Svensk politik

Centerpartiets bruna historia

Under 1920- och 1930-talen fanns en romantisk bild av den svenske bonden inom Bondeförbundet. Det var bönderna som förde Engelbreckts frihetskamp på 1400-talet vidare in i vår tid (se bilden).  Samtidigt fanns ett utbrett rasbiologiskt tänkande i hela det svenska… Läs mer ›