svenskt rättsväsende

JO lämnar yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

Publicerad: 2020-10-08https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jo-lamnar-yttrande-till-fns-kommitte-mot-tortyr/ ERIC TAGESSON Justitieombudsmannen har lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför en kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.Det uppger JO i ett pressmeddelande CAT har till uppgift att granska hur… Läs mer ›

Vi har breven som skrevs ang. ASAP Rocky

Åter igen får man gå till utländska medier för att få veta vad som sker i Sverige. Vad jag erfar har ingen av de svenska medierna publicerat breven som skrevs. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ By Linda Givetash Aug. 3, 2019 https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-warned-sweden-negative-consequences-if-asap-rocky-wasn-n1038961   Den amerikanska… Läs mer ›

Inblick har under flera veckor sökt Svenska Frimurare Orden för att få en kommentar till ritualerna

Många frimurare i rättsväsendet Ruben Agnarsson 19.11.2013 I det här numret publicerar Inblick (http://www.inblick.se/Default.aspx? ID=53&Action=1&NewsId=1274&PID=416) personer inom det svenska rättsväsendet som är frimurare. Sammanställningen visar att Svenska Frimurare Orden är starkt överrepresenterade bland poliser, advokater och ämbetsutövare vid Sveriges domstolar…. Läs mer ›

”Rättsväsendets legitimitet – en påstått skjuten varg prioriteras när människor mördas på öppen gata”

Publicerad 2018-11-29 KRÖNIKA – av Jan Kallberg, fil.dr. och jur.kand., verksam i USA http://www.dagensjuridik.se/2018/11/rattsvasendets-legitimitet-en-pastatt-skjuten-varg-prioriteras-nar-manniskor-mordas-pa-oppen?fbclid=IwAR3JwwTIyCQg9pyN7rx8gxzJaFYMxcYYZ54Vow5UKXFraT_KOl0VqXZMONM   När rättsystemet prioriterar en påstådd skjuten varg i Bergslagen med specialstyrkor, en busslast utredare och hemlig avlyssning före faktiskt skjutna människor har rättssystemet förlorat sin legitimitet… Läs mer ›