Josef Csiba

Lite om EU

2021-07-04 Josef Csiba       Enligt den senast publicerade statistiken från Bryssel gällande behovet av immigranter i Europa får vi  veta, att av EU:s totalt 446,8 miljoner invånare är 34,7 miljoner eller ca. 7,7 procent födda utanför  EU.  … Läs mer ›

EU-s stödpaket

2020-12-30 Josef Csiba EU-s så kallade stödpaket på sjuhundra femtiotusen miljarder euro för att finansiera förlusterna efter Covid-19 epidemin har blivit antaget i somras av Europaunionens samtliga ledare, även av vår egen statsminister Stefan Löfven. Men som vi alla vet… Läs mer ›

EU:s stödpaket

2020-12-16Josef Csiba Europaunionens medlemsländer trots stora meningsskiljaktigheter länderna emellan, har den 10. december enats om att gemensamt ge klartecken för EU-s nya budgetförslag för de närmaste sju åren, i vilket ingår även det så kallade stödpaket på sjuhundrafemtio miljarder (750)… Läs mer ›

Kejsarens nya kläder

2020-11-15 Josef Csiba EU byråkrater i Bryssel har lovat att dela ut miljarder euro till sina medlemsländer, vilka har drabbats av följderna av coronaviruset under förutsättning, att länderna uppfyller vissa av EU redan i förväg fastställda villkor. Villkoren för att… Läs mer ›

Lögnernas imperium

2020-08-08 Josef Csiba Socialdemokraterna under de senaste decennier har övergett, eller slopat helt sina traditionella väljare, vilka förr i tiden kunde man hitta bland svenskfödda medelklassinvånare, vanligtvis bland LO medlemmar, för att idag bestå av bidragstagande invandrare från Afrika och… Läs mer ›