Texas vs. Pennsylvania

Bombshell: New Legal Memo ger Trump-supporters hopp på julaftonen

By William J. Olson and Patrick M. McSweeney Published December 24, 2020 https://www.westernjournal.com/twj-exclusive-bombshell-new-legal-memo-giving-trump-supporters-hope-christmas-eve/ The Western Journal presenterar detta memorandum, skrivet av två framstående konservativa juridiska forskare, i huvudsak verbatim, med bara tillräcklig redigering för att formatera det för Op-Ed-sektionen på vår webbplats. Detta… Läs mer ›