Olle Ljungbeck

När ändamålet helgar medlen!

Till Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna I Sverige har vi ingen författningsdomstol till vilken enskilda medborgare kan anmäla regerings- och riksdagsledamöter. Enda organ till vilken anmälan kan göras är Konstitutionsutskottet. Men ej heller dit kan medborgare göra anmälan utan en sådan… Läs mer ›