Yttrandefrihetsförordningen

SD tvingar regeringen offentliggöra censurmötet med Google

Publicerad 2 januari 2021https://www.friatider.se/sd-tvingar-regeringen-offentliggora-censurmotet-med-google Regeringen förde inga protokoll under sitt kontroversiella censurmöte med Google och Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson 2018. Men efter alternativmedias upprop mot nätcensur (där denna tidning deltog) kräver nu SD att regeringen offentliggör vad som sades och beslutades… Läs mer ›

Med hänvisning till nedstängning av alternativ media – Om yttrandefrihet

2020-12-30 Här finns det betänkande som regeringen skickade ut på remiss, gällande skydd för tryck- och yttrandefriheten https://www.regeringen.se/4a3cfd/contentassets/a08a611df3aa442e990893fabd67fbb1/ett-andamalsenligt-skydd-for-tryck–och-yttrandefriheten-sou-202045 Här finns hela samlingen av remissvar (PK-media vill givetvis inte att alternativen ska få breda ut sig med sina sanningar….) https://www.regeringen.se/remisser/2020/09/remiss-av-sou-202045-ett-andamalsenligt-skydd-for-tryck–och-yttrandefriheten/