Moderaterna KU-anmäler Löfven och Lövin för hanteringen av Preemraff

2020-01-17

Av Omni
https://www.fplus.se/

Moderaterna KU-anmäler statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP). Det handlar om Preems planerade utbyggnad av ett raffinaderi i Lysekil. Utbyggnaden fick först klartecken, men väckte kritik för att den kommer innebära stora koldioxidutsläpp.

Regeringen överprövade mark- och miljödomstolens beslut på politiska grunder och hotar domstolarnas oberoende. Det menar Moderaterna som nu anmäler till konstitutionsutskottet för att de ska pröva regeringens agerande kring utbyggnaden av ett raffinaderi i Lysekil.

Med hänvisning till den nya klimatlagen bestämde regeringen i höstas att de ska pröva om de tillåter utbyggnaden. Moderaterna vill nu att Konstitutionsutskottet utreder om regeringens agerande bryter mot svensk lag och äventyrar rättssäkerheten.

– Vi väljer att KU-anmäla därför att det inte är rimligt att regeringen väljer att ta över ett ärende från en domstol efter det att domstolen har avkunnat sin dom. Det brukar vi kritisera andra länder för att politiker agerar på det viset, säger Tobias Billström och fortsätter:

– Dessutom har vice statsminister Isabella Lövin redan sagt på förhand att hon har klart för sig vad den här prövningen nu ska leda till. Det är helt uppåt väggarna. Det ska ju vara en opartisk och rättssäker prövning, säger Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Löfven KU-anmäls för hanteringen av Preemraff

https://www.gp.se/nyheter/sverige/l%C3%B6fven-ku-anm%C3%A4ls-f%C3%B6r-hanteringen-av-preemraff-1.22747179

Moderaterna KU-anmäler statsminister Stefan Löfven (S) och miljöminister Isabella Lövin (MP) för hanteringen av tillståndsprövningen för Preemraff i Lysekil.
– Det de gjort är ett lagbrott, säger Tobias Billström (M).

Under sommaren 2019 kom beskedet regeringen tar över tillståndsprövningen för Preemraffs omdiskuterade utbyggnad i Lysekil. Frågan hade då redan varit uppe till prövning i mark- och miljödomstolen i Vänersborg som i november 2018 godkände planerna på en utbyggnad.

– Regeringen har valt att överpröva domstolens beslut på politiska grunder, vilket är förkastligt, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

I sin anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, KU, lutar Moderaterna sig på en skrivning i miljöbalkens 17 kapital, som talar om att regeringen kan överta en tillståndsprövning. Men att det då ska ske före en dom avkunnats. Här har det skett efter en rättslig instans sagt sitt.

”Lövin föregick prövningen”

Moderaterna vänder sig också mot hur Isabella Lövin uttalade sig om frågan i Ekots lördagsintervju i november 2019.

– Där talade hon om vad hon anser att utgången av regeringens prövning ska bli. Om en domare eller nämndeman gjort något liknande hade det blivit en storm. Det finns nämndemän som fått lämna sina uppdrag för den typen av uttalanden, säger Tobias Billström.

Redan 2017 var Stefan Löfven den statsminister som blivit anmäld till KU flest gånger. Sedan riksdagen öppnade hösten 2018 har Stefan Löfven anmälts ytterligare sex gånger och oppositionen har fått kritik för att man ägnar sig åt okynnesanmälningar.

Men i det här fallet får Moderaterna visst stöd av Ulf Bjällås, senior konsult på advokatfirman Fröberg & Lundholm och tidigare chef för miljööverdomstolen som håller med om att regeringens agerande är anmärkningsvärt.

Hoppade in för sent

Han konstaterar att svenska domstolar är suveräna och fattar självständiga beslut. Men det finns ett undantag just för miljömål: i miljöbalkens 17 kapitel står det att regeringen kan ta över en tillståndsprövning.

– Men det står att det ska ske omedelbart. Det är inte meningen att regeringen ska hoppa in i ett pågående mål, säger Ulf Bjällås.

I det här fallet var prövningen i mark- och miljödomstolen redan klar och processen i miljööverdomstolen påbörjad när regeringen tog över.

Statsminister Stefan Löfven hälsar via sin pressekreterare Gösta Brunnander att han inte vill kommentera KU-anmälan.

– Vi inväntar granskningen, säger Gösta Brunnander.Kategorier:klimatet, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: