We the People

Vita husets framställning för att undersöka Bill Gates för ”brott mot mänskligheten” får en kvart miljon underskrifter

18 april 2020 Baxter Dmitry https://newspunch.com/white-house-petition-investigate-bill-gates-crimes-against-humanity-gains-quarter-million-signatures/ En framställning för att utreda Bill Gates för ” brott mot mänskligheten ” och ” medicinsk felbehandling ” har fått svindlande 289 000 underskrifter från berörda medborgare, nästan tredubbla det antal som krävs för att få svar från… Läs mer ›