Familjerna i polisens rapport – här finns de 36 klanerna

2020-09-19

Av

Kim MalmgrenFilippa Rogvall
https://www.expressen.se/nyheter/krim/familjerna-i-polisens-rapport-har-finns-de-36-klanerna/

I polisens nya klanrapport listas 36 kriminella släktbaserade nätverk.

Klanerna beskrivs spridda över hela den södra rikshalvan – och i Göteborg och Malmö har man sina klart starkaste fästen.

Expressens genomgång visar kopplingar till företag med omsättning i hundramiljonersklassen – men även till mc-gäng, narkotikahandel och avancerade skattebrott.

Här verkar de utpekade klanerna – i ditt län.


Familj 1

Familj verksam i Malmö och mindre ort utanför Malmö. Pekas ut som en av de ledande släktnätverken i området. En man i 50-årsåldern beskrivs som förgrundsgestalt. Han har tidigare drivit företag i livsmedels- och fastighetsbranschen med flera hundra miljoner kronor i årlig omsättning. 2015 dömdes han till dagsböter för grovt häleri och fick näringsförbud i tre år. För 2013 upptaxerades hans inkomst med mer än en miljon kronor.

Mannens brorson i 30-årsåldern pekas även ut som en nyckelfigur. 2016 dömdes han till ett år och nio månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott, häleri och narkotikabrott.

 Familj 2: Ali Khan

Familj verksam i Göteborg, där sju personer pekas ut som förgrundsgestalter. Enligt polisen finns ett 30-40-tal kriminella individer i släkten, samtidigt som ett stort antal släktmedlemmar inte är kriminella. Andra familjenätverk i Göteborg ingår antingen i samma klan som Ali Khan, eller fungerar som samarbetspartners, där Ali Khan exempelvis nyttjar andra familjers legala strukturer för att tvätta pengar. 

 Familj 3

Familj verksam i Malmö som leds av en man i 55-årsåldern. Enligt polisen tillhör familjen samma släkt som tre andra nätverk på listan, dock med olika stavningsvarianter på samma efternamn.

 Familj 4

Släkt verksam i Malmö. En man i 65-årsåldern och hans tre söner i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter. Enligt polisen har det släktbaserade kriminella nätverket stärkt sin position inom den kriminella miljön under de senaste åren. Det ska ha förekommit konflikter inom nätverket, som misstänks ha anstiftat flera sprängningar mot släktingar i november 2018. ”Polisens bild är att det finns en kultur av att den starkaste styr och att våld används för att utöva makt samt för att erövra och bibehålla en position”, skriver man i rapporten.

Efter samarbete mellan Skatteverket och belgiska myndigheter upptaxerades fadern i mars i år för varor som hans bolag importerat utan att betala skatt.

Tidigare i år frikändes den yngste sonen i ett mål där han stod åtalad för att ha beställt två sprängningar i Malmö samt utpressningsförsök.

 Familj 5

Familj verksam i Göteborg. Enligt polisens rapport styrs nätverket av en man i 70-årsåldern och hans son i 40-årsåldern. Familjens ekonomiska intressen finns i Partihallarna i Göteborg, enligt rapporten.

 Familj 6

Familj verksam i Malmö. I polisens rapport pekas två bröder i 25- till 30-årsåldern ut som förgrundsgestalter.

Den äldre brodern utsattes för ett mordförsök 2016. Efter det försökte den yngre brodern mörda medlemmar av den familj som misstänktes för dådet. Den yngre brodern dömdes till tio års fängelse för mordförsök.

Den äldre brodern har tidigare dömts till kortare fängelsestraff för misshandel och häleri.

 Familj 7

Familj verksam i Göteborg. En man i 60-årsåldern och hans fyra söner i 40-årsåldern pekas ut i polisens rapport, liksom en samverkan med en av familjerna i Råslättsnätverken i Jönköping. Även denna familj bedriver verksamhet i Göteborgs partihallar, enligt rapporten.

 Familj 8

Familj verksam i Kungälv. En man i 60-årsåldern och hans två söner i 25- till 35-årsåldern pekas ut i polisens rapport. Har ett nära band till familjen 15.

 Familj 9

Familjen har sin maktbas i det utsatta området Råslätt utanför Jönköping. En man i 55-årsåldern och hans två söner i 25-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport. Familjens inflytande och våldskapital sträcker sig även in i skolan, enligt polisen. ”Vid ett tillfälle avböjde en lärare att medverka i att stoppa mobbningen mot en pojke i mellanstadiet, eftersom förövaren tillhörde familjen”, skriver man i rapporten.

 Familj 10

Familj verksam i Malmö. Sex män pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport, varav den yngsta är född -00. Enligt polisen är familjen sedan flera år tillbaka en av de mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. Flera personer i familjen uppges ha varit medlemmar i de kriminella mc-gängen Outlaws och Satudarah samt haft ledande roller i La Familia.

 Familj 11 

Polisens bild är att denna familj är ledande av de tre familjerna i Råslättsnätverken. Familjens överhuvud, en man 60-årsåldern, är bror till ledaren i ett annat nätverk i Råslätt. De har även en bror som är överhuvud i ett nätverk i Göteborg. De fyra sönerna, i 25- till 40-årsåldern, pekas också ut som förgrundsgestalter i Råslätt. Enligt polisen är familjen i regel inte involverade i skjutningar, men i maj förra året sköt en av sönerna mot en restaurang i centrala Jönköping efter att ha blivit avvisad. Exponeringen som skjutningen innebar, vilket bland annat avslöjade familjens bedrägerier och penningtvätt, ledde till att han straffades med interna sanktioner, enligt rapporten. En annan av sönerna beskrivs ha ett stort kriminellt kontaktnät, bland annat med det kriminella mc-gänget Bandidos, och fungerar som medlare vid konflikter. 

 Familj 12

Enligt polisen är familjen sedan flera år tillbaka en av mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. De är även verksamma i Arlöv, Bjuv, Helsingborg, Trelleborg, Borås och Göteborg. I Västsverige verkar fyra bröder i 30-årsåldern, medan släkten i Sydsverige är uppdelad i två falanger, där totalt elva män pekas ut på framträdande positioner i polisens rapport. Falangerna har varit i konflikt med varandra 2006 och 2010, där den tidigare konflikten bland annat omfattade två mordförsök. Familjen har liksom Ali Khan-nätverket kopplingar till Tyskland, och när de har varit i konflikt har polisen noterat att de har fått förstärkning därifrån. Konflikten 2006 löstes genom medling av en äldste bosatt i Tyskland, enligt rapporten.

 Familj 13

Familj verksam i Malmö. En man i 50-årsåldern och hans tre söner i 20- till 30-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

2012 utbröt kaos i Rosengård när ett medlingsförsök mellan familjen och ett annat utpekat släktnätverk slutade i slagsmål. Polisen uppskattade att mellan 30 och 80 personer var på plats vid ett slagsmål där hammare, basebollträ och batong användes som vapen. Fem i familjen dömdes, pappan fick strängast straff i form av ett år och sex månaders fängelse.

 Familj 14

Familj verksam i Helsingborg och Lund. Fem män pekas ut som förgrundsgestalter, två män i 45-årsåldern respektive 25-årsåldern i Helsingborg samt en man i 65-årsåldern och hans två söner i 35-årsåldern i Lund.

 Familjen 15

Familj verksam i Kungälv och Göteborg. Sju män pekas ut som förgrundsgestalter, tre bröder i 55- till 65-årsåldern samt deras söner och svärsöner i 35- till 45-årsåldern. Familjens ekonomiska verksamhet utgår från Göteborgs partihallar, enligt rapporten.

 Familj 16

Släkt verksam i Malmö och Göteborg. I polisens rapport pekas tre män ut som förgrundsgestalter, en man i 25-årsåldern i Malmö samt en man i 70-årsåldern och hans två söner i 25- till 35-årsåldern i Göteborg. 

 Familj 17 

Familj verksam i Malmö och Göteborg. I polisens rapport pekas fyra män ut som förgrundsgestalter, en man i 50-årsåldern och två bröder i 35-årsåldern i Malmö samt en man i 55-årsåldern i Göteborg. 

 Familj 18 

Familjen är verksam i såväl Malmö och Göteborg som i Jönköping. I polisens rapport pekas åtta män ut som förgrundsgestalter, en man i 30-årsåldern i Malmö, två brödrakonstellationer i 30- till 40-årsåldern i Göteborg, samt en man i 50-årsåldern och hans tre söner i 20-årsåldern i Jönköping. En gren av familjen har ett annat efternamn och bedriver ingen kriminell verksamhet, men polisens bild är att de i stället fungerar som någon form av underrättelsetjänst åt nätverken.

 Familj 19

Familj verksam i Malmö. Två män i 60-årsåldern samt två söner i 25-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter.

 Familj 20

Familj verksam i Strömstad. En man i 50-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalt. Enligt polisen spelar mannen en viktig roll i förhållandet till verksamheten i Göteborgs partihallar. Mannen uppges även bedriva omfattande och systematisk smuggling av livsmedel och tobak till Norge.

 Familj 21

Familj verksam i Malmö. Två bröder i 50-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

 Familj 22

Familj verksam i Göteborg. En man i 55-årsåldern och hans tre söner i 25- till 30-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport. Det finns misstankar om att vissa medlemmar i familjen finansierar terrorism, vilket enligt polisen skiljer sig från andra släktbaserade kriminella nätverk, där drivkrafterna för den brottsliga verksamheten i regel har ekonomiska motiv snarare än religiösa.

 Familj 23

Familj verksam i Helsingborg och Malmö. Fyra syskon i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter.

 Familj 24

Släkt verksam i Malmö. Tre bröder i 30- till 35-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport. 

 Familj 25

Familj verksam i Hässleholm, Landskrona, Lomma, Malmö och Perstorp. Åtta män i 30- till 60-årsåldern, två brödrakonstellationer, pekas ut som förgrundsgestalter. Enligt polisen har medlemmar i familjen ingått i de kriminella mc-gängen Outlaws, Satudarah och La Familia.

 Familj 26

Familj verksam i Landskrona. Tre bröder i 25- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter. Enligt polisen ingick en av bröderna tidigare i ett närbesläktat nätverk med sin maktbas i Koppargården i Landskrona.

 Släkt 27

Släkt verksam i Malmö. Fem män, en man i 60-årsåldern och hans fyra söner i 20- till 30-årsåldern, pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

 Släkt 28

Släkt verksam i Malmö. Fyra bröder i 25- till 35-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

 Släkt 29

Släkt verksam i Helsingborg. Fem män, bland annat en man i 60-årsåldern och hans två söner i 35-årsåldern, pekas ut i polisens rapport. 

 Släkt 30

Släkt verksam i Malmö. Tre bröder i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter.

 Släkt 31

Släkt verksam i Malmö. Två män i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter. 

 Släkt 32

Släkt verksam i Landskrona och Malmö. Sex män i 25- till 55-årsåldern, varav två brödrakonstellationer, pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport. 

 Släkt 33

Släkt verksam i Malmö. En man i 45-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalt i polisens rapport, tidigare dömd till fängelse för bland annat stöld.

 Släkt 34

Släkt verksam i Helsingborg, Klippan, Landskrona och Oxie. Fem män i 20- till 40-årsåldern, två brödrakonstellationer, pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport. Tillsammans har de ett digert brottsregister, som bland annat omfattar bedrägeri, misshandel, människorov och rån. Enligt polisen var tre av männen tidigare aktiva i ett närbesläktat nätverk med sin maktbas i Koppargården i Landskrona.

 Släkt 35

Släkten har sin maktbas i Angered i Göteborg. I polisens rapport pekas två män, far och son, ut som förgrundsgestalter. Pappan har tidigare dömts till näringsförbud och fängelse för grovt bokföringsbrott efter att ha drivit verksamhet inom livsmedelsbranschen. Sonen har också avtjänat flera fängelsestraff för våldsbrott, grov olovlig körning, stöld och narkotikabrott. Enligt polisen bedrivs familjens ekonomiska verksamhet genom Göteborgs partihallar.

 Släkt 36: Södertäljenätverket

Släkt verksam i Södertälje. Sex familjer pekas ut som ledande i polisens rapport, tillsammans med ett antal andra inflytelserika personer och kyrkan. I dag är tidigare ledaren Berno Khouri, som dömdes till livstidsstraff för att ha beställt tre mord, den enda som fortfarande avtjänar sitt straff.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, ,

3 svar

  1. Den största klanen är väl egentligen Wallenbergarna!

    Gillad av 2 personer

%d bloggare gillar detta: