Rebecca Weidmo Uvell

Ännu en myndighet JO-anmäld

5 september 2019 Rebecca Weidmo Uvell https://uvell.se/2019/09/05/annu-en-myndighet-jo-anmald/?fbclid=IwAR159wP6zj7XheuFnoYDrUcF_SR5wLmdX-1W7UL_ltWeVnbG7ZOwYkKFYQY   Jag ville kolla hur mycket efterlevandepension vi betalar ut till utlandsfödda, där gruppen ensamkommande dominerar enligt tidigare känd statistik då många uppgivit döda föräldrar. Och begärde därför ut statistik 2009-2019 på utbetald efterlevandepension… Läs mer ›