Dr. ANDREW KAUFMAN ~ ”EN LÄKARE TALAR UT: Hemligheter, lögner, falska nyheter & Coronavirus”

Detta är en fri översättning av en 2,5 lång intervju mellan Dr. Andrew Kaufman och Age of Trues reporter Lucas Alexander. Ladda ner sidan, för den innehåller en massa info som kan vara svår att smälta allt på en gång.

DELA DENNA MED ALLA DU KÄNNER, ALLA MÅSTE FÅ VETA!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NY TOP-INTERVJU från Age Of Truth TV med Dr. ANDREW KAUFMAN om den nuvarande världskrisen och den globala lockdownen på grund av Covid-19 Coronavirus – och hälsotips.

Bilden kan innehålla: möjlig text som lyder VAD ÄR VIRUS? VIRUS (EXOSOMER) den

Fascinerande, informativ, kontroversiell och ögonöppnande!

Dr. Andrew Kaufman har fått mycket uppmärksamhet nyligen på grund av hans kontroversiella påståenden angående det globala lockdownet från Coronavirus. Han talar om den saknade vetenskapen bakom det antagna hotet från Covid-19 och ifrågasätter i allmänhet det etablerade vetenskapssamhället, och sedan länge fastställda fakta. Orsakar virus och bakterier faktiskt sjukdom? Är vacciner verkligen säkra och effektiva? Och finns det faktiska vetenskapliga bevis på de påståenden som den etablerade medicinska gemenskapen bygger på?

Age Of Truth TV:s presentatör och utredningsreporter, Lucas Alexander, intervjuar Dr. Kaufman i ett fördjupat, svårt samtal, där många ämnen, forskning och synpunkter diskuteras.

Valda ämnen diskuterade:

– Coronavirus (COVID-19)
– Global lockdown
– Infektionssjukdomar
– Bakterieteori mot terrängteori
– Smitta
– Vad orsakar sjukdom?
– Vacciner
– Virus och virusisolering
– Bedräglig vetenskap

…… allt detta och mycket mer om det nya TV-avsnittet Age Of Truth med vår gäst Dr. Andrew Kaufman.

Dr. ANDREW KAUFMAN – WEBSITE: www.andrewkaufmanmd.com

http://www.ageoftruth.tv
För mer kontakt: ageoftruthtv@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dr Andrew Kaufman Biografi:

Andy Kaufman, M.D., är en naturlig läkarkonsult, uppfinnare, föreläsare, kriminaltekniker och sakkunnigt vittne. Han avslutade sin psykiatriska utbildning vid Duke University Medical Center efter examen från Medical University of South Carolina och har en B.S. från M.I.T. i molekylärbiologi. Han har bedrivit och publicerat originalforskning och föreläst, övervakat och varit mentor för medicinska studenter, invånare och stipendiater inom alla psykiatriska specialiteter. Han har kvalificerats som expertvittne vid lokala, statliga och federala domstolar. Han har haft ledande befattningar inom akademisk medicin och yrkesorganisationer. Han drev ett nystartat företag för att utveckla en medicinsk utrustning som han uppfann och patenterade. www.andrewkaufmanmd.com


Lucas: Hej och välkommen till den här upplagan av Age of Truth TV. Jag heter Lucas Alexander i Köpenhamn, Danmark. Det är den 19 april 2020. Och vår gäst har blivit nyligen rätt känd, mycket populär men också extremt kontroversiell för hans yrkesmässiga och alternativa ståndpunkt gällande Covid-19 krisen i världen. Han är medicinsk doktor, naturlig läkarkonsult, uppfinnare, föreläsare, kriminaltekniker och sakkunnigt vittne.

God kväll från Köpenhamn, Danmark och godmorgon Dr. Andrew Kaufman som är med oss från New York State och du är mycket välkommen och tack för att du är med oss!

Andrew: Det är ett nöje Lucas att vara med och tack för inbjudan.

Lucas: Du har blivit rätt populär här under 2020 och människor är verkligen fashinerade av intresserade av att lyssna på dig. Du är annorlunda och alternativ, och har tagit en kontroversiell ståndpunkt gällande hela vår nuvarande situation med coronaviruset Covid-19 och den globala nedstängningen. Naturligtvis har du en annorlunda ståndpunkt angående coronaviruset, om det är verkligt eller inte, och ifall vi har haft en verklig pandemi, finns det en rimlig orsak för denna globala nedstängning, exsosomer vs. virusar. Allt det ska vi diskutera här men innan vi börjar med frågorna och svaren, var snäll och berätta för publiken lite om dig själv, din medicinska bakgrund som medicinsk doktor och vad var det som ledde dig till att skaffa dig denna kunskap som du nu ska dela med dig av

Andrew: Ja, jag fick den här informationen från olika perspektiv delvis eftersom jag är något av en outsider och inte virusforskare. Jag är inte heller ansluten till några akademiska institutioner där jag måste uppfylla något paradigm vilket är vanligt inom institutioner så jag kan se på det här materialet ur en mer objektiv synvinkel, ur en större vidvinkel och jag är glad för att ha den lyxen att göra det. Jag har en stor erfarenhet av att läsa vetenskapliga tidskrifter och göra forskningar och allt detta startade när jag studerade vid MIT och jobbade på olika laboratorier. Jag jobbade också inom biolabb-industrin och hjälpte med att utveckla ett molekylärt utvecklingsprogram för ett biotech-företag. Sedan jobbade jag inom allmän hälsovård så jag samlade även in statistik för epidemisk ideologi gällande fall med AIDS. Det här var i början av 90-talet, därefter fungerade jag som läkarassistent där jag jobbade inom cancermedicinen så jag har klinisk erfarenhet innan jag återvände till läkarutbildningen i South Carolina och därefter beslöt jag mig för att specialisera mig inom psykiatrin, för det intresserade mig och stötte på många intressanta psykiatriker. Jag fick min utbildning vid Duke och jag deltog i fler forskningar där och sedan utbildade jag mig vid sidan om gällande forensisk psykiatri som är en genomskärning av psykiatri genom lag. Jag gjorde min gemenskap uppe i New York vid SUNY Upstate Medical University och stannade kvar vid detta fakultet för en tid och gjorde forskningar och skrifter. Jag startade även upp ett medicinskt enhetsföretag så jag fick uppleva hälsovården ur företagssidan. Därefter uppfann jag en enhet och fick den patenterad. Privat gjorde jag en del konsultjobb där jag blandade klinikarbete med arbete som expertvittne men under flera års tid har jag blivit modfälld över den konventionella medicinen för genom alla mina erfarenheter har jag verkligen sett hur människor inte har blivit definitivt bättre av psykiatrisk medicinering eller andra medicinska påfund utanför psykiatrin. Ser jag tillbaka på mina erfarenheter från cancervården  och upptäckte att de flesta patienter överlevde inte och de gick hemska och obehagliga vägar till sitt frånfälle. Så jag beslöt att se på sakerna ur en annan synvinkel och jag måste redan minimera mina ordinationer och jag måste ta bort mina patienter från ordinationer och jag fortsatte med det på ett konventionellt sätt och jag började utforska alternativa metoder och den första inspirationen för mig var Kelly Brogan som också är en psykiatriker och som har skrivit åtminstone New York Times bästsäljande bok och har en andra nu ute. Jag bearbetade hennes protokoll och jag hade möjligheten att arbeta med en fd kollega som led av ångest sedan många många år. Och inom några veckor med dessa protokoll vilka alla var baserade på naturmedel uppnådde hon en fullständig tillbakagång av hennes ångest. Efter lite fram-och-tillbaka kom vi på vad problemet var, att det var något som hon åt och som förorsakade detta, men så länge som hon undvek den maten har hon blivit totalt fri från alla problemen.

Lucas: Wow, det var ju helt fantastiskt! Arbetade du någonsin med Jerry Marzinsky, vi hade honom här i programmet en dag.

Andrew: Hahaha.  Ja, Jerry och jag har kontakt med varandra och vi försöker utföra någon form av samarbete och han hjälpte mig ut för han har utvecklat någon form av arbete med personer som lider av schizofreni som inte involverar någon form av medicinering eller någon aktuell kroppslig medicinering eller näring. Jag prövade det med en patient som hade misslyckats med olika medicineringar och det fungerade bättre än någon annan behandling som jag sett under min karriär.

Lucas: Vi hade en fin sändning med Jerry Marzinsky här på Age of Truth och som dina tittare snart kan se här på kanalen, så det var ju en fascinerande tillfällighet att ni samarbetar.

Andrew: Ja, absolut. Det var för över ett år sedan som jag tvekade att prata offentligt om dessa ämnen, att jag tar signifikanta risker gällande min medicinska licens och mitt anseende och under de senaste veckorna var det några vänner som framförde sitt missnöje med vad jag höll på med och det ledde till att jag måste lämna vänskapen så jag övervägde väldigt noga under ett års tid innan jag beslöt mig för att gå ut offentligt och så snart jag gjorde det mötte jag människor som kände Jerry Marzinsky och de bad mig prata med den killen och vi fick en bra konversation och han hade några mycket intressanta idéer som har varit lyckosam så här långt med vad han har hållit på med. Så jag var glad att göra dessa kopplingar.

Lucas: Vi befinner oss verkligen vid ett vägskäl. Det finns verkligen många människor därute som inte förstår vilken väg människorna tar när de befinner sig inom detta område av sanningssökande och vi talar om saker som går emot den officiella berättelsen som MSM-media berättar för oss om. Vad hälsomyndigheterna och politikerna och även de kungliga här i Europa där de går ut i TV och talar till folket. Så är den här globala nedstängningen av hela världen verkligen nödvändig eller har den blåst upp utan proportioner. Är Covid-19 coronoviruset ett skrämmande dödligt och hemskt förödande vilket politiker, hälsomyndigheter och MSM-media har berättat för oss, vilket lett till att befinner oss mer eller mindre i karantän under den här globala nedstängningen under nästan två månaders tid. Gränserna har stängts och människor har blivit totalt kontrollerade genom rädsla. Vad är det som egentligen pågår och vad är din sammanfattande ståndpunkt för hela den här situationen.

Andrew: För det första finns det ingen fullständig bevisning att det finns en allvarlig sjukdom som förorsakar ett överskott av dödlighet eller någon form av allvarlig sjukdom. Det finns inte heller något verkligt bevis för att det är coronaviruset som förorsakar någon sjukdom.

Lucas: Så du säger att att coronaviruset, det är som en paraplyterm eller hur? eftersom Covid-19 är så specifikt. Folk säger alltid i media att IRS kallar det coronavirus men att ett speciellt som kallas Covid-19. Påstår du att Covid-19 inte egentligen existerar?

corona

Andrew: Ja, det är svårt att säga om det egentligen existerar eller inte men det finns inget bevis för att de människor som insjuknar, och det finns specifikt inget bevis på att det förorsakar någon sjukdom. Du har rätt i att coronaviruset ingår i familjen virus som man har identifierat för länge sedan, redan nån gång på 1940-talet, och det finns många olika variationer och arter av det som man har ”identifierat” men om man ser på metodiken om hur de har gjort det har de inte inte ens mött upp med sina egen kriterier på att bevisa att virus förorsakar någon sjukdom.

Lucas: Men vad är då ett virus? Har vi något bevis för att virus verkligen existerar.

Germ Hunter: A Story about Louis Pasteur (Creative Minds ...

Andrew: Ja, det kan bli en verkligen förvirrande diskussion eftersom termen virus används långt innan vi kände till några mikroorganismer såsom innan det fanns något mikroskop. Det kommer från latinet och betyder ”förgiftning” eller ”skadlig substans”. Och det som hände efter att bakterieteorin gav med sig och det skedde i mitten av eller i slutet av 1800-talet, mycket tack vare Louis Pasteur, även om den inte var hans idé användes den redan innan.  De började se bakterier förknippade till olika sjukdomar men inte till alla sjukdomar. Så de fick en idé om att det fanns något man inte såg och kallade det även ”virus” vilket förorsakade sjukdomar likt polio myelitis som kunde vara något men de kände inte till vad som förorsakade den. Men sedan när dessa elektroniska mikroskop uppfanns, vilket jag tror skedde på 1930-talet. Det gjorde det möjligt för forskare att se pyttesmå partiklar, och det de gjorde var att de såg pyttesmå partiklar, men de trodde redan att det de sökte var ett virus som förorsakade sjukdomen. Så vitt jag vet från forskningslitteratur var det aldrig fullständigt fastställt att den partikeln kunde vara någonting annat medel än vad det förorsakade.

Lucas: Talar du om polio just nu?

Andrew: Jag känner inte till om polio var det första av dessa partiklar man undersökte under ett mikroskop men det utgjorde en stor del av det. Det pågick en tävlan om att finna orsaken till polio som ett virus.

Lucas: Polio fanns.

Andrew: Ja, absolut. Varje sommar var det en hel del barn som blev förlamade av polio.

Lucas: Men påstår du att teorin om bakterier inte var sann, att det som Louis Pasteur påstod inte var sant. Och varför det?

Andrew: Louis Pasteur hade inte ett stort antal forskning, han kopierade ofta experiment från andra forskare likt Antoine Baisha som är en mycket mer seriös vetenskapsman än Pasteur. Och de experiment man utförde på den tiden var att man använde sig av fermentering som en modell för infektioner. Fermentering, är som du vet, när man använder sig av mikroorganismer som förvandlar växtmaterial till olika substanser såsom vinäger och alkohol. Det är på samma sätt som man tillverkar vin och öl, genom fermentering. Men där mikroorganismer äter levande material, använde de sig av det som modell för infektioner för de trodde att det var vad en infektion var. Att mikroorganismer invaderade kroppen och kunde äta av våra celler. Det här var inte en så bra modell och de trodde att mikroorganismerna kom från luften, alltså med andra ord att de kom utanför läppen ifrån och att materialet förmultnade eller komposterades, men senare experiment visade på att det kunde komma inifrån det biologiska materialet så man satte växtmaterial i en vattenlösning tillsammans med några mineraler och stängde det fullständigt så att inga mikrober utifrån kunde komma in och det genomgick dessutom fermentering.  Så detta talade emot teorin med bakterier. Teorin med bakterier accepterades även om det fanns en motsatt bevisning. Jag vet inte om det är en 100 %-ig sanning men det rapporterades allmänt att Pasteur på sin dödsbädd gjorde ett uttalande om att bakterierna inte utgör effekten utan terrängen utgör allt. Han berättade för Claude Bernard och andra samtida vetenskapsmän som hade gjort några experiment som visade på att bakterier inte förorsakade sjukdomen. Men trots det, accepterades den här modellen och blev den centrala dogmen för verklig modern medicin eftersom den förorsakade detta krigföringsparadigm som innefattar att sjukdomar invaderar oss utifrån och att vi måste försvara oss själva med en arsenal. Likt kriget mot cancern är det byggt upp kring det faktum att när ”kriget mot cancern” uppfanns av president Nixon var det allmänna forskningsförtroendet att man skulle finna virus som förorsakade cancer. Det lyckades man inte med. Så efter det att teorin om bakterier blev ett stort paradigm, fanns det en mikrobiolog och läkare Robert Koch och han satte upp en uppsättning regler och de var inte bara hans regler, de hade redan talats om men han kodifierade dem och gjorde ett eponym för dem och kallade det Koch Postuletes.

Eponym:
Namn på en person, plats eller sak efter vilken eller som någon eller något är, eller tros vara, uppkallat efter. Källa: Wikipedia

Det är väldigt rättframt sunt förnuft, att man i grund och botten måste hitta den organism som förorsakar den sjukdomen så att personen med den sjukdomen kan kännas igen rent kliniskt när den har samma symptom. Och du kan inte hitta den hos friska människor utan man måste isolera och rena mikroorganismen från den sjuka personen, från den sjuka vävnaden i kroppen. När man har isolerat och renat dig i en ren kultur till en ren individ, och därefter sätter dig i en ren värd och om det skulle förorsaka samma sjukdom, då måste man åter isolera den från dess värd efter att de blivit sjuka. Det är förfaringssätten, och av vad jag känner till, har det aldrig bevisats vid någon infektion.

Lucas: Men orsaken till varför några människor inte får infektionen, blir sjuka eller får viruset, beror det inte på att deras immunsystem falerar och inte fungerar perfekt. Som om någras immunsystem är igång, är förhöjt och fungerar perfekt och dessa får det inte. Vi har den erfarenheten själva, jag antar att fler har den och det har vi också berättats för oss officiellt. Vad anser du angående vikten av ett betydelsefullt immunsystem?

Andrew: Vad jag ska säga, är att människor blir faktiskt sjuka. Vi har alla blivit sjuka nångång i vårt liv och vi vet alla att det är vanligt. Men det jag påstår är, att det inte finns något vetenskapligt bevis på att sjukdomen har förorsakats av bakterier som invaderar vår kropp.

Lucas: Vad gäller för baciller då?

Andrew: Det gäller detsamma. Det finns inget klart bevis för det. Jag kan ge dig ett allmänt exempel på det som är välbekant för alla. Till exempel en sjuk hals. Sjuk hals är en infektion i halsen och man kan göra en odling på den och se om det är en streptokock bakterie. Men här har vi det, streptokock bakterier lever normalt i vår kropp. Oberoende av om vi är friska eller sjuka har vi dem där. Så om de gör en streptokockodling så gör de det aldrig på doktorsmottagningen och de gör den bara ifall att du har ont i halsen. Men om du ska göra en halsodling och du fortfarande är fullständigt frisk vid en speciell tidpunkt kan den visa på växande streptokocker. Eftersom bakterien finns och hos både friska och sjuka människor kan den omöjligt förorsaka sjukdomen. Den första idén om att bakterier förorsaka sjukdom kom från det när man tittade under ett mikroskop på ett sjukt vävnadsprov och såg att det innehåll bakterier. De gjorde då antagandet att bakterier förorsakade sjukdomen. Men det är detsamma som att gå för att se på en eldsvåda och när man ser brandmän där, antar man att det är dessa som förorsakade eldsvådan och vi vet ju att så inte är fallet. Det är därför man skyllde på bakterier att de förorsakade sjukdom.

Nu vill jag också säga, att bakterier kan förorsaka sjukdom. Låt mig ta ett exempel. Om du har ruttet kött i ditt vattenförråd. Bakterierna som bryter ner köttet och andra organismer likt svamp bryter ner den organismen och utvecklar giftiga substanser. Och kommer det in i vattnet gör det oss människor sjuka och det var det här som gula febern var. Jag tror, att vi alla kan relatera oss till detta eftersom vi har upplevt matförgiftning. Matförgiftning är också något liknande där bakterier växer i mat som blivit förskämt och förorsakar då giftiga ämnen likt stafylokocker vilka är de vanligaste orsakerna till matförgiftning.

Lucas: Så det kommer från matförgiftning eller är det matförgiftning.

Andrew: Giftet är matförgiftning. Precis som botulism. En viss del av botulism kan bli dödligt, det förlamar dig och det förorsakas av bakterier som tillverkar detta botulism-gift.

Lucas: Så ofta när vi blir sjuka, gäller det matförgiftning utan att vi känner till det. Det sker oftare än om en sjukdom eller ohälsa sprider sig från en annan person.

Andrew: Ja absolut. Förgiftning är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom i vårt moderna samhälle eftersom vi exponeras för tusentals gifter dagligen. Många av dem kommer in i vår mat, inte nödvändigtvis från skämd mat som har ett förhöjt värde av bakterier, utan vi har gifter som kommer genom processad mat där de tillsätter kemikalier i maten eller liknande. När de processar t ex tofu använder de sig av organiskt lösningsmedel såsom hexan vilket man känner till att det förorsakar cancer, så det finns spårmängder av det i maten och ifall du gillar tofu och äter mycket av det kan du få i dig en stor mängd hexan. Det finns en stor mängd exempel på dessa i spårämnen i vår mat, i vatten med hygienprodukter, luftföroreningar, i tvål, tvättprodukter och

Hexan är en alkan med sex kolatomer med den kemiska formeln C₆H₁₄. Termen kan hänvisa till vilken som helst av de fem strukturella isomererna med den formeln eller till en blandning av dem. Källa: Wikipedia

rengöringsmedel. Det som jag verkligen tror att kan göra människor sjuka är, den mängd desinfektionsmedel som de utför i alla dessa etablerade samhällen och som jag förmodar att många utför hemma eftersom hyllorna i dagligvaruaffärerna med dessa produkter ofta gapar tomma. Så människor förser sig själva med handsprit, de sprayar giftiga kemikalier och torkar av alla ytor. Ibland när jag går till affären ser jag att de torkar av mellan kunderna. Så de inandas alla dessa ångor från dessa giftiga kemikalier och använder även handsprit. Det är mycket giftigt och tänk på det att det som du lägger på huden, det absorberas av den. Huden är ingen osannolik barriär. Vi invaggas i tryggheten att tro att om vi sätter något på vår hud så kommer den inte invärtes, men så förhåller det sig inte alls.

Lucas: Så en förgiftning kan lura ett virus eller en sjukdom i kroppen. Är det det som du säger?

Andrew: Absolut, och den är en av de största orsakerna till sjukdom.

Lucas: Har vi inget bevis på att ett virus kan sprida sig från människa till människa via eller genom fysisk kontakt såsom kramar, handskakningar eller genom dörrhandtag, och om inte ett virus inte kan aktiveras genom mänskliga kontakter med andra människor. Det är är vad man berättar för oss i officiell vetenskap, eller hur. Det är också det som du har undervisat om för blivande läkare, kan de alla ha fel?

Andrew: Absolut. Naturligtvis har jag undervisat dem till att tro, men de kan ha fel på en rad områden. Ett sätt att tänka på det är det viktigaste sättet, om du inte har varit i stånd till att bevisa att virus förorsakar en sjukdom, då kan det omöjligt vara smittförande eftersom den inte har förorsakat en sjukdom i första hand. Det finns inte där. De flesta studier som inte ser på smittan som en möjlig metod. När jag såg rhinovirus som förorsakar det vi normalt kalla förkylning, hade de ingen som hade fått förkylningen på naturliga vägar, och då försökte de sprida det till människorna. Vad de gjorde var att de tog några laboratorietillverkade rhino-virus, och ingen vet exakt vad de innehöll och de beskrev dem inte heller på något papper, men de förde in det i några människors näsor och sprutade in det där. Dessa människor blev sjuka, men det kunde ha förekommit en förgiftning där som förorsakade sjukdomen. Det är svårt att avgöra utan att man vet.

De gjorde några välutförda studier år 1918 i svansslutet av spanska sjukan eftersom de ville se hur de kunde förhindra att det spred sig eller från att det ska kunna ske igen. Och det här rullades ut av USA:s allmänna hälsovård som var förlagan till dagens CDC.

Lucas: Spanska sjukan var verklig, eller hur.

Andrew: Många människor dog av den men det har aldrig bekräftats att den förorsakades av ett virus. Det kan, men man säger att det har aldrig bevisats.

Lucas: Vad tror du förorsakade det?

Andrew: Det har aldrig bevisats vad som förorsakade den. Det kan ha varit många faktorer som var involverade. En av de mest sannolika var att detta skedde efter WWI och när soldater återvände till USA och andra länder, fick de en hel del vacciner. Några av sjukdomarna kunde ha förorsakats av det.

Lucas: Förorsakade av vaccin. Det är en hel del sådant vi hör talas om idag. Så du anser att en hel del av dessa sjukdomar förorsakas av vad som finns i dessa vacciner.

Andrew: Ja, det finns en hel del bevis som stöder det och om man går tillbaka till tiden för 1918, det var lite annorlunda, men det gavs detta difteriserum från hästar där de hade satt in detta difterigift i hästar så att de tillverkade antikroppar för att ta detta hästserum och sedan injicerade man det i människor som i någon form av immuniseringsstrategi och det var inte alltför framgångsrikt. Men en stor andel människor fick det som de kallade serumsjukdom, vilket i första hand är en reaktion mot främmande proteiner från, som i det här fallet hästar. Det är detsamma som om du får en transfusionsreaktion vid en blodtransfusion. Men det är mer troligt eftersom de är av olika hastigheter. Här tar man främst delar av vätskan i hästens blod och injicerar den i människor. Det förekom en hel del problem med det och det är ganska svårt att övertyga föräldrar att utsätta sina barn för detta vid den här tiden då det var rätt så nytt.

Militären har också upptecknat att de använder sig av en hel del vacciner i någon mån som i experimentsyfte. Det är svårt att säga vad som finns i dem, vid tiden då de använde dessa soldater när de skulle testa och söka nya teknologier.

Lucas: Är det verkligen sant att se sätter aborterade fosterceller och djurceller och naturligtvis gifter i dessa vacciner. Var snäll och berätta för människorna vad dessa vacciner innehåller.

Coronavirus Vaccine Candidate Shows Promise in Mice - EcoWatch

Andrew: Idag känner vi inte till vad som ingår i dessa vacciner eftersom det finns en hel del saker som man måste ta hänsyn till i form av handelshemligheter och de är patentskyddade och därigenom behöver de inte berätta för oss om det. Men saker som vi definitivt känner till är en hel del farliga ämnen. En sak som de är satt in är aluminium hydroxid i praktiskt taget alla vacciner, vilket är mycket giftigt. Aluminium är en av de värsta metallerna när det gäller giftiga metaller, och orsaken till att de gör detta är att det sätter kraftigt igång immunsystemet och tillverkar antikroppar eftersom det är så giftigt.

De tillsätter även konserveringsmedel i dem. Några vacciner innehåller kvicksilver som konserveringsmedel men många andra innehåller något som kallas polysorbat 80, som man känner till att är skadligt. De innehåller också olika typer av DNA och några av dessa kommer verkligen från aborterade fosterceller. Du kan finna på youtube några av de läkare som är involverade i denna forskning där de talar om detta så det är sant. Det är inget som jag har hittat på eller någon ifrågasatt kännedom.

Lucas: De innehåller också formaldehyd eller hur.

Andrew: Det är fullt möjligt att det har förekommit i några vacciner och från höjderna användes det för att tillverka döda celler, göra dem hårda och konserverar dem. Det är mycket fördärvligt. Jag jobbade tillsammans med några som verkligen kunde ta något som cannabis joint och doppa det i formaldehyd. Det var som en trend där jag bodde och det blev en hel del galna människor där. Jag såg några som blev permanent förstörda i hjärnan av att röka sådana saker, just på grund av formaldehyden.

Lucas: Och människor ifrågasätter inte vad som finns i dessa vacciner, de litar på systemet eller hur.

AT-läkare | Bemanning och uthyrning | Doc PartnerAndrew: Ja, mestadels litar människor på hälsovården och att den är välgörande. Det är vad vi lärt oss och vad den vita rocken representerar. Men jag kan berätta för dig, att inom min medicinska utbildning så erbjöd de inga bevis på effektivitet med dessa vacciner och de diskuterade aldrig heller innehållet i dessa.

Lucas: Så en doktor, när du utbildade dig, erbjuder de aldrig bevis.

Andrew: Ja det stämmer. De erbjuder inga bevis enligt Koch Postulate för infektionssjukdomar. De erbjuder inga bevis på att vacciner fungerar.

Lucas: Så du går bara på inrådan eller övertalning eller vad?

Andrew: Ja, de talar ju om att vacciner är de största miraklet inom modern vetenskap. Så det låter ju väldigt imponerande.

kildeLucas: Några läkare påstår att vacciner förr i tiden var bra men numera har vi Dr. Rauni Kilde (bilden) som var en fd chefsläkare i Finland som gick tillbaka helt till naturmedicinen. Hon började avslöja hemligheter om vad som pågick i världen och blev därmed väldig kontroversiell. Hon påstår att vacciner tillbaka i tiden var rätt så bra för dig, men sedan ändrade man i ingredienserna så att de idag är dåliga och blivit giftiga. Jag gissar att det gäller för 40 år sedan eller något sådant. Vad är din åsikt om det och var de en gång bra och nu alltid giftiga.

Andrew:  Om man går tillbaka till det första vaccinet som uppfanns av Edward Jenner och gällde smittkoppor. Och det som han gjorde var att han tog djur som hade kokoppor, alltså kor, och de hade varkoppor under skinnet och han tog ut varet ur dessa och sedan gjorde han ett ytligt snitt i din hud och därefter satte han in varet från kokoppan in där. Han experimenterade till och med på sitt eget barn som slutade som förlamad som ett resultat av detta. Och när han införde den här strategin förekom det många fler dödsfall än det hade förekommit från vattkoppor. Men det här kan du inte läsa om i historieböckerna, utan du måste söka dem hos Royal Academy of Science för att då dessa data och kunna läsa om dem. Några forskare som jag har pratat med har gjort det och visade att det hade förekommit en enormt stor katastrof.

Pyogenic Granulomas - Dermatologic Disorders - MSD Manual ...

Difteri var en av de följande som jag beskrev här tidigare, och det finns inga bevis på att de hade några fördelar. Det förekom en hel del problem, många människor fick lokala reaktioner vid injektionsplatsen vid namn granulomas (se bilden) och de hade även serumsjukdom och några andra problem.

Om man sedan tittar på vaccin för t ex mässling, polio och liknande som kom upp som en part i början av detta århundrade. Och se på den epidemiska bevisningen för dessa sjukdomar så ser du att dessa sjukdomar minskade väsentligt innan de togs i allmänt bruk och i dödsantal innan några vacciner ens var tillgängliga eller användes.

Lucas: Men förr i tiden satte man ihop barnen för att barnen skulle smitta varandra med mässlingen. Sprida mässlingen som en sjukdom vilket skedde innan man införde dessa multivacciner.

Andrew: Ja det var så man brukade göra. Du kan se att människor blev sjuka vid samma tidpunkt men det förklarar inte vilken den underliggande mekanismen var. Det finns ett antal mekanismer som kunde utgöra källan för ett sådant resultat. Det kunde vara ett sjukdomsalstrande medel såsom ett gift.

Lucas: Men förr i tiden hade vi alla sådana barnsjukdomar för att stärka immunförsvaret, som de sade. Men idag går barnen inte igenom dem pga dessa multivacciner.

Andrew: Egentligen är detta inte orsaken till varför de inte har dem. Mässlingen minskade också innan dessa vacciner var tillgängliga och det finns inga avgörande bevis för att något som helst vaccin har förebyggt någon som helst sjukdom. De gör inte heller några slumpmässiga placebo-studier med vacciner, så du förstår, det förekommer ingen vetenskap alls som skulle berätta detta och om man ser på epidemiologiska data. De flesta som har tittat nämnare på detta påstår att orsaken till att dessa sjukdomar försvann var att man förändrade vårt sätt att leva. Det förekom förbättringar i  renlighet, det förekom tillgång till privata toaletter och man fokuserade mer på hygien. Dessa utgör möjligtvis orsakerna till att dessa sjukdomar försvann.

Lucas: Du menar efter farsoten eller efter multivaccinet, eftersom farsoten skedde för flera hundra år sedan.

Andrew: Ja, nu talar jag om 1900-talet. Du vet, tiden mellan 1920 och 1950-talet är den tidspunkt när dessa sjukdomar nästan försvann.

corona

Lucas:Covid-19 som vi befinner oss i idag, när vi är nedstängda oberoende av var vi befinner oss här på jorden. Är det här ett verkligt virus som du verkligen kan se under ett mikroskop och avbilda och mäta. Har vi ett fast bevis på att detta Covid-19 existerar? Och kan vi får se det på en bild?

Andrew: Proceduren för att bevisa att ett virus existerar och att det förorsakar en sjukdom är ganska okomplicerat. Jag nämnde Koch Postulate här tidigare men det har egentligen förekommit en anpassning till denna Koch Postulate av en kille vid namn Rivers. Det fortfarande viktigaste kriteriet är det första, att ett virus måste isoleras från någon som innehar sjukdomen.

Lucas: Speciellt för våra tittare Andrew, när du säger ”isolera viruset” menar du då att du ser det och isolerar det, att du tar det ut och att det inte längre finns där eller att det är smittsamt eller gäller det bara att man ser det?

Andrew: Att man isolerar det betyder att man måste ta ut det ur cellen i ren form så att du ska kunna undersöka det och karakterisera och kanske även undersöka dess genetiska ursprung om det finns tillgängligt.

Lucas: Det betyder att det inte finns där längre, är det bara för att man egentligen ska se det.

Andrew: Ja, det finns inget bevis för att det existerar. Låt oss säga att någon t ex har pneumoni (lunginflammation), men man tar ju inte ut hela lungan. Du tar prov på något sekret och stoppar in något i stil med en tub in i halsen och ner i lungan och så sprutar de in någon vätska och därefter suger de upp det igen och kallar det BAL eller brochoaveolar lavage. Det är det vanliga sättet för att de ska få cellvävnader för att utvärdera detta Covid-19. Om jag kan få upp min diabild så ska jag visa dig nu.

skarmbild

Den här är standardmetoden för hur man gör när man isolerar ett virus och du kan finna den i en textbok för mikrobiologi. Den har inte blivit tillämpad på virusar vilket förmodligen beror på att den förorsakar mänsklig sjukdom men den har använts för virusar och lägre mikroorganismer, sådana som bakterier, amöbor och alger. Faktiskt många gånger där det förekommer hundratals bakterievirusar vid namn bakteriofager som man har kunnat identifiera genom den här processen. Det har fungerat bra och varit enkelt.

Om du tittar här uppe till vänster ser du ett prov på kroppsvätska, låt oss säga att det är lungsekret, och det här tar du och filtrerar och det här är ett mycket viktigt steg och ett av kriterierna för, om man hänvisar till Rivers, heter det ”filterförmåga” eftersom viruspartiklar är ytterst små och allt annat är så mycket större. Så alla de andra i provet är sammanblandade i kroppsvätskan, för när du tar vätska från lungan får man med lungceller, andra kroppsceller, bakterieceller, svampceller, och allt annat som normalt lever i din kropp och ytterligare ett möjligt virus. Så att filtrera ut det hjälper till med att rena ut viruset eftersom det är så mycket mindre än allt annat. Därefter tar du detta filtrat och du använder dig av vad som kallas ”täthetsgradient centrifugering”. Du har en lösning i provröret som har den där täthetsgradienten och därefter tillsätter man supernatant med de filtrerade partiklarna inne i och centrifugerar det och formar ett band där alla partiklar av samma storlek utskiljer sig tillsammans och formar detta testband i provröret och därefter kan du få tillgång till det med en pipett. Detta ska utgöra renade partiklar som du sedan i det fjärde momentet kan undersöka under ett mikroskop.

Det här är den verkliga proceduren där man kan ta varje liten partikel ut ur ett kroppsprov och omedelbart titta på dem och göra framtida experiment med genom att bestämma den kemiska kompositionen av olika delar och man kan även söka efter genetiskt material och göra varje sekvensanalys eller vad man nu vill utföra.

Lucas: Men kan du verkligen se viruset under ett mikroskop såsom vi ser det på remsan. Kan man använda någon form av metod för att avbryta det på något sätt eller döda viruset?

Andrew: Virusar lever inte. De har inga livsfunktioner i form av ett lokomotiv eller reproduktion eller andning eller dylikt. De är i princip en pytteliten säck som har någon form av protein i membranet som fungerar som någon form av låtsasmekanism för att fästa fast på vissa föremål och sedan har de innanför någon form av genetiskt material. Det utgör endast en liten andel av några få gener. Så det är mycket osofistikerat och inte möjligt för ett liv att leva och det är fullständigt passivt.

Lucas: Så det lever inte.

Andrew: Det lever inte, kan inte dödas, kan inte röra sig, det är i grund och botten någon form av genetiskt material innanför en liten vattenballong.

Lucas: Du talar också om exosomer. Och jag tror att det att dags att ta upp det på bordet. Vad har du för bevis på att virusar i själva verket kunde vara exosomer?

Andrew: Ja, exosomer upptäcktes för bara ca 30 år sedan. Jag är inte säker på hur det upptäcktes men det har utgjort ett växande undersökningsfält. Vad exosomer är, att de är pyttesmå partiklar som innehåller ett membra med proteiner genetiskt material. Alltså exakt beskrivning som jag nyss gav beträffande virus. Men exosomer kommer tydligt från våra egna celler och man tror att de är till stora delar involverade i kommunikation på avstånd så att de kan erhålla genetiskt material från en cell till en annan som befinner sig långt borta i kroppen. Och de har speciella receptorer som fäster dem på specifika platser i kroppen. Det har också visat sig att de kan konsumera giftigt material och de har en skyddande effekt på dina celler eftersom de upptar gifter, och gifterna inte längre kan förstöra cellerna i området. Sedan kan de avlägsna gifterna ut ur kroppen. Det har förekommit experiment för att visa allt detta.

exonomer

Lucas: Det här visar alltså hur exosomer kan mörka bilden eftersom proceduren på den första bilden är det vanligaste sättet för att isolera viruset, men det här är vad alla dessa tidningar har skrivit om gällande coronaviruset när de säger att man ska isolera det.

Andrew: Så vad gör de, de tar samma lungsekret och det första de gör är att de utvinner därifrån det genetiska materialet ur det. Men det här är vad alla dessa tidningar berättar gällande coronaviruset, att de isolerar det. Men de renar inte det först. De tar hela sekretet och tillsätter någon form av enzymer som splittrar alla dessa membran så att varje cell som befinner sig där läcker ut sitt innehåll i vätskan. Därefter söker de efter specifika genetiska ämnen och närmare utvecklar det och sedan iordningställer det eventuella organiska materialet, men problemet är, att det finns många källor till genetiskt material i lungvätskan. Man har funnit i undersökningar att det innehåller fritt genetiskt material, inte delar av en cell, vilket finns i lungvätska. Där finns exosomer eftersom de existerar i alla former av celltyper och detta är speciellt förekommande i den här sjukdomen. Det är exosomer som har genetiskt material. Det är bakterie- och svampceller som har dessa genetiska material och så finns det lungceller som har detta. Så dessa är alla olika källor, så om man inte renar ut dessa partiklar som man påstår att är ett virus, så känner man inte till källan till dess genetiska material, och detta är ett mycket slappt förfarande. Vad de gör för att isolera de virala partiklarna är att de blandar dem med en annan typ av celler, med däggdjursceller. De använder sig av dessa apnjurceller kallade vero-celler eftersom de växer lättare i ett labb och sedan tillsätter de antibiotika till detta. Ibland använder de sig av cancerceller för detta, men i varenda metod som jag har sett, blandar de oftast det med celler som tillverkar exosomer. Så när du sammanför exosomer med antibiotika framkallar man exosomer. Antibiotika är giftigt för cellen, antibiotika betyder motsatsen till liv och det finns flertalet undersökningar som visar att antibiotika framkallar exosomer. Så man blandar lungvätska med något som i grund och botten tillverkar exosomer. Därefter tar man den blandningen och tittar på den under ett mikroskop. Ibland renar de partiklarna ut ur den blandningen och tittar på dem enskilt under ett mikroskop, men hur vet man att partiklarna man tittar på är exosomer från cellkulturen eller ett virus. Så varför använder man sig av den första metoden och inte den andra som ger dig renare exempel. Då vet man vad man egentligen söker efter. Det är det grumligaste vatten.

Lucas: Men du har hört talas om exosomer när du studerade medicin?

Andrew: Nej, jag kan inte påminna mig om vi lärdes om detta. Jag har för mig att jag lärde mig om exosomer när jag studerade vid college och utförde mikrologiska forskningar.

Lucas: Var ligger skillnaden mellan exosomer och virus?

Andrew: Enligt vissa forskare finns det ingen skillnad. Det finns så många likheter och de fann även exosomer som hade en blandning kallad mänskligt genetiskt material och  genetiskt virusmaterial. De säger också att virus genetiskt material har integrerats i vårt nukleära DNA och i grund och botten sätter våra celler virus genetiskt material in i våra exosomer. Det är kanske inte den elegantaste förklaringen. Om man tänker sig när viruspartiklar upptäcktes för första gången och man upptäckte att man sökte sjukdomsorsaker upptäckte de det de kallade det och därefter byggde de upp all sin forskning kring detta antagande. De beslöt aldrig att ta reda på vad det var. Så jag tror, att det som de i själva verket såg var exosomer. Det finns inget sådant att virus invaderar en främmande enhet som invaderar våra celler och förorsakar sjukdomar. Dessa är i själva verket exosomer, tillverkade från våra egna celler som svar på en sjukdom varför du kan se dem för närvarande i sjukdomsbilden. Så länge som de sprids till andra människor är något som vi egentligen inte känner till. De måste ha varit närvarande i kroppsvätskor likt lungsekret men det är okänt om dessa kan fångas upp av andra människor.

Lucas: Men om du går till din läkare. Detta gäller över hela planeten Jorden, så berättar de att det här är sättet som det sprids, det är smittsamt. De kan väl inte alla ljuga, eller hur?

Andrew: Om du inte känner till sanningen och tror på en lögn, då ljuger du inte. Jag befann mig i precis den positionen när jag inte hade någon orsak att ifrågasätta paradigmet. Vi har lärts att det är smittsamt redan långt innan. Man behöver inte gå till en läkarutbildning för att få höra talas om detta. Redan för små barn berättar man att man ska hålla för munnen och näsan när man snyter sig för att skydda andra människor. Helt sjukt! Detta är väl ingrott sedan tidig barndom denna tilltro och varför skulle du ifrågasätta det. Det är ju som att ifrågasätta ifall din mor älskar dig.

Lucas: Ja, om jag får influensa och du också får det, och man har precis varit tillsammans med någon som hade influensa och du fick det. Det har vi ju alla erfarenhet av.

Andrew: Ja, det är absolut sant. Det kan finnas en variation av mekanismer varför du kan få det, men troligast är det inget virus som har förorsakat det och då kan du omöjligt ha fått det genom att ha smittats med ett virus. Man kan inte använda sig av sin observation av en smitta, att ett virus existerar. Detta skulle vara väldigt långsökt. Jag kunde göra en vild gissning att det är frågan om någon form av influensa som kommer ut ur dina öron och går in i deras öron som befinner sig närmast och du får det in i dig den vägen.

Lucas: Om vi talar om det ur ett mer spirituellt perspektiv, kunde det vara frågan om förslagets kraft, attraktionskraft i en negativ aspekt och när man tror på den officiella berättelsen att du kommer att bli sjuk och att du möjligtvis måste täcka ditt ansikte eller inte gå till arbetet eller träffa människor ifall att du är lite förkyld för att inte smitta ner andra.

Andrew: Alla dessa är kulturella handlingar som bygger på tron att vi smittar ner någon på det sättet. Men det finns i själva verket andra modeller för överföring av olika saker mellan andra människor. Inom sociologin finns det ett litet område som ser på något som heter ”social smittspridning”. Om man t ex har människor i en folkmassa i närheten och en av dessa människor gäspar, kommer du att märka att även andra runt omkring börjar gäspa, men ingen skulle säga att det är ett virus som förorsakar gäspningen.

Lucas: Nej, (skratt).

Andrew: När kvinnor som tillbringar mycket tid tillsammans med, synkroniserar med sin menstruationscykel. De matchar varandra, men jag tror inte att någon skulle påstå att det var ett virus som förorsakade det.

Lucas: Kan det bero på måncykeln?

Andrew: Måncykeln har inte förändring på kvinnan, men kvinnan förändrar sig i förhållande till en annan kvinna. Så det sägs att det finns ett förhållande mellan måncykeln och kvinnans menstruation men det är ändå annorlunda hur kvinnor synkroniserar med andra kvinnor i sin bekantskapskrets och intimitet och hur man tillbringar sin tid tillsammans. Så det var kan vara på samma sätt som vi sprider virus runt omkring oss.

Lucas: Så en mormon med många fruar, så dessa skulle alla kunna ha mens under samma tidsperiod.

Andrew: Allt beror på hur väl de kommer överens. (skratt)

Lucas: Ja, det är ju intressant. (skratt). Så du säger att exosomer är i det närmaste identiska eller helt identiska med ett virus. Så när cellerna inne i din kropp exponerar sig mot en inkräktare likt gift, GMO, förorening och elektromagnetisk strålning likt 5G, vilket vi talar om en hel del just ju, vilket ju också är mycket kontroversiellt av någon orsak. Det avsöndrar mycket mer exosomer och då blir nivån för exosomer högre. Stämmer det?

Andrew: I nästan varje sjukdomsfall tror man att det beror på en ökning av exosomer, men detta har inte visat sig gälla vid elektromagnetisk strålning utan för joniserande strålning.

Lucas: Det har gjorts så många elektomagnetiska tester även innan 5G, 4G, 3G och 2G där man påstått att elektromagnetiska frekvenser är en fara för mänsklig hälsa och kropp och för cellerna i kroppen.

Andrew: Ja, jag förnekar inte denna forskning och är insatt i en del gällande den forskningen och man har inte forskat tillräckligt och den undertrycks till en viss del när FCC ordföranden, som är tillsynsmyndigheten för kommunikation och telekomindustrin i USA. Han kom ut på en presskonferens för omkring ett år sedan, där han sade att man inte ämnar göra några säkerhetsundersökningar alls gällande 5G. De kommer bara att införa den eftersom det är så viktigt ur ekonomisk synvinkel jämfört med vad det är idag, så det finns en knapphet av studier gällande 5G. Det finns andra gällande EMF som har påvisat något i stil med akustisk neuroma, vilket är någon form av tumör i innerörat som är mycket korrelerade till när du håller din mobil intill örat på den sidan av huvudet. Det finns en hel del studier som påvisar ogynnsamma hälsoaspekter men de har inte studerat det tillsammans med exosomer specifikt. Så jag kan inte påstå det och det finns igen riktig studie gällande det, men det finns studier gällande joniserande strålning såsom i fallet med röntgenstrålar som har påvisat det. Och om man känner till något av de andra hälsoeffekterna för EMF kunde det vara överraskande att finna en studie ganska snart som påvisar att detta har en effekt.

Lucas: Talar du nu specifikt om 5G som fungerar på en annan bandvidd, en annan frekvens än den för 2G, 3G och 4G

Andrew: Ja det stämmer, men det har inte funnits några studier gällande frekvensband i exosomer. Inte vad jag känner till i varje fall. 5G är vad man kallar mikrovåg eller millimeter vågor och har mycket kortare våglängder men högre frekvenser.

Lucas: Men de påstår att de rullade ut 5G i Wuhan, Kina, i samband med Coronavirusutbrottet i januari 2020 för några månader sedan. De hade även 5G på det där kryssningsfartyget.

Andrew: Ja, detsamma gäller Lombardiet, Italien. Om det stämmer att dessa platser hade 5G infrastruktur, utgör det inte ett bevis på nya sjukdomsfall där eller ett överskott av dödlighet om man jämför dem med tidigare år utan antalet är ungefär desamma. Jag ser inte ett bevis för att 5G förorsakade något av dessa sjukdomsfallen, däremot säger jag inte att 5G kunde förorsaka signifikanta sjukdomsfall. Däremot fann jag en mycket viktig studie från CIA som hade avklassificerats 1977. Här hade man studera millimeter vågor för redan 50 år sedan. Den studien hade gjorts på möss och man hade funnit några mycket signifikanta saker som att på 60 gigahertz bandvidd som är den vanliga bandvidden för 5G, hade den förorsakat förtryck av mänskliga motståndare vilket är vår kropps förmåga att skapa blodceller i benmärgen. Så det dämpade benmärgen och alla blodvärden blev låga, såsom de vita blodkropparna var låga som vid anemi. Även trombocyterna var låga. Där fanns även andra fynd som var mer allvarliga såsom upptaget av syre genom mitokondrierna. Mitokondrier är som en del av våra celler, de liknas vid bakterier som invaderar och blir en del av vår organism. De har sitt eget DNA separat från vårt nukleära DNA. Och de är den del av oss själva som respirerar syre och de tar all sin energi från syret. Utan dem skulle all nedbrytning av glukos bli till mjölksyra och vi skulle inte överleva. På samma sätt kan cancerceller inte heller använda sig av mitokondrier. Så dessa möss som utsattes för dessa 5G frekvenser visade att de blockerade upp till 64 % av deras mitokondriefunktioner. Så i grund och botten kunde deras organ inte producera tillräckligt med energi för att fullfölja livsfunktionerna och om detta vore oavbrutet skulle det förorsaka att flertalet organ kollapsade. Detta kunde vara även fallet vid låg syretillförsel, hypoxi.

Lucas: Så dessa PCR-teser som de använder sig av för att testa Covid-19

Andrew: Ja, egentligen heter de RT-PCR vilket betyder att de mäter RNA framom DNA

Lucas: Så dessa PCR-tester mäter i själva verket förhöjda nivåer av exosomer som ett positivt test för Covid-19.

Andrew: Jag skulle säga det, då dessa tester inte mäter Covid-19 och inte heller exosomer, den mäter bara en sekvens av RNA. Denna sekvens av RNA har inte utvunnits från någon renad partikel utan från något som innehåller flera partiklar av RNA, från människoceller, bakterieceller, svampceller, fritt flytande RNA exosomer och möjligtvis även virusar om de förekommer. Så vi känner inte till vad detta test egentligen testar. Denna PCR teknik kan också införa fel om där förekommer kontaminationer. Det finns ett stort antal artiklar som beskriver hur man ska undvika detta. När man förstärker någonting förstärker den signalerna men den förstärker även bruset. Så ibland kan man av misstag identifiera oljudet som signalen och misstolkar resultatet och då är det inte ett kvantitativt test.
Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik, Video

Etiketter:, , ,

4 svar

 1. Boken ‘The invisible rainbow’ av Arthur Firstenberg rekommenderas.

  Gilla

 2. Evidence that the SARS-CoV-2 virus is genetically engineered
  https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19396-evidence-that-the-sars-cov-2-virus-is-genetically-engineered

  – Makaber HOAX – ”pandemi corona”…
  – NY Trauma Doctor States Deaths Are Being Mislabelled As Covid 19..

  – SHOULD YOU REALLY WEAR A MASK?

  https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649

  – Det är bara Hokus-Pokus – How you could be diagnosed with coronavirus by your own PHONE: Scientists are developing an app that uses the device’s microphone to ‘measure changes in airway sounds linked to COVID-19’ – http://www.yourdestinationnow.com/2020/05/how-you-could-be-diagnosed-with.html

  – Vakna folk- Hoax omvandlas till öppen psykopati …. Sniffer dogs that can detect asymptomatic coronavirus carriers could screen 250 people an hour – http://www.scoopyweb.com/2020/05/sniffer-dogs-that-can-detect.html
  – Bill Gates-Funded COVID-19 Tracking Program Halted Over FDA Requirements
  https://sputniknews.com/society/202005141079307128-bill-gates-funded-covid-19-tracking-program-halted-over-fda-requirements/

  REVEALED: Massachusetts Contact Tracing NGO Part Of Clinton Pedophile Ring In Haiti
  https://www.fort-russ.com/2020/05/revealed-massachusetts-contact-tracing-ngo-part-of-clinton-pedophile-ring-in-haiti/
  – det säger om att de skall kunna kidnappa folk med bara tryckning på mobiltelefon knappen….

  https://www.vanityfair.com/news/2017/08/bill-gates-and-richard-branson-are-investing-in-a-mysterious-new-kind-of-meat
  – de skapar konstgjord kött för befolkningen från cancermaterial /cancerceller från muskelcancer=sarcoma

  Bill Gates är så kriminell att där räcker för många rätts stämningar till krigstribunalen (han och hans arme/NWO-mafia av kriminella mördare) – krigföring mot mänskligheten !!!!

  BREAKING UPDATE: TRUMP CONFIRMS PLANS TO DISTRIBUTE VACCINE BY THE MILITARY
  https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/05/15/breaking-update-trump-confirms-plans-to-distribute-vaccine-by-the-military/
  – vid ”spanska sjuka” spridning just så startade pandemi… bara efter vaccinationer av militära – annars sprids det inte – just nu ”corona” är bara övning förre den planerade pandemi efter ”vaccinationer” med smitta!!!!!- Influensa som sjukdom inte existerade förre 1918 – remake efter 100 år med laboratorie framställda ”corona-19” …

  ”from the official website of the Department of Defense…$138 Million Government Contract Will Fund Production Of 500 Million Pre-Filled COVID-19 Vaccine “Injection Devices https://www.shtfplan.com/headline-news/138-million-government-contract-will-fund-production-of-500-million-pre-filled-covid-19-vaccine-injection-devices_05142020
  – detta betyder ett ÖPPET BIOLOGISKA KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN!!!!

  http://www.yourdestinationnow.com/2020/05/greta-thunberg-isnt-coronavirus-expert.html
  Rena trolleriet och lilla Greta förvandlas till corona-virus EXPERT (hon borde avsluta skolan först)!!! – ställ fram 4-femåringar som nya moderna vetenskapsman – historia upprepas som under Inkvisitionstiden …. där barn utnyttjades med det samma….. (och nu hundar också skall nosa sig till ”corona” infekterade… – inte bara barn skall sättas i verket men även hundar) Global ockuperad Media visar sitt mordiska gap!!!!
  https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_warfare

  Gilla

%d bloggare gillar detta: