värdegrundsprinciper

Hemliga dokument läckta från Sanningsdepartementet

Av Knut Lindelöf • 2021-03-14 https://www.lindelof.nu/hemliga-dokument-lackta-fran-sanningsdepartementet/?fbclid=IwAR0Do3iw7mgHn46i1Pvf4PO0_pUpoEEqzZIDPwXXbKZuH89Ln31OEFbo3aY Hackernätverket Powerleaks har lyckats knäcka sanningsdepartementets säkerhetssystem och tankat ner ett topphemligt dokument, själva listan på vad som ska ingå i en ”svensk värdegrund”. Dokumentet ingår i en hemlig utredning som ska lägga fram sitt betänkande inför riksdagen 1… Läs mer ›

UD personal uppmanar till olydnad – Eventuell ny politisk ledning utmålas som rasistisk

https://ledarsidorna.se/2018/09/ud-personal-uppmanar-till-olydnad-eventuell-ny-politisk-ledning-utmalas-som-rasistisk/ När det blev klart att regeringen Löfven stod i begrepp att avskiljas från sitt uppdrag startade ett antal opolitiska regeringstjänstemän på Utrikesdepartementet ett upprop för att Regeringskansliet skulle vidmakthålla den värdegrund som, i detta fall, UD omfattas av. Uppropet… Läs mer ›