Swing-stater

Är president Trump på väg att åberopa ”The Insurrection Act” och griper regeringstjänstemän som är delaktiga i valbedrägeriet?

December 16, 2020by Lance D Johnsonhttps://humansarefree.com/2020/12/is-president-trump-about-to-invoke-the-insurrection-act-and-arrest-government-officials-complicit-in-election-fraud.html På tisdagen den 15 december skickade president Donald Trump ut en rad meddelanden som skälver av lag och ordning och gav av känslan av att större brottsbekämpande åtgärder är nära för att bevara integriteten i… Läs mer ›