Insändare: Parisavtalet är världshistoriens dyraste sätt att åstadkomma nästan ingenting

Image result for parisavtalet

Maj-Britt Grundvall Hellström


https://www.gd.se/artikel/insandare-parisavtalet-ar-varldshistoriens-dyraste-satt-att-astadkomma-nastan-ingenting?fbclid=IwAR1YrqSJWBglFRgLiwWSIw9lXduCeIMLKW6ICvuOdxRU56cV_Qhz-28Caiw

 

Vad kostar Parisavtalet i pengar om Sverige ska bidra fullt ut till den utvecklingsfond på 100 miljarder dollar årligen som avtalet kräver? USA:s andel skulle ha varit 41 miljarder dollar.

Sveriges andel skulle bli 1,2 miljarder dollar, eller cirka elva miljarder kronor varje år. Ska Sverige dessutom täcka USA:s bortfall blir Sveriges årliga avgift 18 miljarder kronor. Dessutom är det troligt att Sverige än en gång blir det enda landet som betalar fullt ut.

Är forskarna eniga i klimatfrågan? Nej.

I klimatdebatten hävdas ofta numera att ”forskarna är överens” eller i vart fall 97-98 procent av forskarna är överens om att koldioxidutsläppen är den dominerande orsaken till att klimatet förändras. IPCC använder själva denna uppgift i sin ”Summary for Policy Makers” och hävdar i princip vetenskaplig konsensus. Även NASA använder uppgifterna på sin hemsida.

Den första undersökningen som visar att 97 procent av forskarna är överens baseras på en i dag ganska gammal undersökning från University of Illinois 2009. Två frågor sändes per mejl till 10 257 medlemmar i American Geophysical Union AGU, där de flesta meteorologer är medlemmar. Endast 3 146 svarade, vilket är så få att enkäten inte är statistiskt godtagbar.

Ännu värre är att man sedan satte sig att bedöma vilka av de svarande som kunde anses vara ” klimatforskare ” och sorterade bort alla utom 77. Av dessa ställde sig 75 bakom teorin, vilket blir 97 procent av 77, men sju promille av alla tillfrågade.

I en andra undersökning från 2010 av William Anderegg med flera tillfrågades 1 372 forskare. Av dessa valdes 50 forskare ut som publicerat arbeten just om mänsklig klimatpåverkan. Av dessa 50 ansåg 49 att människan orsakar global uppvärmning. Det blir 98 procent, men det är bara 2,3 procent av de totalt antalet tillfrågade.

Vad tyckte de övriga? Hur mycket av den globala uppvärmningen som man anser att människan orsakar framgår inte heller av forskarnas svar.

I en undersökning av John Cook med flera 2013 studerades 11 944 vetenskapliga uppsatser. Av dessa höll 97 procent med om att koldioxid är en växthusgas och att mänsklig aktivitet påverkar uppvärmningen. Men bara 41 procent hävdade att människan skulle orsakat det mesta av uppvärmningen sedan 1950. 41 av 11 944, blir 0,3 procent.

Dessa tre hårt kritiserade undersökningar återanvänds sedan i en ny rapport 2016. De nya rapporten bygger alltså på de tre andra och blir därmed inte mer tillförlitlig än de tre tidigare rapporterna.

Påståendet att vetenskapen är enig är med andra ord uppenbart falskt.

Faktum är att ingen vet hur stor del av vetenskapen som tycker det ena eller det andra, eller hur många som är osäkra eller neutrala i frågan. Det enda vi kan veta helt säkert är att man inte är enig inom vetenskapen. Man har påpekat att klimatförändringarna ”sannolikt” drivs av såväl naturliga orsaker som mänsklig påverkan. Men man vågar inte säga hur mycket av varje.Kategorier:klimatet, Världspolitik

Etiketter:, ,

2 svar

  1. I personally went above this web site and i believe there are a
    massive amount amazing material, saved towards most favorite (:
    .

    Gilla

Trackbacks

  1. Insändare: Parisavtalet är världshistoriens dyraste sätt att åstadkomma nästan ingenting — Bakom kulisserna – Life, Death and all between
%d bloggare gillar detta: