Kommunism och nazism har samma ursprung

Marx skrev att klasser och raser som är för svaga måste bort. I januari 1849 exemplifierade kompanjonen Engels i Neue Rheinische Zeitung att basker, skottar, folk från Bretagne och serber var skräpraser. Han skrev också att slaver var underlägsna och att Polen saknade existensberättigande.

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt/kommunism-och-nazism-har-samma-ursprung?fbclid=IwAR1LVKXmW1DsCwvNTzLEQgbd5cTqR6cSgLsUtVm8c-BprZYF5lBmkFJgOak

Endast socialister har under 1800- och 1900-talen offentligt propagerat för massmord. Doktor Goebbels, nazisternas senare propagandaminister, hävdade 1925 i New York Times att skillnaden mellan Hitlers tro och Lenins lära var liten och att Lenin var störst efter Hitler.

Hitler framhöll i en inre krets att han lärt mycket av marxismen. I början framhöll nazisterna likhet med kommunismen på sina valaffischer. Det tog slut. Striden mellan nazism och kommunism blev i första hand en kamp om väljare. Den svenska Nationalencyklopedin definierar nationalsocialismen som medelklassocialism.

När Tyskland och Sovjet ännu var bundsförvanter, före angreppet på Sovjet 1941, gratulerade Stalin Hitler till erövringen av Paris och Molotov deklarerade offentligt att kamp mot nazistisk ideologi var kriminell.

Efter angreppet 1941 besvärades de ryska kommunisterna av namnet nationalsocialism och döpte nazisterna till fascister och högerextremister – en lyckad historieförfalskning. Stalin skulle mycket väl ha kunnat kallas nationalsocialist. Han avrättade eller skickade till koncentrationsläger 200000 judar redan före andra världskriget. Hans närmaste medarbetares – Molotovs – hustru som var judinna skickades i koncentrationsläger. För att dölja judeförföljelsen kallades judarna för sionister. Den ideologiska kampanj, som pågick 1948-1953 i Sovjetunionen, var i praktiken en utrensning av judar ur det offentliga och politiska livet.

De italienska fascisterna var inte antisemiter. Mussolini startade som redaktör för en socialistisk tidning och var väl insatt i socialismen. Han hade en judisk finansminister och – väsentligare – judisk älskarinna.

Den italienska – fascistiska – armén räddade aktivt judar. En gång omringades en fransk polisstation tills häktade judar hade frisläppts. En annan gång gick man under förevändning att bekämpa gerilla in och räddade judar i Kroatien. Ledaren för den franska marionettregeringen i det ockuperade Frankrike – marskalk Petain – var däremot antisemit och lät arrestera och utlämna över 70000 franska judar som sändes till tyska koncentrationsläger.

80 procent av de italienska judarna överlevde kriget. Efter 1943 då Italien gått ut ur kriget och ockuperades av tyskarna levde de farligt. I Frankrike lyckades civilbefolkningen rädda 75 procent.

Kommunismen saknar ekonomisk rationalitet – vilket är grundorsaken till att östblocket gick i konkurs. Kinas ledare efter Mao – Deng Xiaoping – som var ekonomiskt lagd insåg det. Han uttalade: ”Det spelar ingen roll vilken färg en katt har bara den tar möss” och döpte kapitalismen till ”socialism på kinesiskt vis”. Kapitalism är ingen ideologi utan en effektiv ekonomisk maskin.

En framstående medlem av Kinas partistyrelse har uttalat ”att vad som är kommunism beslutar vi i partistyrelsen”. Därmed avslöjar han något väsentligt för en diktatur. Den ideologi som gäller i en enpartistat – oavsett om partifärgen är röd, brun, svart eller någon annan – är den maktideologi som håller partitoppen kvar vid makten.

Nationalsocialism, kommunism och fascism plockade vissa delar – och förteg andra – ur marxismen och satte ihop en lära som drog anhängare. Hur många känner till att Marx ansåg konkurrens vara bra för arbetare? Både nazism och kommunism ville genom att rensa ut ”undermåliga” element – judar, romer, handikappade, borgare och andra – skapa ”en ny människa”.

Ett parti som siktar mot en enpartistat – antingen det är nationalsocialistiskt, kommunistiskt eller fascistiskt – följer bara demokratins regler så länge det befinner sig i minoritet i en demokrati. En demokrati måste alltid försvaras.Kategorier:Uncategorized

Etiketter:, , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: