Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

REGERINGEN LÖFVEN VISSTE – FEM ÅR INNAN CORONA – AGERADE INTE

Nu börjar det bli väldigt obehagligt för Löfven när detta avslöjas! Vad säger svenska folket? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DICK ERIXON 30 APRIL, 2020 https://samtiden.nu/2020/04/regeringen-lofven-visste-fem-ar-innan-corona-agerade-inte/ Regeringen visste redan 2015 vad som behövdes för att möta en eventuell pandemi, men gjorde tvärtom. Under många… Läs mer ›

Landsförrädaren och den man som är ansvarig för tiotusentals brott mot svenska folket – Stefan Löfven – har åter visat sin fruktansvärda brist på framförhållning

2020-03-22 Olle Ljungbeck Sedan Sverige gick med i EU har livsmedelslagren avskaffats. I Sverige tog frågan om beredskapslager fart under det ”kalla kriget”, då Sverige lade upp stora lager av  bl a läkemedel, livsmedel, olja och bensin. Dessa beredskapslager är… Läs mer ›

MSBs interna mejl avslöjar: myndigheten förbereder antidemokratisk kupp

Chefen mot informationspåverkan på MSB Mikael Tofvesson 24 januari, 2019 https://samnytt.se/msbs-interna-mejl-avslojar-myndigheten-forbereder-antidemokratisk-kupp/?fbclid=IwAR3CFBQYI0WwYZmcZ41z5iUIm68mf2QCswylh9Gy8jyzFECPJVifnEuWxA8 Samhällsnytt har under flera månader granskat en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet – nämligen den som handlar om ett så kallat ”psykologiskt försvar” som kommer att… Läs mer ›

Anställda ska krigsplaceras innan årets slut

2018-10-22 https://www.publikt.se/artikel/anstallda-ska-krigsplaceras-innan-arets-slut-21817?fbclid=IwAR0HiTkliDzo8FDC4eLS2uqg8NWsCJ3nJxNSMlAB8oZZS6wTywzvG8ZefRk På många myndigheter pågår just nu arbetet med att krigsplacera personalen. Anställda kan inte neka att bli krigsplacerade och inte heller kräva att få kvarstå som krigsplacerad i en frivilligorganisation om man redan är det. Alla bevakningsansvariga myndigheter… Läs mer ›