Mind control – Individer som måltavla – Del 2

Pia Hellertz
Fil.dr. – December 2017

 
Nazisternas forskning fick fortsätta
Nazisternas människosyn och rasideologi möjliggjorde extrema experiment på
människor, barn och vuxna. Som jag berättade i min tidigare artikel i DSM nr
4/2017 överfördes vid andra världskrigets slut mellan 1 000 och 9 000 nazistiska
forskare till USA via Projekt Paperclip, och kunde där fortsätta sin ofta
omänskliga forskning inom CIA:s program MKULTRA.

Bildresultat för operation paperclip
Bilden hämtad från artikeln Operation Paperclip

Det som gjordes inom projekt MKULTRA var en fortsättning på det arbete som
den tyske nazisten Heinrich Himmler påbörjat i Tyskland. Där hade man funnit
att de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och andra trauma i tidig
ålder, var extra mottagliga för de tekniker som användes inom MKULTRA.
Särskilt barn som kom från familjer där sexuella övergrepp och misshandel hade
förekommit i flera generationer.
MKULTRA sökte barn som haft en traumatisk barndom eftersom de ofta
utvecklade en multipel personlighetsstörning, MPD, Multiple Personality
Disorder, och därför lätt kunde bli programmerade. Det innebär att personligheten
klyvs i flera delpersonligheter som kan vara okända för varandra. MPD
utvecklades som en försvarsmekanism mot den terror barnen utsattes för.
Forskarna fann att barn som blev sexuellt traumatiserade före 5 års ålder
vanligtvis utvecklade en dissociativ personlighetsstörning som en försvarsmekanism
för att överleva. Dessutom kunde konsekvenser bli sexuell
promiskuitet, alkohol- och drogmissbruk m.m. Samtidigt blev det undermedvetna
vidöppet och mottagligt. När vi är skräckslagna är vi också lätta att
manipulera.

Traumabaserad Mind control
”Kunskap är vårt enda försvar mot Mind control”. Det säger Cathy O’Brien
om och om igen i sina föredrag på Youtube, och det skriver hon också i sina och
Mark Phillips böcker Trance Formation of America – The True Life Story of a
CIA Mind Control Slave (1995) och Access Denied – For Reasons of National
Security (2004).

Cathy O’Brien utsattes för mycket grov incest av sin far direkt efter sin födelse. Han fortsatte utsätta henne för sexuella övergrepp under hela småbarnstiden och bjöd dessutom ut henne som barnprostituerad till lokala politiker, till frimurare och satanister och till polisen och han ökade på det sättet sina inkomster. En dag blev pappan erbjuden att sälja Cathy till CIA:s MKULTRA-program, så att de skulle kunna använda henne för sina experiment med traumabaserad Mind control. Pappan blev nu förmögen och betydelsefull på grund av handeln med barn för sex och droger.

Han fick utbildning av MKULTRA i hur man använder hypnotiska suggestioner och NLP-tekniker (Neurolingvistisk programmering) för att programmera Cathy för att hon skulle
bli bland annat sexslav, men MKULTRA hade även andra planer för henne.
Genom den ohyggliga tortyren utvecklade Cathy ett fotografiskt minne, som
bland annat användes när hon skulle fungera som informationsagent och fick förmedla sekretessbelagd information. Dessutom utvecklades en extraordinär
iakttagelseförmåga. Cathy berättar att hennes förmåga att iaktta sin omgivning
blev 44 gånger större än hos gemene man. Hon beskriver det som att hon fick
ögon i nacken.

Bildresultat för Cathy O’Brien
Cathy O’Brien 

Cathy O’Brien berättar i sina böcker att när hon skulle fylla 30 år var
planen att hon skulle mördas. Det händer enligt henne och Mark Phillips något i
människors hjärnor när de kommer upp i 30-årsåldern, vilket gör att de riskerar
att börja avprogrammeras och börja minnas allt de varit med om. Därför brukar
Makteliten genomföra rituella offer och mord för att undvika att bli avslöjade.
Hon berättar om en ohygglig ritual som var en pervers ”lek” och som kallades
A Most Dangerous Game. Den handlade om att människor med hundar jagade
nakna skräckslagna barn och unga ute i naturen, som om de var djur.
Cathy berättar att hon bland annat fick vara utan vatten när hon skulle fysiskt
förberedas fysiskt för ”jakten”. Hon skriver att hon senare har förstått att
”spelet” användes när man tränade soldater i överlevnad och för att strida. Det är
exceptionellt ofattbara och vidriga berättelser när det handlar om barn.

Vatikanen och Katolska kyrkan
Egentligen hade Vatikanen och Katolska kyrkan sedan ändå längre tillbaka
använt traumabaserade metoder för att få kontroll över människors tankar,
känslor och beteenden. Hitler och Himmler lärde av dem.
Genom sin programmering och kompartmentalisering kunde Cathy
fungera i skolan. Genom sitt extrema fotografiska minne fick hon också höga
betyg. Men hon behövde en fristad och började gå till Katolska kyrkan. Hon
hade ju ingen annan som hon kunde söka skydd hos och hoppades att kyrkan
skulle kunna hjälpa henne. Hon fick veta att man som vanlig människa inte kunde tala med Gud direkt, utan man måste gå via en präst i bikten. Det är därför man biktar sig fick hon veta.

Bildresultat för biktstol
Biktstol

Hon fick lära sig att berätta om sina synder för att sen kunna få syndernas
förlåtelse. Så hon berättade att hon haft sex med sin pappa och sin bror. Prästen
sa att hon skulle be Heliga Maria tre gånger och Fader vår en gång och då
skulle hon bli förlåten. Cathy berättar att prästen verkade ha talat med hennes
pappa efter hennes bikt, för pappan sa att nästa gång hon biktade sig skulle hon
bara säga att hon varit olydig mot föräldrarna.

Nu insåg Cathy att antingen var bikten en stor bluff eller också tolererade Gud övergreppen. Nästa gång hon gick till bikten gjorde hon som hon blivit instruerad. Då drogs gardinen undan och en penis stacks in till henne och prästen på andra sidan sa: ”Gud säger att din botgöring är att behandla mig så som du behandlar din far. Och kom ihåg ’Vad du gör mot den minste av dina bröder, skall du göra mot mig!”. Hon hade tänkt
bli nunna för att rädda sig, men nu övergav hon den planen.
Cathy berättar att Vatikanen och jesuiterna är djupt involverade i Mind
control och i agendan för att utveckla en ny världsordning, New World Order.
Cathy fick veta att hennes ”handler”, manipulerare/programmerare, senator
Robert C. Byrd, arbetade för Vatikanen, ”och det gör du också nu”, sa han till
henne. Relationen mellan Vatikanen, Katolska kyrkan och USA:s regering var
stark.

Senator Byrd, som kom att bli Cathys ”ägare”, bytte skola för Cathy så
hon fick gå i en katolsk församlingsskola. I och med det kunde hon inte längre
använda sin ”skolpersonlighet”, som tidigare varit ett andningshål. Nu blev hon
helt kontrollerad av den Katolska kyrkan, vilket hon senare upptäckte också
innebar en koppling till CIA.

De berättelser som Cathy O’Brien förmedlar är inte unika. Tusentals barn,
flickor och pojkar utsätts för liknande tortyr. Att tvingas se andra barn utsättas
för ohyggliga traumatiska upplevelser, samtidigt som hennes egen kropp blev
våldtagen, torterad och ödelagd av män, gjorde Cathy ”galen”, berättar hon.

Samtidigt ökade hennes uthållighet drastiskt, vilket var planerat av projektet.
Hon tvingades bland annat springa långa sträckor varenda dag. Samtidigt var
hon tidigt programmerad att det inte fanns någonstans att rymma till eller
gömma sig, ”nowhere to run, nowhere to hide” var suggestionen som ledde till
total inlärd hjälplöshet, totalt utlämnande.

Psykiska förmågor
Barn som utsätts för extrema trauman utvecklar ofta olika psykiska förmågor,
som kom att bli intressant för forskarna inom MKULTRA. Jag nämnde ovan
Cathy O’Briens extrema fotografiska minne och iakttagelseförmåga. I skrivande
stund lyssnar jag på en intervju med en annan person som utsatts för
MKULTRAs experiment i ett projekt som kallades Project Monarch, Christine
J. Hart. Hennes berättelse påminner till vissa delar om Cathys, men hennes
historia är en annan. Hon arbetade som journalist på den skandalomsusade
tidskriften The News of the World som var en del av Rupert Murdochs
medieimperium, och som avslöjades med att ha hackat in sig på kändisars
telefonsvarare.
Christine Hart hade tidigt utvecklat en stark psykisk, telepatisk, intuitiv
förmåga på grund av sina egna traumatiska erfarenheter av övergrepp i
barndomen. Därför kunde hon med hjälp av sin telepatiska förmåga ge tidningen
tips om nyheter, bland annat om kändisar. Det inspirerade tidskriften till att
börja hacka telefonsvarare för att få mer nyheter utan att vara beroende av
Christines förmågor.

Sexslav
Ett vanligt öde för vissa personer som utsatts MKULTRAs experiment var att
programmeras till att fungera som sexslavar. Bland det mest upprörande i Cathy
O’Briens och Mark Phillips böcker är berättelserna om alla mäktiga personer
som visar sig vara så extremt perversa. När jag studerade det fenomen som
kallades Pizzagate/Pedogate vintern 2016–2017, om pedofilringar kopplade till
USA:s regering, Hillary Clinton, hennes medarbetare Anthony Weiner och
bröderna Podesta, öppnades mina och världens ögon för detta ohyggliga. Men läsningen av Cathys och Marks bok blev en ändå värre ögonöppnare. Det handlar inte bara om perversa mäns sexualitet och övergrepp på barn, utan om något mycket större.

En man som skadade Cathy och hennes lilla dotter Kelly svårt med sina
perversa övergrepp var George H.W. Bush. En annan toppolitiker som
utnyttjade Cathy var Kanadas premiärminister Pierre Trudeau som också
verkade ha djupa kunskaper och färdigheter när det gällde att trigga det
mindkontrollerade barnet. Ännu ett känt namn är Dick Cheney, som hade
framträdande roller i Vita Huset. Han är en amerikansk republikansk politiker
och var USA:s 46:e vicepresident 2001–2009 under president George W. Bush.
Dick Cheney var enligt Cathy ”uppenbart beroende” av A Most Dangerous
Game. Det verkade som om Dick Cheney blev sexuellt tillfredsställd av dessa
extrema jakter, skriver hon.

Maktens män filmas för utpressning
Cathy berättar att de sexuella övergreppen av politiker och andra kända personer
ofta filmades och användes sen som hot, påtryckning och utpressning. Bland
annat filmades de sexuella perversionerna som pågick under Bohemian Grove i
olika rum. Cathy var där och tvingades besöka olika rum som hade olika typer
av aktiviteter för olika preferenser och perversiteter, exempelvis opiumrum, rum
med ett ”sexaltare”, ett kapell, ett rum för grupporgier, med mera. Hon berättar
att de som befann sig på Bohemian Grove var topparna inom regeringen och
maffian. Sexslavar som blivit för gamla eller som hade bristfällig programmering
blev mördade i skogen omkring Bohemian Grove. Offerritualer hölls vid
den jättelika ugglan som Alex Jones lyckades smygfilma.

Bildresultat för Bohemian Grove.

Hur experimenten med hjärnan började
Jag berättade i del 1 om hur experimenten började och växte fram. Redan på
1920-talet gjorde europeiska forskare upptäcker som öppnade vägen för den
utveckling som sedan skett när det gäller stimulering av hjärnan. Schweizaren
W.R. Hess kunde då identifiera 4,000 olika platser i hjärnans hypotalamus som är i direkt kontakt med fysiska och mentala reaktioner.

Genom att stimuleravissa punkter i hjärnan kunde man frambringa aggressivitet, medan andra punkter stimulerar lugn. Genom elektriska strömmar till hjärnan kunde Dr. Hess
förändra människors personlighet och locka fram känslor av lycka eller sorg,
hunger eller tillfredsställelse. Allt detta kunde man för 100 år sedan. Tekniken började utvecklas under tidigt 1950-tal och är nu extremt avancerad. Allmänheten är totalt okunnig eller förnekar att den kan finnas. Dessutom är den helt oreglerad i lag, trots att tusentals utsatta Target Individuals, TI, måltavlor för experimenten, rapporterat.

De utsatta har börjat berätta
På Youtube finns det flera intervjuer med personer som utsatts för Mind control
och som tack vare att de fått stöd från många, har vågat börja berätta. Erin
Green Hicks, föddes in i Rothschildklanen och blev inom familjen utsatt för
avancerad Mind control. Hon berättar i en intervju bland annat att nazistläkaren
Dr Mengele blev en slags farfar för henne under hennes tidiga barnaår.
Jag har i Del 1, DSM nr 4/2017, berättat om Bryan Kofron, Christine
Hart och Robert Duncan, alla tre med mycket omfattande egna erfarenheter
och kunskaper som de förmedlar. Men experimenten har även drabbat svenskar.

Mindkontrollerade svenskar
Advokaten Henning Witte har under flera år undersökt och avslöjat den
verksamhet som pågår i Sverige och har bland annat intervjuat ett antal personer
som utsatts för Mind control, intervjuer som han publicerat på sin hemsida.

Han menar att Sverige länge har legat långt framme i denna forskning
tillsammans med USA och Sovjet.
Jag har lyssnat på de intervjuer som Henning Witte gjort med några av de
svenskar som utsatts för Mind control-tekniken, med bland andra Magnus
Olsson, Karl Markus, Peter Aggebrandt, och Patricio Ayala.

Det var intressant och skrämmande att läsa om och lyssna på deras olika
upplevelser som ändå hade många gemensamma nämnare, uppgifter som böcker och artiklar jag läst också beskriver och bekräftar och som är en del av fenomenet Mind control.

Mind control i Sverige
Läkare i Sverige började operera in sändare i huvudet på sövda patienter utan
personernas medgivande och vetskap redan på 1960-talet. Sändaren stoppades in
via näsborren och operationen tog bara ett par minuter att genomföra. Inplanterade
enheter kan stanna kvar i en människas huvud hela livet. Den energi som
aktiverar den inplanterade sändaren är radiovågor. Professor José Delgado skrev
om detta i Physical Control of the Mind år 1969, vilket jag kort beskrev i Del 1 i
DSM nr 4/2017. Forskare har sedan dess utvecklat teknologin under åtminstone
60 års tid.

magnus-ohlsson
Magnus Olsson (2008) är en svensk högutbildad egen företagare, som blev
en Target Individual, TI, en ”måltavla” för Mind control. Han berättar att han
inte tidigare hade haft några kontakter med psykiatrin eller rättsväsendet. Han
besökte S:t Görans sjukhus våren 2005 och fick där ett inplantat i sitt huvud.
Detta hände vid ett vanligt sjukhusbesök. Magnus Olsson förstod inte vad de
förändringar han upplevde berodde på.

Han skrev ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt den 7 augusti
2008 och berättade om vad som hänt honom samtidigt som han redovisar
historien bakom Mind control. I brevet har han bland annat en bild från en
japansk bok om hjärnkontroll som visar ett fotografi från Sachska
barnsjukhuset på Södersjukhuset år 1948. Det visar att överläkaren dr Ingvar
Alm redan då hade börjat inplantera elektroder i nyfödda barns hjärnor.
En effekt när man stör av hjärnan leder till att det ”skapas en ljudande
kakofoni av olika toner och volymer som skär in i mitt huvud dag och natt”,
berättar han. ”Dessutom lägger man in tal som kan kommunicera med mina
tankar”. Jag undrar om Magnus Olsson fick något svar på sitt brev?
Magnus Olsson kom i kontakt med Michael Crichtons bok Chock (1972) och fick där hjälp att förstå vad han var utsatt för. Chrichton berättar i sin bok att det fysiska studiet av hjärnan pågått i över hundra år och att experimenten med att förändra en människas beteendemönster hade ”mer än 50 år på nacken”. Det skrev Chrichton år 1972. Hans beskrivning är mycket detaljerad och skrämmande. Det är visserligen en roman men bygger på fakta och djupa kunskaper om neurokirurgi och forskning.
Magnus Olsson berättar om sin kamp för att få diagnos och behandling. Det
första var att försöka ”orka med”, skriver han. Det värsta var att det inte fanns
någon hjälp att få. Men Magnus Olsson hade tur. Hans mamma är sjukvårdsutbildad
och hon trodde på honom och blev hans stöd.
Han började söka kunskaper och hans brev till Reinfeldt avslöjar att han
skaffat sig omfattande kunskaper. Det finns nu ett nätverk av journalister,
författare, TV-producenter och sociala aktivister förutom de som utsatts för
experiment, som försöker få upp frågan till debatt i massmedia. Nätverket har
kommit fram till att övergreppen pågått under 60 år utan att något avslöjats.
I skrivande stund (december 2017) berättar Expressen om en ung man ”i
35-årsåldern” som hörde rösten från en ”CIA-agent” i sitt huvud, som
uppmanade honom att mörda sin mamma. Är han en TI eller psykiskt sjuk?
Expressen rapporterade också under december månad om ett mordfall som
kommit upp i Stockholms tingsrätt, där den misstänkte 28-årige ”koranlärarmördaren”
med stor sannolikhet enligt advokat Henning Witte kan ha agerat fjärrstyrt under Mind control.

Neuroforskning i Sverige
Russia Today, RT, har i ett program avslöjat att det som experter kallar den bästa
bevakningen som gjorts av dagens kriminella är Mind control-verksamheten.

Det är det gamla MKULTRA ”på steroider”. RT-programmet producerades av
författaren Daniel Estulin och Magnus Olsson. De berättar att de chips som
har utvecklats är så små som bara några få nanometer ”och många fler
chockerande detaljer som gör att Edward Snowdens avslöjanden verkar
amatörmässiga”. RT-programmet som hade titeln ”Mind control – The golden
dream of the world’s masters” blev sett av omkring 10 miljoner människor och var en av de största segrarna för de personer som utsatts för teknologin med inplanterade transmitters.
Magnus Olsson har trots sin egen utsatthet arbetat flera år på att avslöja
brottsligheten med tekniken. Han menar att detta är det ”värsta övergreppet på
våra mänskliga rättigheter i vår tid” att koppla samman människor mot deras
vilja och vetskap med datorer med hjälp av inplanterade chips, som bara är
några få nanometer stora, i hjärnan, vilket leder till att de som utsätts får
förstörda liv och förstörd hälsa, men också personlighets- och identitetsförändringar.
”Mycket få människor är medvetna om den faktiska kopplingen mellan
neurovetenskap, cybernetik, artificiell intelligens, neurochips, transhumanism,
science fictionens cyborg, robotik, fysisk övervakning, beteendekontroll,
tankepolisen och mänskliga förbättringar”, säger Magnus Olsson. ”Allt går
hand i hand och aldrig tidigare i vår historia har denna fråga varit så viktig
som den är nu.”
Neuroforskningen i Sverige, bland annat på Karolinska Institutet har länge
arbetet med att utveckla tillgång till tankeläsning och telemetrisk (fjärrstyrd)
hälsokontroll. Sverige har en överlägsen kunskap när det gäller nanoteknik,
avancerad radarteknik och optisk sensorteknik. Forskarna har utvecklat det som
kallas ”syntetisk telepati”, som beskrivs som en ny medicinsk digital bildteknik. Den kan användas för hälsokontroll och sjukvård

Bo Zackrisson (2009) beskriver hur den nya nanotekniken kan användas
för hälsa och behandling. Med hjälp av neuroimplantat för personer med
funktionshinder eller neurologiska sjukdomar kan man göra att ”blinda kan se,
förlamade resa sig ur rullstolen, personer med alzheimer, parkinson etc ska få
högteknologiska IKT-implantat med vars hjälp sjukdomarna kan behandlas och
funktionshindren avhjälpas”.
Men i samma artikel beskriver han även riskerna med tekniken när den används för Mind control som ett statligt och militärt verktyg.
Flera källor uppger att professor Martin Ingvar, som är hjärnforskare och
chef för Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet är en
av de ledande bakom forskningen och har samarbetat med professor Anders
Lanser, avdelningschef för Databiologi och neuro computing vid KTH.
I ett svenskt radioprogram, Filosofiska rummet, med titeln Jag och min nya
hjärna beskriver Martin Ingvar den mänskliga kroppen som ”en dålig stomme
för hjärnan”.
Martin Ingvars åsikter om kroppen låg i linje med Dr José Delgados för omkring 60 år sedan: ”Vi har egentligen inget val, vi har egentligen ingen fri vilja och inte heller någon konsekvent personlighet.” Jag berättade om hans forskning i del 1.
På en föreläsning år 2012 på Youtube berättar Magnus Olsson att Martin
Ingvar sagt i ett radioprogram att man snart inte kommer att se skillnaden mellan
en vanlig människa och en artificiell intelligens, AI.27 Syntetisk telepati används
även som lögndetektor, vilket används i Sverige, utanför det juridiska systemet,
enligt Magnus Olsson.
Tekniken är så avancerad att intresserade läsare måste vända sig till artiklar
på Internet för att få fördjupad information. Jag är inte kvinna att förmedla
tekniken på ett mer ingående sätt, eftersom jag inte har den naturvetenskapliga
utbildning som krävs för att förstå tekniken. Jag är beteende-, social- och
samhällsvetare.
Det absolut mest väsentliga är det faktum att forskningen måste bedrivas på
människor. Det går inte använda råttor eller apor eller andra djur. Forskningen
har i flera decennier genomförts på ovetande personer som inte har en aning om
vad de utsätts för och naturligtvis inte heller gett sitt samtycke.
Människor utsätts för mental nedbrytning. När de söker hjälp remitteras de
till den psykiatriska vården och får diagnosen psykisk sjukdom, bland annat
schizofreni, när de påstår sig ”höra röster”. Forskningen är till stor del hemlig.
Så länge forskarna förnekar att den existerar så feldiagnostiseras människor.
Många utsatta har berättat om ekonomisk och social utslagning genom att man
förlorat sina arbeten och även deras familjer får enorma problem. Samtidigt
förstår man att dessa mänskliga forskningsobjekt är den viktigaste förutsättningen
för att forskningen ska kunna genomföras, så det är verkligen en
balansgång på slak lina som kräver djupgående etiska reflektioner.

Etisk debatt saknas
The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)
skapades år 1991 under ledning av den svenske professorn Göran Hermerén.
Gruppen syftade till att diskutera ett antal viktiga etiska frågor kopplade till
Informations- och Kommunikationsteknologi, IKT. Etikdebatten har inte förts i
Sverige enligt Bo Zackrisson och dessutom saknas tydliga riktlinjer för hur
forskningen får bedrivas berättar han.

Bland de viktiga frågor som gruppen skulle diskutera var hotet om att
teknologin skulle hamna i fel händer och bli ett hot mot ”individens integritet,
värdighet och självbestämmande”. Sverige är ett av de världsledande länderna
inom forskningsområdet, men saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och hur forskningen ska bedrivas enligt flera källor, bland annat bloggar som drivs av de som utsatts för experiment och som genom sina erfarenheter utvecklat omfattande kunskaper och expertis.

Ropar på hjälp
Läkare vid World Health Organizations, WHOs, kontor i Köpenhamn berättar
att många svenskar skriver till dem om att de blivit utsatta för experiment inom
sjukvården. Många menar att teknik måste ha blivit inplanterad i deras
huvuden. Även FN:s kontor i Köpenhamn har blivit kontaktade av upprörda
svenskar som menar sig blivit utsatta för experiment inom sjukvården. Även
Amnesty International i Stockholm och Köpenhamn berättar liknande historier.
De som kontaktar svenska Socialstyrelsen får höra att man är psykiskt sjuk och
man riskerar att bli remitterad till mentalsjukhus om man fortsätter att tala om
sändare i huvudet. Man får också veta att hjärnsändare inte existerar.

Artificiell Intelligens – AI
I min föregående artikel (DSM 4/2017) redogör jag för en artikel av Makia
Freeman (2017c)30 där hon beskriver att den totala teknologin för kontroll av
individer kan användas för att läsa våra tankar, programmera våra hjärnor med
tankar, som man tror är ens egna, inducera känslor, inklusive smärta, hat och
fruktan. Den kan användas för att gå in i våra ögon och öron, så att det vi ser och
hör kan kontrolleras och påverkas. Tekniken kan utnyttja vårt DNA för att
attackera speciella individer.

Gina Ryland (2009)31 skriver att utvecklingen av D-H-I-AI, Dator-HjärnaInteraktion
och Artificiell Intelligens, är en del av EU:s 7:e ramprogram. Hon menar att bristen på fakta i detta ämne ”skapar naiva idéer om säker utveckling av nanoelektronik och kvantinformationsteknik”. Hon menar också att forskarna ”lägger locket på den offentliga debatten” och de försvårar därmed för myndigheterna att fatta korrekta beslut i ämnet.

D-H-I-AI innebär nya möjligheter för manipulation och kontroll av människan och det är därför mycket viktigt att frågan debatteras öppet. Gina Ryland menar att en detaljerad kontroll av myndigheter och organisationer för mänskliga rättigheter är nödvändigt för att försäkra sig mot övergrepp och kränkningar. Hon konstaterar att forskningsprojekten på fältet prioriterar industriella och militärstrategiska fördelar, att rötterna till inställningen finns i den militära industrins egna mål och att de inte lägger någon vikt vid frågor omkring människors hälsa och säkerhet. Ändamålet får helga medlen.
Denna forskning är sekretessbelagd och därmed helt utanför allmänhetens
kännedom och debatt. Informerat samtycke, integritet, mänskliga rättigheter och
miljö tas inte med i bedömningen. Gina Ryland efterlyser att bredare samarbete
och en öppnare dialog mellan företrädare för industrin, militären, säkerhetspolisen,
regeringen, människorättsorganisationer och allmänheten för att förbättra
möjligheterna till skydd för den enskilde och säkerhet för samhället.

Hon betonar också att stödet för dem som blivit utsatta måste stärkas med hjälp av
psykologisk och medicinsk hjälp samt att de kan få ekonomist stöd och juridiskt
bestånd. Framförallt måste läkare och vårdpersonal få utbildning i hur man
hjälper utsatta människor och inte överger dem med påståendet: ”Det du
berättar existerar inte. Du är psykiskt sjuk!” De personer som vågat stiga fram
och avslöja den utsatthet och den totala hjälplöshet de försatts i, blir totalt
utlämnade i och med att läkare och myndigheter förnekar att tekniken finns och
dessutom hotar med att placera patienter på mentalsjukhus.
Organisationen Bionic Gate arbetar för en bredare förståelse och öppenhet
om problemet, inte minst för att kunna hjälpa dem som ofrivilligt utsatts för
forskning och utvecklingsprojekt inom D-H-I-AI. Jag rekommenderar ett besök
på Bionic Gates hemsida.

FOA – Försvarets forskningsanstalt
FOA undervisar sjukhusläkare sen 1960-talet, i huvudsak kirurger och psykiatriker,
om hjärntransmitters och bio-medicinsk telemetri. En bok som användes
för nästan 50 år sedan hade titeln Bio-Medical Telemetry (1968) av Dr. Stuart
Mackay. Han menar att boken ger biologerna en bakgrund till den elektroniska
kunskapen för att ge dem möjlighet att använda utrustningen.
Dr Mackay skriver i introduktionen till sin bok att bland de instrument för
telemetri som används så är radiosändare i miniatyr möjliga att svälja eller
kirurgiskt inplantera i människor och i djur. Dr Mackay menar att det bara är
uppfinnarens fantasi som sätter hinder för utvecklingen.

Facebook experimenterar
En nyhet som sprids i skrivande stund är att Facebook manipulerat nyhetsflödet
för över en halv miljon användare för att undersöka hur känslor kan spridas via
internet.

Nyheten har mött kritik. ”Intressant” – men också ”läskigt”, tycker
Stefan Larsson som är forskare vid Internetinstitutet vid Lunds universitet.35
Undersökningen omfattade över 600 000 Facebookanvändare. Under en veckas
tid fick vissa användare se färre inlägg med positiva ord, andra med färre
negativa ord. Resultatet visade att folk påverkades känslomässigt av det de läste
i sitt nyhetsflöde. De som utsattes för färre negativa inlägg under veckan var mer
benägna att använda positiva ord i sina Facebookinlägg, och vice versa. ”Det
betyder också att man kan styra folks känslomässiga reaktioner. Det är
intressant, den som sätter gränserna och policyn kan också påverka den här
stora delen av jordens befolkning, nämligen den del som använder Facebook.
Det är inte bara så att de observerar oss, de styr”, säger Stefan Larsson.
En annan artikelförfattare, Jason Christoff, beskriver tio knep som
Facebook använder för att påverka och mindkontrollera oss, bland annat ”gilla”-
knappen som skapar beroende och ljudsignalerna när det kommer mail eller
meddelanden på Facebook, vilket han kallar ”Casinoeffekten” och som stimulerar vårt ”spänningscentrum”.
Dessutom är Facebook ett kontrollsystem som avslöjar vårt privatliv.

Cathy O’Brien blir räddad och berättar
Jag vill återkomma till det jag inledde med, Cathy O’Briens avslöjande
berättelser om Maktelitens Mind control, vilket var det som öppnade mina ögon
för fenomenet och fick mig att undersöka. Hennes medförfattare och ”räddare”
Mark Phillips var anställd på Department of Defense, DOD, USA:s
Försvarsdepartement, och fick där insyn i och lära sig hur Mind control
fungerar. Han fick lära sig beteendemodifikation som är grunden för Mind
control. Där fick han också skriva under tystnadsplikt. Han fick rykte om sig att
vara pålitlig och kunna hålla tyst. Man vågade därför låta honom träffa Cathy
och där hände något.
Cathy hade fått en dotter, Kelly, med en av sina torterare och programmerare.
I februari 1988 beslöt sig Mark Phillips för att befria Cathy och Kelly.

Berättelsen om detta är mer spännande än den värsta thriller. Mark Phillips kunde avprogrammera Cathy under några år och de har tillsammans sen dess dels skrivit de böcker som jag nämnde inledningsvis och dels rest runt i världen och berättat om MKULTRAs, CIA:s och regeringarnas Mind control-experiment. Många av deras föredrag finns på Youtube. De har också fått utbilda terapeuter, psykologer och vårdpersonal i hur man hjälper de utsatta.

Bildresultat för Mark Phillips och Cathy O’Brien
Mark Phillips och Cathy O’Brien

Avprogrammering och behandling
I sin 90-sidiga lilla bok bok PTSD: Time To Heal (2016) beskriver Cathy
O’Brien de tekniker Mark och hon använde för att ge henne minnen och livet
tillbaka. Det är en fantastisk liten ”handbok”/guide för att både hjälpa andra
och för självhjälp.
Som en del av avprogrammeringen gav Mark Phillips Cathy en klocka så
att hon skulle återfå känslan för tid, vilken hon hade förlorat som barn på grund
av det hon utsattes för. Cathy fick lära sig att hålla koll på tiden. ”Watch your
watch!” (Kolla klockan!) Mobilens klocka är inte en ersättning. Hon skulle ha
klockan på handleden och kolla den hela tiden. En metod vid avprogrammeringen är således att ta tillbaka tiden.
Kanske den viktigaste metoden som Mark lärde Cathy var att skriva ner
sina minnen! Hon fick inte berätta något för Mark innan hon hade skrivit ner det
som blixtrade till i hennes minne. Så hon fick ständigt ha penna och anteckningsbok med sig och skriva ner så snabbt som möjligt. Att berätta högt är kontraproduktivt för helandet, menar Mark. När man berättar om något så ger man bara röst åt de fragmenterade och bortträngda minnena. Att berätta kan dessutom innebära att traumat upprepas. Berättelserna kan också mötas med kritik eller förnekande från omgivningen, vilket försvårar helandet.

Förutom att skriva ner allt som började dyka upp i hennes minne när hon inte längre var
utsatt för programmering, så skulle hon träna sig att tänka fritt, träna hjärnan,
analysera, ifrågasätta.
Cathy och Mark betonar den enorma vikten av att den som utsatts för Mind
control och PTSD måste känna säkerhet och trygghet innan läkandeprocessen
kan börja. Man måste bli helt fri från den omgivning och de personer som
förtryckt och kränkt, annars riskerar den utsatte att behålla sina försvarsmekanismer,
vilket hindrar helande och läkande.
Ett fenomen i Mind control är programmeringen med hjälp av triggers. Det
kan vara gester, musik, toner, bilder, symboler, ord m.m., fenomen som triggar
medvetandet hos de utsatta och aktiverar de delar av personligheten som
programmeraren vill få fram. Ett vidrigt exempel på trigger var att när Cathys
pappa tog sig åt gylfen, så visste Cathy vad hon skulle göra. Detta övergick till
att hända även när andra män tog sig åt gylfen, exempelvis president Ronald
Reagan, George H W Bush, senator Robert C. Byrd med många flera. Men
triggers kan också låsa upp det fragmenterade minnet och öppna dörrar till
minnen och därmed till helande.

Psykiatriska diagnoser
Eftersom de personer som utsatts för experimenten med Mind control ofta får
psykiatriska diagnoser kan det vara på sin plats att ta upp Diagnostisk och
Statistisk Manual (DSM). I den tredje upplagan (1987) av DSM över psykiska
sjukdomar, krävdes att det skulle finnas minst fyra av de egenskaper som anges
för en diagnos av schizofreni och ett godkänt urval av fyra kunde vara: magiskt
tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och
överkänslighet för kritik. Det har varit fem revideringar sedan den första
DSMmanualen utgavs 1952. Den senaste versionen publicerades år 2013. Den
brittiske psykoanalytikern Carole Smith (2003)39 har varit öppet kritisk mot
regeringars användning av teknologier som används på medborgare som inte
frivilligt tvingats delta i experiment för att man vill utveckla metoder för statlig och militär kontroll. Hon menar att de diagnosinstrument som används är
ålderdomliga och behöver uppdateras utifrån de nya kunskaper och erfarenheter
som utvecklats.
Hon skriver i sin artikel att det är ett dubbelt straff, dels att inte bli trodd av
en psykolog eller en psykiatriker när de utsatta berättar om de mest
fruktansvärda övergrepp i de vetenskapliga och militära experiment som de varit
måltavlor för. Dels får de som utsatts uppleva ett oförstående samhälle som är
totalt likgiltigt inför deras vittnesmål och utsatthet. En ny form av vapen har
utvecklats som används mot människors hjärna, sinne och kropp, ett vapen som
ger de effekter som anges för psykos. Idag får de utsatta hjälpa sig själva i stor
utsträckning. Tack och lov finns numera stöd av nätverk och massor med
information på Internet för de som orkar och har förmågan att själva söka
information.

Undersök vad som händer i omvärlden!
Alla de personer som utsatts för Mind control och som jag läst texter av och om
och lyssnat på menar att det är mycket viktigt att vi skaffar oss kunskaper om
Mind control både på individ- och på samhällsnivå, för att vi ska förstå den
manipulering som pågår via TV, filmer, sång och musik, underhållning,
massmedia, lobbyister, mutade forskare, journalister och politiker m.m. Det är
enda sättet att förebygga att vi blir indoktrinerade och manipulerade. Dessutom
måste vi prata med varandra och lyssna på varandra. Cathy O’Brien kallar det
för ”deep listening”, djupt lyssnande.
Cathy O’Brien, Mark Phillips och andra källor jag läst och lyssnat på
menar att vi bör vara uppmärksamma på vad som händer i samhället, inom
politiken, kyrkan, skolan, grannskapet m.m. Vad pågår? Jag vill citera
propagandans fader Edward Bernays:

Vilka är de män som, utan att vi förstår det, ger oss våra idéer, berättar för oss
vem vi ska beundra och vem vi ska förakta, vad man ska tro om äganderätten till
offentliga tjänster, om prislistor, om priset på gummi, … om invandring, vilka
som säger till oss hur våra hus ska utformas, vilka möbler vi borde stoppa in i
dem, vilka menyer vi borde presentera på bordet, vilka slags skjortor måste vi ha
på oss, vilka sporter vi borde hänga med i, vilka filmer ska vi se, vilka
välgörenhetsorganisationer vi borde stödja, vilka bilder vi borde beundra, vilket språk vi ska påverka, vilka skämt vi ska skratta åt?

Just nu genomför Makteliten sin agenda för en New World Order, en ny
världsordning med en världsregering, en världsreligion, en världsmilitär, en
världsdomstol m.m., vilket Cathy, Mark och många flera menar blir en diktatur,
ett ”NWO:s slavsamhälle” och som många källor jämför med George Orwells
1984, Ray Bradburys Fahrenheit 451, Aldous Huxleys Du sköna nya värld
och liknande framtidsdystopier. Jag har passat på att se dessa tre filmer nu när
jag läst om Mind control, manipulering och kontrollsamhället. Tänkvärt och
mycket skrämmande!

Bildresultat för George Orwells 1984
Bild från filmen byggd på George Orwells 1984

Makteliten använder bland annat infiltration, en metod som Antonio
Gramsci (1891–1937) utvecklade. ”Den kan sammanfattas med listighet och
går ut på att via infiltration ta över och om inte det går att skicka in mullvadar
som kan härska genom att söndra eller läcka ut information”, skriver
Vetapedia. Det är en de ”små stegens metod”, så vi inte ska märka något förrän
det är försent.

Bildresultat för Stuart Hall: Gramsci and Us
Bilden är hämtad från artikeln Stuart Hall: Gramsci and Us

Som en parentes kan jag nämna att en av dessa metoder är Agenda 2030,
som på ytan är förförisk och lätt att tycka att den är mycket viktig att genomföra,
men som vid en djupare analys avslöjar den mörka hemliga agenda som
Makteliten strävat efter i över 100 år. Låt oss inte tas på sängen! Låt oss vara
förberedda. Vem vet – dom där ”konspirationsteoretikerna” har kanske rätt!
Jag vill inte att du som läsare ska behöva säga ”Varför var det ingen som
sa nåt?” Vi är många som säger nåt! Och vi blir allt fler… Och jag känner djup
tacksamhet och stor beundran för de modiga som blivit utsatta för Mind control
och som nu orkar och vågar berätta så att vi får veta.

Referenslista:

Walia, Arjun (2013) MK ULTRA: CIA Admits Behavioral Engineering on Humans –
Collective Evolution, den 19 januari 2013 – http://www.collectiveevolution.com/2013/01/19/cia-admits-behavioral-engineering-on-humans-mk-ultra/
Lendman, Stephen (2002) MKULTRA – The CIAs Mind Control Program –
http://rense.com/general89/mkultra.htm
2 Morison, Murray (2015) Operation Paperclip – https://www.delphicoracle.org/greeceseen/operation-paperclip-the-arrival-of-a-mind-virus

Se mina artiklar om böckerna på min Boksida,
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf och

Klicka för att komma åt ACCESS%20DENIED.pdf

Cathy O’Brien berättar mycket detaljerat om hur A Most Dangerous Game –
Human Hunting kunde gå till på sin blogg med samma rubrik.
https://cathyfox.wordpress.com/2017/04/02/a-most-dangerous-game-human-hunting/
Kompartmentalisering (eng: compartmentalization) som består i att motstridiga eller
oförenliga värderingar, uppfattningar, roller i medvetandet hålls isär från varandra.
Definitionen är hämtad från Psykologiguiden.se –
http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=f%C3%B6rsvarsmekanismen

Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu, och i vår dödsstund, Amen. –
http://www.marysrosaries.com/Svenska_Swedish_prayers.html

Christine J. Hart’s Amazing Story Of Mind Control, MI6, Phone Hacking & Serial Killers!
https://www.youtube.com/watch?v=gy4v-cTEF3Q – Publicerades den 13 sep. 2016

Jag skrev en artikel som bland annat publicerades i DSM nr 2/2017, Pizzagate – Sanning
eller falsk nyhet? – Den finns också på min Boksida – http://www.piahellertz.com/PizzagateSanning_eller_falsk_nyhet.pdf

Bohemian Grove – Alex Jones – video – https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE

Mediaeko – Investigative Reporting Group (1996) Brain Transmitters – What They Are and
How They Are Used, Reprint – https://sites.google.com/site/mcrais/brain
PROJECT CAMELOT: A ROTHSCHILD SPEAKS OUT – Publicerades den 29 maj 2013 –

http://www.whitetv.se/mind-control-mk-ultra.html
Henning Wittes intervju med Magnus Olsson – https://vimeo.com/23359185
Karl Markus tvångsmedicineras trots att medicinen misslyckas och utan Mind Control
utredning – https://vimeo.com/46538737
Reclaim The Brain med Peter Aggebrandt Stockholm, https://vimeo.com/28976637
Mind Controlled Patricio Ayala Norrköping, https://vimeo.com/23417111

Olsson, Magnus (2008) Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt – Bakom
Hjärngaller – http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/Regeringsbreven_2%5B1%5D.pdf

Magnus Olsson har en hemsida om Mind control på internet, Mind Control World CACH –
http://www.mindcontrol.se/?cat=46
Lindsten, Björn (2017) Hörde röst från ”CIA-agent” – mördade sin mamma – Expressen 10 dec. 2017 – https://www.expressen.se/gt/horde-rost-fran-cia-agent-mordade-sin-mamma/

28-årige misstänkte koranlärarmördare under mind control, hjärnkontroll?
http://www.whitetv.se/praktiska-konspirationer.html
Mind Control – Remote Neural Monitoring: Daniel Estulin and Magnus Olsson on Russia
Today – https://www.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM
Daniel Estulin har i sin bok Tavistock Institute beskrivit utvecklingen av Mind control. Min artikel om hans bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf

Bland, Eric (2008) Army Developing ’Synthetic Telepathy’ –
http://www.nbcnews.com/id/27162401/#.Wc0hEWi0OM8
Zackrisson, Bo (2009) Den nya Nanotekniken – paradis eller helvete? Implantat för hälsa
och mindcontrol, 2000-Talets Vetenskap 4/2009, sid 16-18.
Jag och min nya hjärna – Filosofiska rummet – 12 januari 2007 –
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=1140670

Magnus Olsson Mind Control Lecture – publicerades den 14 januari 2013 –

Forskningen inom transhumanismen har kommit långt. Sökning på Google ger i skrivande stund 1,8 miljoner träffar. Dan Browns senaste bok Begynnelse är en intressant och skrämmande inblick i fenomenet.
Zackrisson, Bo (2009) Den nya Nanotekniken – paradis eller helvete? Implantat för hälsa
och mindcontrol, 2000-Talets Vetenskap 4/2009, sid 16.

Sändare för hjärnan – vad det är och hur de används – av Mediaeko Investigative
Reporting Group (1996) – https://sites.google.com/site/mcrais/brain6
Freeman, Makia (2017c) Total Individual Control Technology: Insider Exposes How You &
Your DNA are Being Targeted – den 25 augusti 2017 – http://freedomarticles.toolsforfreedom.com/total-individual-control-technology/
Ryland, Gina (2009) Dator-Hjärna-Interaktion! Forsknings Och Utveckling Pågår Under
Sekretess. Etiska Debatter Är Obefintliga – översättning från originalet till svenska av Mikael Eleman – http://www.bionicgate.com/sos/
Planeringsbidrag för EU-projekt inom EU:s 7:e ramprogram för forskning –
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Avslutadeutlysningar/Planeringsbidrag-projekt-EUs-7e-ramprogram/

Sändare för hjärnan – vad det är och hur de används
Av Mediaeko Investigative Reporting Group (1996)
https://sites.google.com/site/mcrais/brain6

Facebook manipulerade 689,003 användare – http://www.dn.se/ekonomi/facebookmanipulerade-689003-anvandare/
Forskare: Facebooks experiment läskigt – men intressant – SvD 1 juli 2014 –
https://www.svd.se/forskare-facebooks-experiment-laskigt–men-intressant
Christoff, Jason (2017) The Mind Control Tactics Used Within Facebook –
https://www.jchristoff.com/the-mind-control-tactics-used-within-facebook/

Se mina artiklar om böckerna. Länkar i fotnot nr 1.
Se min artikel om PTSD: Time To Heal – http://www.piahellertz.com/PTSDTime_To_Heal.pdf.
I artikeln har jag ganska ingående beskrivit metoderna för
avprogrammering

Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder
Av Carole Smith – Journal of Psycho-Social Studies, 2003
https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/07/13/carole-smith-brittiskpsykoanalytiker-har-genomskadat-psykiatrin-och-kritiserar-oppet-regeringars-anvandning-avpatrangande-teknologier-pa-icke-frivilliga-medborgare-for-utveckling-av-metoder-for-s/

Se exempelvis den tyske journalisten Udo Ulfkottes erkännande att han och andra
journalister fått betalt av CIA för att skriva enligt deras begäran i boken Gekaufte journalisten (2014). Ulfkotte blev mördad i år.

Fraud, Sigmund (2017) According to the Father of Propaganda an Invisible Government
Controls our Minds with a Thourght Prison – 25 december –
https://www.lightonconspiracies.com/invisible-government-controls-minds-thought-prison/
Jag misstänker att Sigmund Fraud är en pseudonym. Han kallar sig en överlevare efter den moderna psykiatrin och har blivit en mental aktivist.
Dina Pengar i Expressen skriver att George Orwells 1984 säljer som aldrig förr efter valet av Trump – http://www.expressen.se/dinapengar/efter-trump-1984-lases-som-aldrig-forr/
Om Antonio Gramski – http://vetapedia.se/entrism/

17 mål för att totalt förändra vår värld – Agenda 2030 Mål 1-7 – Del 1 publicerades i DSM
nr 4/2016 – Artikeln finns också på min Boksida –
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf och Mål 8-17 –
del 2 publicerades i DSM nr 5/2016 – http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf

 

 

 Kategorier:Hälsa, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Rodriguez, qui vient de remporter une interdiction pour une saison pour son implication dans le scandale de Biogenesis qui a secoué la ligue, gagnera $ 61,000,000 au cours des trois prochaines saisons, mais cela ne signifie pas A-Rod obtiendra automatiquement une chance de jouer dans la majorité des matchs des Yankees season.

    Gilla

Trackbacks

  1. Mind Control av Pia Herlitz, del 2 | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: