BIS

Den härskande klassens inrättande av globalt styre med CFR och BIS i spetsen: Del 2 – Forskning kring det Angloamerikanska Imperiets Historia

https://www.vaken.se/den-harskande-klassens-inrattande-av-globalt-styre-med-cfr-och-bis-spetsen-del-2-forskning-kring-det-angloamerikanska-imperiets-historia/?fbclid=IwAR3_6ImLjX_ztRiv6C_dKqHozK1PyL7LIJfhRKVhrx-YS2aWYlaUhBsosSc 2019-04-01 Faktum är att, som historikern och ekonomen Murray N. Rothbard visar, CFR/Trilaterala nätverket är bara den senaste inkarnationen av en trend djupt rotad i den moderna amerikanska historien. Långt före grundandet av CFR och Trilaterala kommissionen, fanns det… Läs mer ›