:

Big Tech-VDarVDarna för Google, YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo och andra tekniska plattformar har alla olagligt konspirerat mot Amerika för att selektivt tysta rösterna från konservativa, kristna och Trump-anhängare. Deras handlingar är ett brott mot mänskligheten, och de utgör kriminella inblandningar i val och bedrägerier, om inte förräderi. De måste tas bort och åtalas.

Falska ”journalister” i CIA-kontrollerade nyhetsmedier – De flesta vänster ”journalister” är faktiskt CIA-kommunister och marionetter. De piskar medvetet upp rashat och splittring för att driva Amerika in i ett dödligt inbördeskrig. De är till 99 % partiska mot president Trump, och de täcker alla Joe Bidens och hans familjemedlemmars brott såväl som Obama och Clintons brott. De är verkligen folkets fiender och måste tas bort från makten och anklagas för uppror eller förräderi.

Kongressmedlemmar som har sålt ut till det kommunistiska KinaNancy Pelosi, senator Dianne Feinstein och en lång lista med andra lagstiftare är aktiva spioner och marionetter för det kommunistiska Kina. De är öppet engagerade i upproriska aktiviteter för att riva ner USA:s regering och ersätta den med en kommunistisk regim. Deras handlingar består av kriminella konspirationer mot denna nation, och de måste arresteras och åtalas därefter.

Antifa / BLM-arrangörer och finansieringskällor – Antifa och BLM – båda inhemska terrororganisationer – har krigat på Amerikas gator i mer än fyra månader, bränt ned småföretag, angripit poliser och brutalt angripit oskyldiga bara för att de är vita (eller för att de var Trump-anhängare). Trump borde inte bara beordra arresteringen och åtalet mot alla medlemmar i Antifa och BLM, han borde också arrestera alla finansieringskällor och anklaga dem för kriminellt uppror mot USA. Faktum är att den fjortonde ändringen av den amerikanska konstitutionen kräver att Trump vidtar denna åtgärd, som vi upprepade gånger har förklarat. Alla finansieringskällor måste åtalas för förräderi, även om dessa källor är kraftfulla amerikanska företag som McDonald’s, Netflix, Google eller Apple.

Universitetsmarxistiska professorer som rekryterar terrorister – Många universitet i hela Amerika fungerar nu som terroristrekryteringscentran, där vänsterstudenter rekryteras av marxistiska professorer för att tjäna som våldsamma, militanta gatubanditer i Antifa / BLM-kriget mot Amerika. Dessa professorer måste arresteras, anklagas för förräderi och åtalas fullständigt enligt lagar mot uppror.

Bedrägliga borgmästare och guvernörer som missbrukar sin makt för att förstöra sina egna städer och stater – Slutligen borde Trump gripa och åtala varje slutlig förrädisk borgmästare och guvernör som har deltagit i att låta våldsamma upplopp och vänsterextrema grupper terrorisera sina egna lokala städer stater. Detta innebär att borgmästarna i Portland, Seattle, Chicago och NYC ska stå inför anklagelser om förräderi. Dessutom måste guvernörerna i Kalifornien, Oregon, Washington, Illinois och New York arresteras och anklagas för förräderi för deras avsiktliga handlingar för att skada USA för politiska ändamål.

Slutligen måste alla DNC-agenter som deltog i dessa förräderier också arresteras och anklagas. Detta inkluderar naturligtvis Podesta, Lynch och en lång lista med andra. Dessa människor är skyldiga till mord (Seth Rich), mutor, bedrägeri, korruptionsvalutrustning, kränkning av statshemligheter och försäljning av Amerika till utländska intressen (Uranium One, etc.).

För att uppnå allt detta måste Trump åberopa Insurrection Act och beordra militärpolisen att utföra dessa arresteringar. Den beväpnade medborgaren över hela Amerika kommer att backa upp honom. Han kan också åberopa det fjortonde ändringsförslaget.

Som jag täckte tidigare ger det fjortonde ändringsförslaget USA:s president befogenhet att:

 • Arrestera och på obestämd tid hålla alla offentliga tjänstemän – inklusive borgmästare, guvernörer, statliga lagstiftare, federala domare och brottsbekämpande tjänstemän – som stöder ”uppror” mot USA eller som har ”gett hjälp eller tröst” till Amerikas fiender. (Avsnitt 3)
 • Eliminera representanthusens positioner för Kalifornien och andra stater som är engagerade i att stödja Big Tech-censurplattformar som stöder uppror mot Amerikas förenta stater och ”förkortar” rätten för medborgare som har röstat i åldern att delta i valet (via censur). Detta innebär att röster på valskolan också skulle minskas proportionellt i dessa stater. (Avsnitt 2) Det skulle också gälla stater som Oregon som enligt uppgift finansierar ”krigsläger” -installationer som hyser upprorsmakare som släpps ut varje natt för att attackera federala byggnader och federala brottsbekämpare.
 • Eliminera allt federalt ekonomiskt stöd till städer och stater som är engagerade i ”uppror eller upplopp” mot USA. Avsnitt 3 anger specifikt att alla sådana anspråk på federala penningförpliktelser gentemot staterna ”ska hållas olagliga och ogiltiga.” (Avsnitt 4)

Här är varför Trump måste åberopa Insurrection Act:

Det är uppenbart att Trump måste vidta drastiska åtgärder för att skydda Amerika mot förrädiska aktörer som inte kommer att sluta att riva ner denna stora nation

Oavsett vilken åtgärd Trump väljer, är det uppenbart att drastiska åtgärder måste åberopas för att skydda denna nation från förrädiska djupa statliga aktörer (Wray, Haspel, Brennan, Comey, etc.) och vänsterupprorister som agerar i ond tro för att förstöra detta. Hit hör (Newsom, Kate Brown, Cuomo, etc.).

I sanning kommer alla amerikaner att nå den nivå av tyranni som de tål. Om du lutar dig tillbaka och håller ut med total tyranni får du total tyranni.

För att stoppa den måste du vara villig att slå tillbaka. Och just nu är Trump den mäktigaste personen i Washington DC som bekämpar träskvarelserna och försöker skydda Amerika som en konstitutionell republik.

Om du inte stöder Trump i detta val stöder du i själva verket den djupa staten. Och om träskvarelserna vinner, kommer de att straffa det amerikanska folket för att de inte ens vågar välja en outsider för ytterligare en period. Då får du betala för att ha motsatt denna regel.Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

 1. En fantastisk radda av åtgärder räknas här upp, som skulle sätta stopp för oligarkernas marxist-fascistiska diktatur, vilken nu dag för dag etableras överallt i Västvärlden. Situationen i USA måste nu ses som fullt jämförbar med den revolutionära situation – även den oligark-finansierad – som rådde i Ryssland decennierna före oktoberrevolutionen.

  Ryssland leddes i slutet av 1800-talet av den enväldige tsaren och hans statsapparat, inklusive polis och militär. Trots detta förmådde han inte att hejda satanismens angrepp, i form av kommunister och anarkister. Den avgående presidenten Trump har långt ifrån samma maktbefogenheter, som tsaren hade. Att förvänta sig att han skulle kunna besegra oligarkerna är att vara offer för önsketänkande. I Tsarryssland var det ingen, som vågade ens tänka tanken att censurera tsaren – men i USA censureras presidenten dagligen av oligarkerna!

  Kampen om makten över USA var över, när Bankmaffian genom 12 banker (med Rothschild-dynastin i spetsen) fick skapa Federal Reserve Bank 1913. Därmed tog oligarkerna den slutgiltiga kontrollen över USAs pengar och med det kontrollen av hela landet. Den, som inte begriper det, har inte begripit mycket.

  Genom den kontrollen – och genom de två världskrig, som finanseliten orsakade – har oligarkerna expanderat sin kontroll över USA till att numera kontrollera hela världen. I stort sett utan protester, från mer än en handfull människor, har oligarkernas terrorstyrkor de senaste tre decennierna kunnat slakta land efter land och folk efter folk. Miljoner har dött och dör – och nästan ingen säger ett pip.

  Carl Norberg utbreder sig vitt och brett om hur penningsystemet kommer att krascha i världen, på grund av det astronomiska skuldberget och dess räntor. Att det kommer att krascha är förstås helt säkert (det är planerat så) – men Norbergs förhoppning, att det skulle komma något annat och bättre penningsystem ur ruinerna, är enbart önsketänkande.

  Det enorma låne- och ränteraseri, som nu hotar att ödelägga hela vår civilisation, är bara en del i Bankmaffians strategi, för att skapa sin nya världsordning, New World Order. Den blir ett feodalt styre, ganska likt de som härskade under medeltiden i Europa. Där var det inte pengar, som gav makt – det var vapen. De superrika oligarkerna har idag absolut kontroll över den största krigsmakt, som någonsin funnits – de kommer inte att behöva utöva sin makt genom pengar.

  I det kommunistiska ‘lyckorike’, som de ämnar införa efter den ekonomiska kraschen – ”The Big Reset” – kommer all äganderätt att försvinna. Vanligt folk kommer att vara livegna slavar, helt utelämnade till maktelitens godtycke. Den makt som oligarkerna idag har genom sina pengar, kommer de att bibehålla ändå – de kommer inte att behöva några pengar och de behöver inte heller att äga något personligen. Allt de behöver är den absoluta makten över allting.

  Det vi ser utspela sig i USA nu, är en kopia på förspelet till den ryska revolutionen för ett sekel sedan – eller för den skull även av den franska revolutionens ytterligare ett sekel tidigare. Marxister, anarkister och andra nihilister utgör i västerlandet närmare hälften av befolkningen (i vårt land har de absolut majoritet). Med så många politiska fanatiker är dessa satanister en närmast oövervinnerlig kraft. Med den sataniska blodtörst, som deras aktivister uppvisar redan idag, kommer det att bli ett blodbad, som kommer att lämna allt, som tidigare utspelat sig i mänsklighetens historia, långt bakom sig.

  Det Trump dock lyckats med, är att mobilisera sina supportrar. Förhoppningsvis lyckas han även att mobilisera tillräckligt många inom de väpnade styrkorna, så att en upprensning kan ske. Själv är jag mycket tveksam till att han skulle kunna få tillräckligt många med sig, så att en sådan går att genomföra. För hur mycket makt, som pengar och politiskt inflytande ändå innebär, så kokar all makt ändå ned till det, som ordförande Mao sade: ”Makt växer ur en gevärspipa.”

  Den som lever får se. Lyckas Trump med denna upprensning blir ingen gladare än jag, men motståndet är gigantiskt, även bland s.k. vanligt folk. Seklers indoktrinering har gjort folk närmast resistenta mot att tänka själva och det kryllar av halvkunniga strebrar, som tror sig kunna skapa sig en plats i solen. Om ‘vår sida’ vinner denna seger, så återstår dock det stora jobbet med att av-indoktrinera folkmassorna och få dem att börja tänka själva. Dessutom att röja upp i allt som oligarkerna har ställt till med.

  Förlorar vi – tja, då gäller det att söka överleva, tills New World Order blir gammalt och faller sönder av sig självt. Det har alla imperier gjort hittills.

  Gilla

%d bloggare gillar detta: