EU-s stödpaket

EU:s stödpaket – Bakom kulisserna

2020-12-30
Josef Csiba

EU-s så kallade stödpaket på sjuhundra femtiotusen miljarder euro för att finansiera förlusterna efter Covid-19 epidemin har blivit antaget i somras av Europaunionens samtliga ledare, även av vår egen statsminister Stefan Löfven. Men som vi alla vet EU  har inga egna pengar, därför måste hela eller åtminstone större delen av den enorma summan lånas på den internationella marknaden och resten troligtvis, kort och gott genom att trycka flera sedlar och därmed riskera en rejäl nedskrivning av värdet för euron.

I och med att överenskommelsen undertecknades av samtliga av EU ländernas ledare, kan avtalet även tolkas så att de enskilda länderna har berövat sig själva på sina möjligheter att fritt få välja, ifall de för all framtid vill skuldsätta sina framtida generationer, eller att med egna insatser själva klara sig ur den uppkomna situationen. Hela det förfarandet kan inte förklaras på annat sätt, än ytterligare ett steg till förverkligandet av EU-s högt uppsatta planer på överstatlighet och förmynderi.

Som ett tydlig exempel kan nämnas, att t.ex. Sverige som drabbades hårt av epidemin, tilldelas bara  en bråkdel av pengarna EU byråkrater kommer att fördela. Pengarna istället, med all säkerhet kommer att förlänas framförallt till länderna som återigen befinner sig i ekonomiska svårigheter på grund av att dem i åratal har misskött sina ekonomier t.ex. Grekland, Spanien, Italien och Portugal. Och då ska vi inte heller glömma bort de miljarder EU redan i förväg har spenderat till stöd av den alltmer ökande massinvandringen. Det är de två områdena EU byråkraterna i första hand  ska prioritera med dessa nya miljarder och inte nödvändigtvis att motverka skadeverkningarna av epidemin, och det finns en enkel förklaring för det också.

Den finansiella stabiliteten inom euroområdet är återigen hotad, genom att de ovan nämnda ländernas ekonomier är körda i botten. De övriga EU länderna varken dem vill eller ej, är tvungna  att ge ännu mera ekonomiskt bidrag till dessa länder. EU redan tidigare har beviljat miljarder med euro i form av lån och bidrag till Grekland i syfte att behålla stabiliteten inom euroområdet, och det i tider då t.ex. pensionerna i Grekland var tre gånger högre än pensionerna t.ex. i de forna öststaterna, vilka var mer sparsamma med sina resurser. Samma sak upprepar sig även i Spanien. Spaniens statsskuld överstiger etthundratrettio procent av deras BNP, arbetslösheten är rekordhög men där t.ex. är all sjukvård  gratis och håller en betydligt högre standard än vi är vana vid  i Sverige.  Däremot alkohol, tobak och bensinpriset är bara en bråkdel av vad det kostar i dem övriga  EU länderna. Den sittande socialistiska regeringen vågar inte höja de impopulära skatterna så här nära inför nästa val, och väljer istället att förlita sig på EU-s stödpaket och med hjälp av EU miljarderna behålla makten i ytterligare fyra år till. Situationen är ungefär det samma i Portugal och Italien. Det gemensamma för alla dessa länder är, att dem styrs av vänsterliberaler och socialister.

Det andra området de lånade miljarderna med all säkerhet ska användas till är massinvandring. EU har redan långt framskridna planer på att bevilja asyl, ge bostad, sjukvård och gratis utbildning till alla de tiotals miljoner illegala invandrare som befinner sig inom EU, och dessutom har lovat att ta emot ännu flera illegala invandrare, vilket kostar naturligtvis åtskilliga miljarder att genomföra. Det finns otaliga bevis på att EU-s, eller rättare sagt våra skattepengar har använts till för att finansiera den ständigt ökande illegala invandringen.

EU har betalat miljarder med euro till Turkiet för att förhindra flödet av illegala invandrare till Europa, men ser ändå mellan fingrarna på, då Turkiet öppet smugglar över tiotusentals av dessa  invandrare till Grekland och Italien. Samma sak upprepar sig även i Spanien. Illegala invandrare som nästan dagligen anländer till Kanarieöarna flögs över till fastlandet i smyg, för att kunna ta sig vidare till Europa, något som den spanska regeringen medvetet har försökt dölja ända in i det sista.

Men vad har Sverige för anledning för att stå för kostnaderna för EU-s enorma slöseri med våra skattepengar? Svaret finns att hitta hos globalisterna, miljöpartister och vänsterliberalerna. För de spelar det ingen roll vad kostnaderna blir för att förverkliga sina overkliga planer på globalisering och införandet av vänsterliberalism i Europa. För deras del är allt annat oväsentligt. Tyvärr samma situation råder även inom EU, där globalisterna  och vänsteraktivister efter det senaste valet har börjat vädra morgonluft och redan idag har lyckats med att skaffa åt sig ännu mera makt och inflytande i parlamentet.

Det är något att tänka på innan vi lägger våra röstsedlar i valurnorna vid nästa val år 2022, och valet till EU parlamentet år 2024.Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

1 svar

  1. Stödpaketets syfte kan nog också vara att skydda fordringsägare, europeiska storbanker, speciellt franska och tyska; och deras rejäla surdegar från den senaste finanskrisens stödpaketsorgier, 2009 -12.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: