Kissingers & Rockefellers kopplingar till CIA, AIDS, Ebola, cancer o mycket mer

Det här är en artikel för alla de föräldrar till barn, när ni överväger om ni ska vaccinera era barn eller inte, men naturligtvis även till er anda vuxna. Nu är det bevisat att bl a cancer finns i våra vacciner! Det är därför cancern ökar – och ingår i ett befolkningsreducerande projekt. Artikeln är lång, men läs den ända till slutet – för där ligger det allra viktigaste!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Följande artikel skrevs 1996 av Dr. Leonard G. Horowitz
http://humansarefree.com/2019/03/kissinger-and-rockefeller-connections.html

För sex år sedan [d.v.s. 1990], kommer de flesta av er ihåg det mycket publicerade fallet angående Florida-tandläkaren som smittade sina patienter med aids – det var den vackra tonåringen Kimberly Bergalis, som dog kort efter att hon hade vittnat inför Kongressen sittande i sin rullstol. På den här tiden var jag den ledande professionella rådgivaren för världens största leverantör av en tandläkar- och medicinsk katalog.

kimFör sex år sedan (dvs 1990) kommer nog de flesta av er ihåg det mycket omnämnda fallet angående en tandläkare i Florida som smittade ned sina patienter med AIDS – det handlade om den vackra tonåringen Kimberly Bergalis som dog kort efter att hon hade vittnat inför Kongressen sittandes i sin rullstol. På den här tiden var jag den ledande professionella rådgivaren för en medicinsk katalog för tandläkare i världen.

När dagens historia bröt ut var jag tilldelad att utveckla patient- och professionellt utbildningsmaterial för att hjälpa till med att undanröja allmänhetens växande rädsla för att besöka tandläkare och sjukhus i en tid med AIDS.

Du kanske kommer ihåg hur rädda de flesta människor blev inför en rutinkontroll hos tandläkaren vid den här tiden. Så jag började gå igenom och undersöka de officiella undersökningsrapporterna från Centers for Disease Control and prevention’s (CDC). Och för att göra en lång historia kort, fann jag att rapporterna var vetenskapligt falska.

Nelson_Rockefeller_with_Henry_Kissinger
Henry Kissinger och Nelson Rockefeller, januari 1975

Senare lärde jag mig att regeringen hade tagit fram nyckelbevis angående tragedin i ett försök att behålla fallet som ett olöst mysterium.

I grunden hade de begått ett vetenskapligt bedrägeri och försummelse. I processen hade de undangömt det mest komprometterande beviset mot tandläkaren – en mycket klok, vetenskapligt utbildad, fd militärt utbildad tandläkare, som trodde att han höll på att dö av ett virus som regeringen hade skapat.

Ja, du hörde mig rätt, ett virus som regeringen hade skapat

Nu var mitt problem att jag skulle förena det faktum att en tandläkare, även om en psykopat inte var en dåre. Och han hade i sin besittning ett av mest komprometterande dokument som jag någonsin hade sett. En begära om anslag för 10 miljoner dollar från år 1970, för att utveckla ett för immunförsvaret nedbrytande virus som bakteriekrigföring.

Faktum är, att det dokument som jag lägger framför dig idag står det såhär: Inom de närmaste 5 till 10 åren kunde det möjligtvis kunna skapas en ny infektionsmikroorganism som kan skilja sig från vissa viktiga aspekter och vara en helt okänd sjukdoms-framkallande organism.

Det viktigaste av allt detta är, att det bör vara okänsligt mot immunologiska och terapeutiska processer som beror på att vi vill upprätthålla vår relativa frihet från infektionssjukdomar… Ett forskningsprogram för att undersöka genomförbarheten hos detta, och om det kunde slutföras på cirka 5 år till en total kostnad på 10 miljoner dollar… Detta är en mycket kontroversiell fråga och det finns många som tror att en sådan forskning inte borde genomföras så att den inte skulle leda till ännu en metod för massivt dödande av en stor del av befolkningen.

Faktum är att det var National Academy of Sciences-National Research Council (NAS-NRC) som hade informerat Försvarsdepartementet om att denna forskning var möjlig. Nu gavs ett juridiskt vittnesbörd till regeringstjänstemännen. Den här kunskapen förargade den här tandläkaren i Florida så mycket, att han började med avsikt injicera sina patienter med HIV-smittat bedövningsmedel.

