Ring P1 mörkar om den “rena” kärnkraften – Kalle Hellberg förklarar

Av Kalle Hellberg
https://newsvoice.se/2019/07/ring-p1-kalle-hellberg-karnkraften/

“Eftersom det i media numera är vanligt att både “experter”, politiker och allmänhet sprider lögner om ”koldioxidfri kärnkraft” så ville jag rätta till detta genom ett inlägg i Ring P1″. Det skriver Kalle Hellberg som är refuserad av  Ring P1, Sverige Radio. Därför pratade han in följande på Ring P1:s telefonsvarare. NewsVoice publicerar det “förbjudna” meddelandet. 

Kalle Hellberg inleder med dessa ord till NewsVoice läsare.

“Fick ej komma med i programmet, eftersom uppgifterna beskriver sanningen, som makten inte vill att folk ska veta, för det skulle kunna innebära att den reklam för ny kärnkraft som nu pågår kan bli ifrågasatt. Så styr MSM folks tänkande, bara för makten ”rätt information” får komma till tals i media och i Ring P1.”

Meddelandet till Ring P1:s telefonsvarare natten till den 18 juli 2019:

Kalle Hellberg får inte prata med Ring P1
Kalle Hellberg

“I onsdagens Ring P1 var det en man som påstod att kärnkraft är koldioxidfri, det är beklagligt att sådana lögner får florera, men inte konstigt. KD-ledaren Ebba Bush-Thor myntade i våras uttrycket ”utsläppsfri energi” om kärnkraften, vilket hon fick sprida utan motsägelser i de flesta intervjuer hon deltog i. Mannen som spred lögnen om koldioxidfri kärnkraft i Ring P1 är inte insatt i verkligheten, det är ju inte många som går till grunden och själva tar reda på sanningar. Men att KD-ledaren ljuger i intervjuer är verkligen en skandal, eftersom hon genom information från mig ca tre veckor innan hon gick ut med denna lögn offentligt, fick reda på sanningen om kärnkraftens utsläpp.

En kärnkraftreaktor, vi kan ta Ringhals 3, som har en eleffekt på ca 1000 MW, behöver bränsle i form av uranstavar. Dessa stavar kommer inte från någon buske utanför Varberg, de har en tillblivelse genom en massa procedurer. För att försörja Ringhals 3 med bränsle under ett år måste ca 1,1 miljoner ton uranhaltigt berg grävas fram i någon gruva i något annat land, ur denna malm sorteras det ca 416 000 ton uranmalm. Denna blandas med 84 000 ton svavelsyra för att laka ur det som kallas ”natururan”, vilket i vikt blir ca 140 ton. Det mycket giftiga avfallet som tippas i naturen från denna upparbetning är ca 1,2 miljoner ton.

Dessa 140 ton med natururan går sedan till anrikning, för att bli det koncentrerade uranet som vi i Sverige gör bränslestavar av, det blir ca 25 ton uranstavar till en enda reaktors årsbehov.

Under hela denna process används i huvudsak fossila råvaror, från gruvan till färdigt bränsle så bildas det mängder av avfall till mark, vatten och luft. Till luft handlar det om ca 4400 ton svaveldioxid, 1100 ton kväveoxider och nitrater och över 400 000 ton koldioxid, allt för ett års drift av en reaktor i Sverige.

Har ni inte undrat över varför det sitter en 80 meter hög skorsten på varje kärnreaktor?

I reaktorn blidas ett så kraftigt tryck vid kokningen att om man inte släppte ut detta övertryck via skorstenen så skulle reaktorn sprängas. Så främst på nätterna släpper man detta övertryck och det innehåller mätbara radioaktiva gaser och partiklar som sprids och ökar radioaktiviteten i vårt lufthav. Där förekommer Xenon-133, fluor-18, krypton-85, kol-14, väte-3, zink-65, koppar-64, cerium-144, järn-55, järn-59, kobolt-60, jod-131, cesium-137 och mangan-54 för att nämna några ämnen.

Från själva reaktorn bildas ca 3 kg högaktivt avfall per timma från bränslet, som måste förvaras oåtkomligt i minst 100 000 år. Kylningen av reaktorn innebär att havet kontinuerligt får ta emot en värmeeffekt om ca 2100 mW, tillsammans med omfattande radioaktiva ämnen.

Så nu vet ni lite mer om den ”rena och utsläppsfria kärnkraften”.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: