TIME

Vad kan detta betyda?

2021-11-01 Vad kan detta betyda? Omslagsbilden på TIME som kommer ut den 8 november. Kan detta vara ett förebådande om att alla dessa är ute ur leken… Återstå att se. Hittat på Facebook idag.