I huvudsak gjorde han som alla organiserade seriemördare älskar att göra. Han uttryckte en vendetta, likt en brevbombare som leker med myndigheterna, fångar in dem i ett moment-22, så att de skulle bli förbannade om de berättade sanningen och kalla honom för seriemördare. Eftersom hela världen ville veta vilket motivet var, och varje reporter skulle slutligen få reda på det han gjort, vilket gjorde honom galen och var dem han verkligen hatade och slutligen attackerade.

Och om de berättade en lögn eller undanhöll fallet, så som de gjorde, som ett mysterium, skulle det hålla USA och all hälsovård som gisslan för en irrationell rädsla för en hälsorutinkontroll i en tid med AIDS.

Nu finns allt detta dokumenterat i tre publicerade vetenskapliga rapporter och i min senaste bok:  “Deadly Innocence: The Kimberly Bergalis Case — Solving the Greatest Murder Mystery in the History of American Medicine.”

Jag presenterar dessa publikationer och dokument här för din kritiska undersökning. Så Dr. Acer skapade ett brott, ett mysterium som inte kunde lösas, med mindre än att man blandade in regeringen och förorsakade ett större mysterium som måste undersökas.

Det vill säga uppkomsten av AIDS och Ebola – ämnet för mina tre senaste år av forskning, och varför jag lägger fram det här för dig idag.

Faktum är, att jag undersökte Försvarsdepartementets biovapenanslagsansökningar och fann, att möjligheten att utveckla syntetiska biologiska medel – biovapen som ett alternativ till kärnvapen – kom från Dr. Henry Kissinger, som stegvis hade placerats i sin myndighetsställning som nationell säkerhetsrådgivare under Richard Nixon, den mäktigaste mannen i Nelson Rockefellers regering och hans medlemskap i Council on Foreign Relations. 

AshDessutom spårade jag vart pengarna gick. De gick faktiskt till ett företag som heter Litton Bionetics, ett dotterbolag till den mega-militära entreprenören Litton Industries, vars ordförande, Roy Ash, betraktades som en suppleant till Henry Kissinger för posten som nationell säkerhetsrådgivare.

I stället blev Roy Ash Richard Nixons ordförande för presidentens rådgivande råd gällande verkställande organisationer och han blev assistent för USAs president.

Och Litton Industries gavs över 5 miljarder dollar i militära kontrakt under den första perioden av Nixon-administrationen, varav 10 miljoner dollar gick till utvecklingen av AIDS-liknande virus. En liten droppe i havet. Men innan jag berättar exakt vad som gjordes med dina 10 miljoner dollar av skattebetalarnas pengar, behövs en viss bakgrund på Kissinger och Rockefellers inflytande.

Bland Henry Kissingers mest inflytelserika beskyddare medan han arbetade upp sig på stegen av framgång för att bli Nixons ställföreträdare för nationell säkerhet som nu innehades av Nelson Aldrich Rockefeller, son till Standard Oil, vilket är Exxon, arvtagare till John D. Rockefeller Jr. 

Rockefeller-familjernas engagemang i det medicinskt-industriella komplexet, hälsoforskning och amerikansk politik är klart viktigt. Före andra världskriget hade den övervägande administrationen av medicinsk forskning, eller finansiering av federala myndigheter, i allmänhet motsatt sig det amerikanska vetenskapliga samfundet.

Fakutm är, att det är endast under krigstid som organisationer som National Academy of Sciences (NAS) och Nuclear Regulatory Commission (NRC) fick stor finansiering. Både NAS, som etablerades under inbördeskriget och NRC som inrättades under det första världskriget, ignorerades till stor del i fredstider. Mellan 1900 och 1940, finansierade privata stiftelser och universitet det mesta inom medicinsk forskning.

Image result for the social transformation of american medicineEnligt Paul Starr, författare till boken The Social Transformation of American Medicine: Uppkom det ett suveränt yrke och en uppbyggnad av en storindustri, det rikaste forskningscentret. Rockefeller Institute for Medical Research i New York grundades år 1902 och av 1928 hade de mottagit från John D. Rockefeller 65 miljoner dollar i kapitalfonder.

Som en kontrast, så sent som år 1938, budgeterades så lite som 2,8 miljoner dollar i federal finansiering för hela den amerikanska folkhälsovården.

Därför är det så lätt att se, att Rockefeller-familjens investeringar inom hälsovetenskaplig forskning förutspådde, och långt överträffade, även de federala regeringarna. Mer än New Deal, som skapade det andra världskriget, det största misstaget för den federala regeringen och den privata industrins stöd till medicinsk forskning. Före kriget var amerikansk vetenskap och medicin starkt påverkade av tyska modeller.

Detta prejudikat stärktes under 1930-talet när nazisterna rensade ut judiska forskare från tyska universitet och biologiska laboratorier. Dessa förändringar, enligt Starr, förändrade väsentligt kursen för amerikansk hälsovetenskap och medicin.

Många av Tysklands mest briljanta judiska forskare immigrerade till Förenta staterna, precis som rörelsen knoppades för att privatisera krigsrelaterad biologisk och medicinsk forskning. Vid den här tidpunkten var det medicinska industriella komplexet, ledd av Rockefeller, fullt redo att påverka och dra nytta av kongressens första serieåtgärder för att främja cancerforskning och cancerkontroll.

År 1937 godkände den nya federala lagstiftningen inrättandet av National Cancer Institute under National Institute of Health, och för första gången beviljades folkhälsovården bidrag till externa forskare.

Image result for Alexander BollingsRockefeller utövade en betydande kontroll över resultaten för dessa bidrag och forskningsinsatser genom de stiftelser som de inrättat. Efter kriget blev Henry Kissinger general Alexander Bollings tyska översättare och huvudassistent.

Bolling var naturligtvis gudfadern till Joint Intelligence Objectives Agency som ansvarade för ”Project Paperclip”, den hemliga exfiltreringen av ungefär 2 000 nazister på hög nivå, varav cirka 900 var militära och medicinska forskare, däribland Erich Traub, som var Hitlers ledande biologiska vapenutvecklare och virusexpert. Bolling fungerade också som en högklassig medlem av Inter-American Defense Board, en Washington-baserad grupp som levererade Walter Emil Schreiber, Hitlers ledande medicinska vetenskapsman, ”Dödsängeln” Joseph Mengele och hans assistent ”Slaktaren i Lyon, Klaus Barbie, bland annat till säkra hamnar i Sydamerika där de arbetade med CIA-projekt.

Faktum är att det var Henry Kissings jobb att söka och hitta sådana nazister som skulle kunna vara till tjänst för USA, och Kissinger blev chef för Army Counter-Intelligence i detta avseendet. Han utbildade andra agenter för att injaga nazister på European Command Intelligence School i Oberammergau,  inte nödvändigtvis för att anhållas för krigsbrott, utan snarare för att tjäna den amerikanska militären istället för ryska intressen.

Det var denna operation som främst skapade bildandet av CIA som ett ombud för den kraftfulla Gehlen Org, den tyska underrättelsebyrån som drevs av Reinhard Gehlen – en organisation vars makt överträffade även det nazistiska SS på grund av dess förkrigsförbindelser med tysk militärunderrättelse.

Efter Hitler tjänstgjorde Gehlen hos Allen Welsh Dulles, vars ”Operation Sunshine” tog nazisterna till USAs spionverksamhet. Du kanske är intresserad av att veta vem som betalade för importen av nazister till den amerikanska centrala underrättelsetjänsten, militären och industrin?

De var tre till antalet

1. Den första var “The Sovereign Military Order of Malta” (SMOM), som kanske var det mest kraftfulla reaktionära segmentet inom europeisk aristokrati, som under nästan tusen års tid, började med korståg under 1100-talet, finansierade militära operationer mot länder och idéer som betraktas som ett hot mot deras makt.

2. För det andra var det nazistkrigets kista, som i stor utsträckning kanaliserades genom Vatikanen och det Rockefeller-ägda Chase Manhattan Bank, vars Paris-filial utförde affärer som vanligt under den nazistiska ockupationen av Frankrike.

3. För det tredje, några av oss och våra föräldrar – amerikanska skattebetalare. Vidare växte Council on Foreign Relations, tillsammans med CIA, under ledning av Nelson Rockefeller och år 1955, när han tjänstgjorde hos president Eisenhower som assistent för internationella affärer, bjöd Rockefeller in Henry Kissinger för att diskutera nationella säkerhetsfrågor vid Quantico Marine Base (Virginia).

Enligt Walter Isaacsons biografi av Kissinger, blev diplomaten kort efter sitt möte  med Rockefellers närmaste intellektuella bundsförvanter, presenterade Kissinger flera militära förslag för Eisenhower att överväga. Ointresserad avslog han dem.

Som ett resultat härav bad Rockefeller Eisenhower om sin avgång och lanserade sedan ett specialstudieprojekt som undersökte de kritiska val som USA gjort militärt under de närmaste åren. Kissinger gick med på att styra detta nya projekt och publicerade en 468-sidig bok om sina resultat.

