Vårdkasarna är tända! – Carl Norberg 2021-01-18

De västerländska nationerna har byggt sina grundläggande rikedomar och samhällens välstånd på ett utnyttjande och en plundring av människor och resurser i resten av världen. Dessa välstånd, frihet och strukturer i vårt samhälle, de har egentligen byggts på svält, rån, umbäranden och mord på miljoner och åter miljoner människor i världen, både historiskt och idag, även om detta med tiden har skett med en alltmera omfattande förklädnad.

Det verkade för en tid för de flesta som att den ”västerländska civilisationen” hade fungerat, om än så bara för väst. Vi såg i detta uppkomsten och framväxten av en vital medelklass, som har sitt ursprung i den industriella revolutionen, ur vilken vi också såg bildandet av ”kärnfamiljen” som social relationsform Medelklassen i väst växte i både välstånd, utbildning och tillgångar.

Medan de stora problemen i världen, och för majoriteten av världens människor, fortsatte att öka exponentiellt, så var det stora underliggande syftet med skapandet av medelklassen att underlätta utvecklingen av det massivt konsumistiska samhället. Funktionen för den mellersta och breda klassen i samhället blev att konsumera och inte nödvändigtvis bidra till att avgöra vilken riktning samhället skall ta. Medelklassen skall för marknadens och den enskilda vinstnyttans skull således hållas i en konsumistisk villfarelse om att en högre konsumtion leder till ett lyckligare själsligt tillstånd.

Trots detta lilla dolda uppsåt så var livet bra, eller åtminstone så det verkade det som så. Sålunda skulle folket i stort kan blunda och hållas bedövat från den smärta och för den svåra situationen som råder för världens majoritet av befolkningen. Detta som under årtionden framåt ifrån 1900-talets början, men de stora västerländska imperierna allt mer enade inom ramen för det USA-ledda Nato imperiet, alltså grovt har utvecklat sitt plundrande och utnyttjande av resten av världen.

Nya vägar för de kapitalistiska behovens expansion finns ju alltid och oundvikligen i sakens egen natur, alltså mer pengar att tjäna mer tillgångar att äga, mer makt att förfoga över. Som en del av denna process, så var det alltså tvunget att klasstrukturen omorganiserades, vilket innebar att medelklassen skulle tvingas till att genomgå en utveckling eller metamorfos om man hellre vill uttrycka det så.

Under de senaste årtiondena har därför medelklassen istället blivit tvungen att överleva på skulden, eftersom detta är motvärdet och värdebäraren till all skapad valuta. Så för att upprätthålla bilden av medelklassen, och vidare att upprätthålla funktionerna för medelklassen (dvs att konsumera), så behövde medelklassen tillgång till krediter och var därför tvungen att stiga in i en klass av skulder.

Nu när världen just på grund av detta genomgår snabba sociala, politiska och ekonomiska förändringar har medelklassen således blivit dödsdömd i det rådande systemet, eller möjligen systemet dödsdömt till den rådande medelklassen om det politiska uppvaknandet och varseblivningen inte uteblir.

Samtidigt som skuldkrisen tar världens nationer till träldom i skuld, så kommer medelklassen i västvärlden att förlora sin tillgång till krediter, och istället tvingas till att betala av sina skulder. Samtidigt som nationer omfattas och drabbas av en skuldkris, så kommer medelklassens kollaps med denna kris.

En klass byggd, stående och upprätthållen på skuld är givetvis inte hållbar i längden, eftersom antingen så måste ju skulden kunna betalas av vilket på sikt skulle eliminera klassen ifråga, eller så betalas ju inte skulden och då försvinner ju skuldens värde. Vi går nu därför in i en period av snabb klassförändring i global skala.

Den hägring av en medelklass som stadigt växer är på väg att försvinna samtidigt som våra ögon anpassar sig till verkligheten i vår miljö. Imperialismen som vi blundade för i utlandet, är på väg att komma hem, vad vi gör utomlands, kommer hem till sist. Medelklassen är nu på god väg att inom kort tvingas till att inse den verkliga kostnaden för konsumtionssamhället, inte minst här i Sverige med världens mest privatskuldsatta befolkning.Kategorier:Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. OBS!!!
    U.S. National Guard Soldiers and Airmen from Nebraska National Guard sworn in by D.C. Metro Police

    – under natten hände detta….

    Gilla

%d bloggare gillar detta: