migration

Så ska FN:s nya migrationspakt underlätta migration över hela världen

Publicerad 25 september 2018 https://nyadagbladet.se/utrikes/sa-ska-fns-nya-migrationspakt-underlatta-migration-over-hela-varlden/ I december väntas FN:s nya migrationspakt antagas i Marocko. Målet med detta avtal är “den säkra, ordnade och reguljära migration” som skall underlätta migration och stärka migranters ställning över hela världen. Bland annat skall det… Läs mer ›