HANS JENSEVIK: ETT PERSPEKTIV INIFRÅN PÅ LÄGET I DANDERYD

Image result for danderyd
Vy över Danderyd

8 juni 2019
https://detgodasamhallet.com/2019/06/08/gastskribent-hans-jensevik-ett-perspektiv-inifran-pa-laget-i-danderyd/#more-16939

”Vaaars ä Hans”, teaterviskade hustrun och gav mig mobilen. ”Hej, Hans här. Hur är det i Storuman kommun?” Tyst ett bra tag och därefter, ”Jag flyttade från Storuman till Danderyd för 15 år sedan”. – ”Jaha, då har du några år kvar till femtio!”, var mitt svar.

Det stämde också och Storuman (som jag kallar honom från och med nu) hade flyttat från Storuman i efterdyningarna av statsminister Perssons stora utjämningsreform mellan våra 290 kommuner gällande skatteintäkter och kostnader under 1900-talet sista år. I sin nuvarande form började allt detta 1996.

”Storuman, så du tillhörde ungdomarna som fick nog av skattehöjningarna ute i glesbygden och landsorten och flyttade till en lågskattekommun i Stockholmsregionen?” Och så var det. Ett syfte med skatteutjämningen var att kommunerna ute i landet, som hade höga skatter skulle få en omfördelad högre skattebas och kunna sänka sina skatter och bli attraktivare och överleva. Till stor förvåning för rikspolitikerna fungerade de sossestyrda kommunerna tvärt om. Med ökade bidrag, så som de såg det, kände de sig utpekade som ”fattiga” och som fattiga kunde de höja redan mycket höga skatter ännu mer. Fyrtiotalisterna, de äldre jublade i vanlig solidarisk yra och de unga, för vilka onödiga skattehöjningar var obegripliga flyttade till lågskattekommuner i storstadsområdena.

”Jag har sett dina videos på Youtube och säg till om jag tänker fel om krisen här i Danderyd”, fortsatte Storuman. Han tänkte gå till botten med att försöka sammanställa Danderyds kommuns ekonomi.

Han ansåg att Danderyds kommun på ett rätt unikt sätt gjort avsteg från svensk kommunal förvaltningstradition genom att systematiskt sälja ut kommunens mark för att finansiera löpande verksamhet och detta, dessutom betydligt under marknadspris. Jag verifierade att om det var så var det inte förnuftigt men tveksamt om det var olagligt.

Danderyd var inte ensam om att ha exploateringsverksamheten inom förvaltningens ekonomi. Enligt Moderat ideologi ska inte stat och kommuner äga tillgångar som inte ”behövs”. Kan sådana läggas ”nära” verksamheten och säljas kan investeringsinkomster ses som driftintäkter och skatten kan hållas nere tills sista tillgången är såld.

Storuman fortsatte, och menade att politikerna insett att detta var en omöjlig strategi speciellt när invånarna insåg vad som skedde. De hade fått nog och gjort revolt för att rädda sin villastad. Moderaternas väljarstöd hade rasat med 40 procent under de senaste tre mandatperioderna. Men betalar man nästan 600 miljoner kronor till skatteutjämningen, som man uppfattar som orättfärdig, är drivkrafterna att försöka runda systemet starka. Nytt för mig. Storuman sammanfattade läget med att det var fråga om politisk tondövhet och ekonomisk vanskötsel. Pampfasoner!

Innan jag hann kommentera att detta var fullt möjligt med tanke på Fredrik Reinfelds envisa fasthållande för öppen massinvandring så kom de kommunplacerade invandrarnas kostnader in i bilden. Storuman menade att samtidigt med detta pågår en trend, gemensamt för alla kommuner och inte bara för Danderyd att rikspolitikernas flyktingpolitik havererar kommunernas ekonomier. Nu händer det som jag förutsagt i mina många videos på Youtube sedan tre år tillbaka.

Jag fick reda på att Danderyds kommun till dags dato byggt flyktingbostäder för 100 miljoner kronor samtidigt som man ser tydliga trender i förvaltningen. Den enda nämnd som budgeterat en ökning 2019 var Socialnämnden. Mest minskar man på Fritidsnämnden där det togs 10 miljoner kronor vilket var det belopp som Socialnämnden ökade med och där flyktingarna finns. Man kan säga att kommunens medel flyttas från att stötta våra egna ungdomar till att i stället ge dem till flyktingar och ensamkommande.

Storumans terminologi störde för det rörde sig inte om flyktingar i UNHCR:s mening, det vill säga enligt FN:s flyktingkonvention. Det gäller mest ekonomiska emigranter som i andra länder inte får uppehållstillstånd. Sverige kör alltid hemsnickrat.

Samtidigt ser jag i budget att medel inte bara flyttas mellan nämnderna utan också inom Socialnämnden. Medel tas från de äldre, som man sparar in på till att i stället flytta över till ökade kostnader för flyktingar. Alltså! Danderyd lägger ner hemtjänsten. Jag ställde mig undrande till detta. Hela hemtjänsten? Det var dramatiskt men Storuman var säker på sin sak. De måste ju höja skatten med 1,4 procent 2020 och hade höjt 0,2 procent i år och har ändå inte pengar till hemtjänsten! Jag hade haft rätt i vad jag beskrivit i mina videos, att just äldreomsorgen är invandringens alternativkostnad.

Storuman gled över till det generella och menade att just detta, som han såg i Danderyd nu, var den långsiktiga skillnaden i kommunernas verksamhet allt eftersom kommunerna inte får några statsbidrag för flyktingar efter två års etableringsstöd. Hur skulle det gå? Flyktingarna från Nordafrika och Mellanöstern hade i snitt i bästa fall fyra års skolgång. Detta var inget unikt för Danderyd.

Jag skulle kunna ha stört Storuman med erfarenheter från finans- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Sverige lånade då tills man tappade kreditvärdigheten och inte fick låna längre. Bidrag betalades då det var riktigt krisigt för att rikspolitikerna skulle framstå som räddande änglar. Det kommer att ske nu också. De kommer att belåna framtida generationer under flera år. Men de gillar inte att det nu är Danderyd som hänger på gärdesgården som en av de första lidande kommunerna. Det ger inte många röster i Robin Hood-Sverige.

Bortsett från tidsaspekten hade Storuman inte fel, som fortsatte med att kostnader, avgifter och skatter kommer att skena. En bedrövlig äldreomsorg blir nästan obefintlig framöver samtidigt som kultur- och fritidsverksamhet får tas över av det privata.

Det blev ett långt samtal om kriskommunen Danderyd och det slutade med en nu vanlig refräng som jag formulerade i en video för snart tre år sedan att 2025 skulle alla kommuner se ut som Malmö idag. Danderyd hann lite före. Det är nog inte bara Storuman som bär på stor ilska i Danderyd.

Storuman, nettoskattebetalaren, hade gjort tyst sorti ur Storuman. Storuman, nettoskattebetalaren, kommer att göra tyst sorti ur Sverige men där är han inte än. För övrigt anser jag att Helgeandsholmen ska döpas om till Cyklopernas ö.

 

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i Nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: