Dödsfall som skett under mycket mystiska omständigheter

 
 
Får återpubliceras fritt.
 
Svart på vitt.
Dödsfall som skett under mycket mystiska omständigheter där en man får morfin utan att ha smärtor och där anhöriga blir förbjudna att träffa sin anhöriga eller få veta vad som händer den anhöriga. Efter långt arbete har Pia Samuelsson tillsammans med en advokatbyrå lyckats få ett beslut från Polisen att ärendet inte kommer utredas.
 
Man ger ingen motivering till varför. IVO vägrar också utreda. Man får anta att det som skett anses ”lagligt” då riktlinjer är tydliga med att läkare har rätt att inleda palliativ vård under pandemin och avstå medicinsk vård pga prioritering för att ”skydda” sjukhusen från överbelastning.
 
Mycket märkligt då syrgas och läkemedel för covid-19 enkelt kan ges på vårdboende utan att belasta sjukhusen vilket jag och många andra ägnat en hel del tid och resurser på att upplysa om.
 
Hela hanteringen från myndigheter med riktlinjer som uppenbart verkar strida mot både Hälso & Sjukvårds Lagen, Smittskyddslagen och mänskliga rättigheter där anhöriga med tveksamt stöd i lagen förvägras kontakt med sina anhöriga och även att få information om sina anhöriga håller på att underminera allt förtroende för samtlig sjukvårdspersonal och våra myndigheter.
 
När både myndigheter och polis vägrar undersöka rättfärdigad oro hos patienters anhöriga sprider sig en gigantisk förtroendeklyfta sig ännu djupare ut i övriga samhället.
 
Dock blir inte förtroendeklyftan så djup eftersom våra stora mediehus mörkar sanningen om dessa riktlinjer och brister i sin moraliska plikt att upplysa medborgarna om sanningen och hjälpa till att hålla debatt i vår demokrati levande.
Mycket anmärkningsvärt att våra stora etablerade mediehus så tydligt ställer sig på den starka statens och myndigheternas sida och tystar ner information som kunde räddat en stor del av de nästan 6000 svenskar som nu troligtvis dött i onödan.
När samhället beter sig som om det finns en hund begraven finns det ingen anledning att tro att det inte gör det.
 
Riktlinjer som är uppenbart vidrigt skrivna har visat sig få exakt de effekter man kunnat anta de skulle få. Polisen gör sig delaktiga i att stoppa en rättslig prövning om riktlinjerna överhuvudtaget är laglig. Polisen beter sig misstänkt likt hur man kunde förvänta sig att polis skulle agera i en skurkstat eller total diktatur.
Cirkeln är efter 6 månader sluten.
 
Det sista hoppet om en öppen prövning att kasta ljus, debatt och granskning av misstänkta omfattande statliga övergrepp på individuella medborgare är därmed dött.
 
En öppen diskussion hade hade kunnat skingra misstanken om skuld i det vi sett rulla upp framför våra ögon. Man får dra den enkla slutsatsen att denna smutsiga byk är lika olaglig som medveten då man nu även ser tydliga tecken från juridikens och polisens sida att vägra belysa de enskilda fallen av statligt sanktionerat #Senicid.
 
Med sorg ser jag på medan vårdapparaten håller på att tappa det förtroende läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är beroende av för att kunna ge god vård.
Stat och myndigheter smular under pågående pandemi sönder det förtroende vi läkare och annan vårdpersonal arbetat så oerhört hårt för att bygga upp. Förlorarna är folket.
Både vårdpersonal och patienter står som förlorare här. Enda lösningen jag kan se är sanningen. Efter sanning, utredning och konsekvenser skulle förtroendet kunna byggas upp igen.
 
Men om det skall kunna hända krävs omedelbart ansvar från samtliga politiska partier, myndigheter, mediahus och vårdpersonal. Det ser dystert ut på den fronten tyvärr.
 
Intevju 1 på Svenska:
Interview no 2 in English:
Intervju 3 på Svenska:


Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: