mediabevakning

De 6 monolitiska företagen som kontrollerar nästan allt vi tittar på, hör och läser

Även om dessa är amerikanska företag, är mediavärlden global. Det mesta som förekommer i svensk television är amerikanskt. Därav gäller samma förhållanden där som här. Då gäller det såväl nyhetsrapportering som underhållning. Alexander LightBy Michael Snyder,August 1, 2019 https://humansarefree.com/2019/08/the-6-monolithic-corporations-that-control-almost-everything-we-watch-hear-and-read.html Tillbaka… Läs mer ›

Den tredje statsmakten

Olle Ljungbeck 2019-12-10 Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Med benämningen tredje statsmakten avses den kontrollerande funktion som massmedia har (eller borde ha) när det gäller politiken och makthavarna…. Läs mer ›