När en individ…

När en individ har utfört ett grovt och oförsvarligt brott är det normala att denne förr eller senare erkänner detta. Men inte Stefan Löfven och övriga ansvariga för det värsta brott som någonsin begåtts mot Sveriges folk. I stället söker man andra syndabockar – helt oskyldiga – som Sverigedemokraterna.

I Sveriges regering och riksdag sitter i dag den svenska historiens värsta förbrytare. En del sådana har redan hunnit lämnat dessa institutioner men kvarstår ändå som de värsta förbrytare vi haft. Ett mindre antal är nytillkomna och kan troligen inte beläggas med samma brott som de nämnda.

Utmärkande just för 7 av riksdagspartierna är att de inte på minsta sätt erkänner sina brott mot folket utan i stället skyller detta på det oskyldigaste partiet som om detta parti fått bestämma, Sverige fortfarande skulle varit ett av världens tryggaste länder. Detta parti är Sverigedemokraterna, SD.

De har för att kunna genomföra sina brottsliga och kriminella handlingar brutit mot/bryter mot  vår främsta lag, ”Regeringsformen”.

Vilka är då deras brott?

Deras brott innebär framförallt att de utan hörande av de svenska medborgarna släppt in individer med en annan kultur och religion vars värderingar, normer och krav på individers sätt att leva sitt liv helt strider mot den svenska grundlagen/regeringsformen.

Även invandrare som t ex kvinnor/flickor skall av regering och riksdag skyddas mot sina egna lands lagar, krav etc om dessa strider mot den svenska lagen.Detta sker emellertid inte.

Ur Regeringsformens 1 kapitel.

1§  All offentlig makt utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

2§  Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. DET ALLMÄNNA SKALL TILLFÖRSÄKRA MÄN OCH KVINNOR LIKA RÄTTIGHETER SAMT VÄRNA DEN ENSKILDES PRIVATLIV OCH FAMILJELIV.

Ovanstående är bland det viktigaste i grundlagen. Men som invandrade extremister med Stefan Löfvens goda minne dagligen bryter mot och påtvingar svenska folket.

Brotten och de skyldiga

Genom att släppa in hundratusentals individer från en tydligt människofientlig kultur och religion har man förändrat det svenska samhället från att ha varit kanske världens främsta välfärdsland och samtidigt det tryggaste. Det har också varit det land där kvinnor varit mest trygga och mest jämlika med männen. Våra barn har kunnat gå till skolan utan rädsla. Nu riskerar de livet varje dag de går dit. I dag meddelade public service att rånen mot ungdomar mångdubblats. Men man säger inte vilka förövarna är därför att de inte är svenskar. Barnens psykiska hälsa påverkas självklart av detta. I de områden där dessa invandrade barbarer är ett flertal håller de på att förändra samhället till ett skräcksamhälle. Alla som inte lever som deras religion/kultur kräver riskerar livet. Detta gäller såväl den egna befolkningen som invandrare vilka vill lämna sin egen kulturs/religions människofientliga och barbariska sätt att leva.

I Sverige har aldrig kriminalitet och brottslighet varit större. Majoriteten står utomeuropeiska invandrare för.

Våldet är av bl a följande slag. Mord, våldtäkter, rån, förstörelse av privat och allmän egendom genom bränder. Tvånget att leva efter de invandrade  barbarernas normer som barnäktenskap, månggifte, könsstympning, tvingande klädattribut etc gör 7-klövern ingenting för att stoppa.

De ansvarigas brott får helt absurda och osannolika dimensioner om man inser att de styrande i ett av världens mest utvecklade och trygga länder tillåter en barbarisk kultur som islam – utan att stoppa den –  påtvinga såväl invandrare som landets egna invånare en kultur/religion som saknar rättslig legitimitet på grund av dess helt människofientliga värdegrund enligt Sveriges grundlag.

Vi medborgare måste snarast ta ställning till om dagens ledarskap regering/riksdag är legitima och om inte, vår rätt att störta dem. Själv är jag av uppfattningen att medborgarna med en regim (Sveriges) om accepterar att de  urskiljningslöst dödas, kvinnor/flickor våldtas dagligen, och landets invånare påtvingas livsvillkor som kan hänföras till barbari måste ha rätt att reagera genom att få bort den. Med vilka medel kan diskuteras men de är få och innebär ytterligheter om något skall förändras.

Du måste ta ställning Svensson. Våldet från utomeuropeiska invandrare kommer att accelerera inte minska. Den dag är inte långt borta då dessa blir ett hot på samma sätt som den terror tyskarna utövade  när de ockuperat våra nordiska grannländer. Vi kommer att tvingas ta ställning till om vi skall kunna rädda oss själva och vårt folk – att ta strid eller gå under. Att vänta längre kan vara för sent.

Om Du inte är beredd att handla inom snar framtid är Du medansvarig till vårt folks undergång och dina nära och käras död.

Den situation Sverige pga 7-klövern befinner sig i dag ger dig rätt att välja att försvara dig och de dina. Ingen kan påstå att Du under nuvarande situation inte har rätt att agera för att få slut på våldet och förtrycket från dessa utomeuropéer.

 

Till slut: Ingen tidigare statsminister har varit så kompromisslös  som Stefan Löfven när det gäller att till varje pris behålla makten. Ideologin är då  betydelselös.

Vi minns från regeringens besök i Iran. Hur Löfven tvingade sina kvinnliga ministrar att bära slöja för att hålla sig väl med Irans barbarer. Detta innebar ett brott mot en av våra viktigaste lagar nämligen – jämställdhetslagen. Vi ser det i dag när han är beredd att ändra arbetsrätten för att få fortsatt stöd från ultrakonservativa personer som Lööf och Björklund.

Får Stefan Löfven fortsätta perioden ut kommer Sverige att drabbas av en terror under hans beskydd som kommer att förändra vårt land helt.

Vårt land kommer då att påtvingas allt mer av icke civiliserad kultur och religion.

 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

1 svar

  1. Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
    Mycket bra skrivet igen Olle Ljungbeck.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: