Tryckfrihetsförordningen

Med hänvisning till nedstängning av alternativ media – Om yttrandefrihet

2020-12-30 Här finns det betänkande som regeringen skickade ut på remiss, gällande skydd för tryck- och yttrandefriheten https://www.regeringen.se/4a3cfd/contentassets/a08a611df3aa442e990893fabd67fbb1/ett-andamalsenligt-skydd-for-tryck–och-yttrandefriheten-sou-202045 Här finns hela samlingen av remissvar (PK-media vill givetvis inte att alternativen ska få breda ut sig med sina sanningar….) https://www.regeringen.se/remisser/2020/09/remiss-av-sou-202045-ett-andamalsenligt-skydd-for-tryck–och-yttrandefriheten/