Nato-ansökan

Sveriges medlemskap i Nato

2023-03-19 Regeringens proposition 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato Prop. 2022/23:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2023 Ulf Kristersson Tobias Billström (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige ansökte den 18 maj 2022 om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen… Läs mer ›

Sverige verkar redo att gå med i NATO som en del av västerländsk mobilisering mot Ryssland

Sanningar hör man bara från utländska medier. Här är en sådan… varför vi ska gå med i NATO – för att inte förlora affärer! (Tänk Wallenberg)  Andi Olluri 28 maj, 2022 https://covertactionmagazine.com/sv/2022/05/28/sweden-appears-poised-to-join-nato-as-part-of-western-mobilization-against-russia/ Debatter i landet följer smala linjer som  av… Läs mer ›