UD

Det är inte UD som avgör om det går att resa i Europa i sommar

Johan Westerholm Fredag 22 maj 2020 https://ledarsidorna.se/2020/05/det-ar-inte-ud-som-avgor-om-det-gar-att-resa-i-europa-i-sommar/?fbclid=IwAR0l_E-oUikDkuEv9M_Wy3chohBjudZe-b3LUlP8LZQ6RrF1i2iWuxPZco4 Det sprids en bild av att det är det svenska utrikesdepartementet som ensamt reglerar huruvida svenska medborgare skall kunna tillåtas resa fritt i sommar på sina semesterresor. En bild där vare sig UD… Läs mer ›