Till Konstitutionsutskottet, Säpo, Polisen

Skrivet av Olle Ljungbeck
2019-05-11

 

För kännedom till Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Justitieombudsmannen

 

Undertecknad anmäler härmed Socialdemokraternas partiordförande och statsminister Stefan Löfven jämte SSU för att stödja islamistisk extremism jämte klart uttalad antisemitism.

Enligt regeringsformens 2:a § skall regeringen bl a verka för omsorg och trygghet för medborgarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. (Författaren: Trygghet i lagtexten avser enligt förarbetena också trygghet till liv och rätten att inte bli utsatt för våld och kriminalitet).

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har våldet från utomeuropeiska individer ökat katastrofalt. Enligt Regeringsformen skall regeringen på alla sätt motarbeta och stävja denna brottslighet. Men så har inte skett. Som medborgare måste jag då ställa frågan. Varför låter Stefan Löfven våldet fortgå och accelerera i sådan omfattning från utomeuropeiska invandrare?

Svaret är. Stefan Löfven ser de hundratusentals utomeuropeiska invandrarna som framtida partimedlemmar och räknar med att dessa  fortsättningsvis skall trygga regeringsmakten åt SAP. I muslimska stater där Islam är huvudreligion är klansamhället det normala. Ett sådant samhälle styrs ofta av en närmast diktatorisk klanledare. Denne kräver oftast blind lydnad av klanmedlemmarna. Stefan Löfven har i detta system funnit en möjlighet att behålla den politiska makten. Genom att skapa goda kontakter med dessa klanledare (extremister) kan han också få klanmedlemmarnas röster.

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har det islamistiska våldet accelererat i vårt land. Detta våld utgörs av bl a mord, våldtäkter, rån, terror mot svenska ungdomar och förstörelse av privat och allmän egendom. Till detta kommer hedersvåld. könsstympning av flickor, barn- och tvångsäktenskap, tvång att bära kränkande klädsel etc. Redan vid sitt första statsbesök hade han bestämt sig för att tolerera extremism för att vinna politiska fördelar. Vid sitt statsbesök i Iran tvingade han t ex de svenska kvinnliga ministrarna att bära schal.

När ungdomspartiet tydligt visar sin antisemitism och skanderar slagord mot Israel väljer Stefan Löfven att bagatelliserar detta. Han påstår bl a att eftersom SSU är en självständig organisation är det deras ensak hur de uttrycker sig! Skillnaden mellan detta och hur han hela tiden pådyvlar SD åsikter de inte har stöder teorin om hans tolerans av extremister. Tar inte Säpo itu med Löfvens tydliga stöd till islamistisk extremism är inte organisationen trovärdig.

Jag kan nämna mig själv som exempel. Ett flertal gånger har jag blivit kallad till förhör av Säpo men också bortförd med våld från Stortorget i Gävle. Ingen gång har varken förhören eller gripanden givet belägg för att jag på något sätt brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen utan jag har blivit friad varje gång. Ställer man det jag förhörts och gripits för mot hur Stefan Löfven stöder islamistisk extremism istället för att ta tydligt avstånd ifrån denna blir uttrycket; ”Allas likhet inför Lagen”, synnerligen aktuellt.

Brottet anmälan avser. Statsminister Stefan Löfven bryter helt klart mot grundlagen
2:a § i sina maktpolitiska strävanden. Enligt denna är Regeringen skyldig att på alla sätt värna medborgarnas trygghet. Detta har inte skett och sker inte eftersom Stefan Löfven för att trygga sitt och partiets framtida regeringsinnehav inte bekämpar det enorma våld som utomeuropeiska invandrare vållat och vållar de svenska medborgarna. Grunden för hans medvetna åsidosättande av brott utförda av dessa är hans strävan att kunna bibehålla sitt och partiets makt genom att inta en passiv roll mot brott utförda av dessa invandrare. Detta har visat sig på flera sätt. Bl a genom att han i stor utsträckning tolererar islamistiska extremister i partiorganisationen och inte heller fördömer sådana i Ungdomsförbundet. Inte ens när dessa ger uttryck för antisemitiska slagord. Nuvarande svenska lagstiftning ger möjlighet att på högst ett år bekämpa och slå ut större delen av brottslighet utförd av invandrare. Men möjligheten till ytterligare lagstiftning om så erfordras äger Regeringen också fullmakt till.

Statsminister Stefan Löfven har som regeringschef från 2015 tillåtit en helt oansvarig utomeuropeisk invandring. (Hans yttrande om att migrationen står över demokratin är belysande för hans icke demokratiska samhällssyn. Självklart borde invandringen varit en fråga för medborgarna inte minst med hänsyn till Grundlagens ; ”All makt utgår från folket”).

De invandrade representerar därtill en kultur och oftast en religion med helt andra värderingar än våra. Värderingar som om svenska medborgare praktiserade dessa ovillkorligen skull bestraffas. Detta har lett till en kriminalitet och våldsvåg som Sverige aldrig tidigare kommit i närheten av.

Det är sålunda ställt utom allt tvivel att Statsminister Stefan Löfven inte vidtagit/er de åtgärder som är nödvändiga för att stoppa de utomeuropeiska invandrarnas kriminalitet och våld mot svenska medborgare. Han gör det för att för det egna partiet vinna politiska fördelar såsom stöd från invandrares röster. Brottet mot grundlagen är tydligt och därför måste Stefan Löfven åtalas. Ett åtal som till följd av bevisen mot honom endast kan resultera i avsättning och bestraffning genom fängelse.

 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

1 svar

 1. Tack för ord och inga visor.
  Klartext
  Klargörande mm

  Väldigt skönt att läsa några sanningens ord.
  Vilket blivit såå ovanligt i vårt land numera

  TACK!

  Gilla

%d bloggare gillar detta: