Världsbanken

Mån. 22 november 2021 upplöstes FN, tillsammans med deras Internationella valutafond, Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken

2021-11-25 Läsarinlägg | Av REALIST https://gprc.global/https://operationdisclosureofficial.com/2021/11/24/reader-realist-the-end-of-the-un/ GLOBAL FRED OCH ÅTERSTÄLLNING HAR BÖRJAT Medlemsstaternas Global Peace and Restoration Consortium har officiellt ratificerats i Record Hall of Records med omedelbar verkan som ersättningsorgan för att överta den auktoritet som tidigare innehades enligt FN:s stadga…. Läs mer ›

President Alexandr Lukashenko erbjöds nästan 1 miljard dollar i mutor från IMF och Världsbanken

2020-09-30Sven-Inge Johansenhttp://www.nyhetsspeilet.no/2020/09/president-alexandr-lukashenko-tilbudt-nesten-1-mrd-us-i-bestikkelse-fra-imf-og-verdensbanken/ Vitrysslands president Lukashenko säger att IMF erbjöd en bestickning på cirka 1 miljard dollar för att införa en Covid-19-nedstängning. Vitrysslands president Alexander Lukashenko sa i förra månaden via den vitryska telegrafbyrån BelTA att Världsbanken och IMF hade erbjudit… Läs mer ›