Avhandlingen föreslog att taktiska kärnvapen skulle utvecklas och ett bombskydd [skulle byggas] i varje hus för att förbereda ett begränsat termonukleärt krig. Viljan att delta i kärnvapenkrig, när det är nödvändigt, är en del av priset för vår frihet, hävdade Kissinger.

Så de av er som är i min ålder och kan komma ihåg den ångest som skolelever kände när det trummades in om möjliga kärnvapenattacker. Du kan tacka Kissinger och dessa Rockefeller-ledda militära industrimän för detta ”pris för frihet”.

Du kanske kommer ihåg hur Eisenhower varnade USA för det största hotet mot världssäkerheten, demokratin och till och med andligheten – det växande militärindustriella komplexet. Rockefellers och Kissinger spelade ledande roller i sin onda utveckling.

Image result for History of Meaning + kissingerFokuserade på att skapa vad president Bush öppet kallade som “New World Order,” är det få personer som inser att den nuvarande internationella anpassningen av ekonomiska makter är ett direkt resultat av att aktualisera Henry Kissingsers samtida manifest till Malteserriddarna med titeln ”History of Meaning .”

I Kissingers doktorsavhandling år 1955 vid Harvard, argumenterade han för begreppet ”fred på jorden är naivt”. Fred måste säkras genom skapandet av småkrig runt om i världen på ett fortlöpande sätt, för att upprätthålla en internationell ordning av ekonomisk makt och naturligtvis för att hålla militärindustrin glad.

erich-traubI min senaste bok “Emerging Viruses: AIDS and Ebola — Nature, Accident, or Intentional?, spårade jag Dr. Erich Traubs rörelser till US Naval Medical Research Institute, där han utförde experiment på djur för att bestämma de dödliga doserna av mer än fyrtio stammar av mycket infektiösa virus.

Inom tio år blev Navy’s Biomedical Research Laboratory i samarbete med University of California, tillsammans med Litton Bionetics, en ledande leverantör av virus och cellkulturer för NCI-forskare över hela världen.

Finansiering för detta arbete styrdes till stor del av NCI, Rockefeller och Sloan Foundations. En sökning genom Sloan Foundations årsredovisningar, som finns på Manhattans New York Public Library, avslöjade nio spöklika och komprometterande anledningar som i allra högsta grad var till alla delar bundna till min ”Emerging Virus” -utredning.

The Sloan Foundation:

1. … stödde svartas utbildningsinitiativ som överensstämmer med kampanjen COINTELPRO Black Nationalist Hate Group (du kanske minns rapporten från ifjol där man undersökte 1 000 kristna afro-amerikaner i Södern. 2/3 rapporterade att de trodde att AIDS-epidemin kan vara ett folkmord, medan 1/3 var övertygade därom.

2. Sloan Foundation administrerade massmediala och offentliga övertalningsexperiment som helt överensstämmer med CIA:s Project MKULTRA för att utveckla tekniker för hjärntvätt och droger för att påverka stora populationer.

3. Finansierade mycket av den tidigaste cancerforskningen som involverar genetisk manipulation av muterade virus.

4. Man började en stor finansiering av National Academy of Sciences, Cold Spring Harbor Laboratory (för neurovetenskap och molekylär genetikforskning), Salk Institute (för viral forskning) och Scientists Institute for Public Information mellan åren 1968 och 1970.

5. Man finansierade befolkningskontrollstudier för planerat föräldraskap -världsbefolkning, New York, N.Y.

6. Finansierade Community Blood Council of Greater New York, Inc., rådet för läkare som etablerade det ökända New York City Blood Bank som medgav att mer än 10 000 blödarsjuka och otaliga andra hade blivit infekterade med HIV eftersom de enligt uppgift inte ville spendera 150 miljoner dollar för att testa blodet.

7. Upprätthöll Laurence S. Rockefeller chefsposten för Community Blood Council of Greater New York, de internationella blodbankerna och chefsposten för Rockefeller Brothers Fund. Han var även ordförande i Memorial of Sloan-Kettering Cancer Center och förvaltare för Sloan Foundation.

8. gav över 20 000 dollar årligen till  Council on Foreign Relations.

9. Bibehöll bland sina säljbara värdepapper, 16 505 aktier i Chase Manhattan Bank (1967), vilka han tydligen sålde omkring år 1970, förmodligen för att undvika intressekonfliker) tillsammans med 24 400-53 000 aktier utgivna av Merck & Co., Inc. (företaget vars ordförande George W. Merck var chef för den amerikanska biologiska vapenindustri, och vars hepatit B- och poliovacciner överförde mest AIDS över hela världen).

I boken “Emerging Viruses: AIDS and Ebola,” kommer du också att hitta vart dessa 10 miljoner dollar som Kongressen gav till Försvarsdepartementet för att utveckla ett AIDS-liknande virus, eftersom jag har publicerat där de relevanta kontrakten.

Image result for dr robert gallo

Du kommer att lära dig att  Dr. Robert Gallo, den berömda NCI molekylärbiologen, som fick amnesti av president Clinton ifjol för vetenskapligt bedrägeri och missförhållanden, och krediterades med upptäckten av AIDS-viruset, syftade till att utveckla immunförsvaret, ett AIDS-liknande virus, tillsammans med andra forskare från Litton Bionetics.

Image result for monkey virusDu kommer att lära dig, att man tog apvirusar som var mänskligt godartade, kombinerade dem med DNA, RNA och enzymer från andra djurvirus som förorsakade leukemi (blodcancer), lymfom (lymfcancer) och sarkomer (samlingsnamnet för olika cancersjukdomar som kan uppstå i stödjevävnader, till exempel i skelettet eller i muskler) och fick dem sedan att hoppa över arter. De odlade dessa nya muterade virus i mänskliga vita blodkroppar i några studier och mänskliga aborterade fostervävnader i andra studier. Man producerade immunförstörande system, cancerframkallande virus som kunde komma in i människor och producera praktiskt taget identiska effekter som AIDS-viruset för närvarande har hos människor världen över.

De är faktiskt kontaminerade levande virala vacciner som sprider denna sjukdom och sannolikt andra, inklusive kronisk trötthet, vissa leukemier och möjligen Gulf War Syndrome, till stora befolkningar.

Faktum är att dagens levande virusvacciner, inklusive det orala poliovaccinet som krävs enligt lag, och ges till våra barn, är fortfarande fyllda med simian (ap) virusföroreningar eftersom de utvecklas i apa-njurceller och USA:s Food and Drug Administration blundar för att så många som 100 levande apa-virusföroreningar finns per vaccindos och de är förhindrade att berätta om det för hälsovårdspersonal och även till hälsoforskare denna sanning på grund av att läkemedelsindustrin dikterade patentskyddande lagar och icke-upplysningsavtal.

 

I slutändan, är frågan i utredningen besvarad

”Utvecklade dessa virus, AIDS och Ebola naturligt, eller var de oavsiktligt producerade, eller var de avsiktligt skapade och utplacerade?”

Jag avslutar, otvivelaktigt, att de inte är naturliga. Jag lämnar dig läsaren, och berörda amerikanska och världsmedborgare, till att bestämma om det var en hemsk olycka eller ett förrädiskt hemligt befolkningsstyrningsexperiment.

Jag ber er att överväga smärtan och kostnaden för nuvarande och kommande plågor, inklusive de stigande antalen av viruslänkade cancerformer såsom prostata- och bröstcancer, vissa leukemi och lymfom och andra sjukdomar relaterade till vaccinföroreningar, inklusive hyperaktivitetssjukdomar hos barn samt eskalerande plötsliga dödsfall hos barn.

Jag tror att du kommer att inse att smärtan och kostnaden för förnekelsen och likgiltigheten för denna hemska verklighet är mycket större än den kostnad som din politiska handling kunde kosta. Jag uppmanar dig därför att ansluta dig till vårt växande nätverk av gräsrotsnätverk, yrkesverksamma, forskare, patrioter och berörda medborgare i vår sökning efter svar och lösningar.

Jag uppmanar dig att hjälpa oss att pressa Kongressen till en fullständig utredning av dessa publicerade fakta och att anslå den finansiering som behövs för att genomföra lämpliga lösningar på dessa brådskande hälsovårdsproblem. Låt mig sluta med att ge dig, och våra inhemska läsare, två möjligheter att kontakta i denna insats.

Den första är Tetrahedrons tullfria medborgaraktion och dokumentorder hotline 800-336-9266. Och den andra är vår internet webbplatsadress där du kan länka till olika stödjande organisationer och individer. Den adressen är http://www.tetrahedron.org.

Tack så mycket och Gud välsigne dig!

 Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , , ,

3 svar

 1. We voted AGAINST her lies.
  But now she’s plotting one final devastation…
  Will THIS be Crooked
  Hillary’s Secret Revenge?
  [31,747 DEAD in 2018. If you’re over 55, watch the warning below
  to protect yourself and your spouse.]

  https://pro.hsionlineorders.net/p/HSI170124A/PHSITA12/?h=true

  Gilla

%d bloggare gillar detta: